KSIĄŻKI

Książki można zamawiać pod adresem:

Jan Przewoźnik

jp@janprzewoznik.pl

* * *

MYŚL - DZIAŁAJ - ZWYCIĘŻAJ !
PSYCHOLOGIA SZACHÓW W PRAKTYCE

JAN PRZEWOŹNIK:
MYŚL - DZIAŁAJ - ZWYCIĘŻAJ!
PSYCHOLOGIA SZACHÓW W PRAKTYCE

Gorzów Wlkp. 2022
368 stron
Cena: 64,00 zł

Jeśli chcesz być zwycięzcą - myśl i działaj jak zwycięzca!
Jak myśleć efektywnie podczas rozgrywania partii szachów?
Jak planować i realizować karierę, aby zostać mistrzem?
Autor książki, psycholog, mistrz międzynarodowy i mistrz Polski -
odpowie Ci na te pytania.
To nowe wydanie, znacznie rozszerzone.
Książka zawiera m.in.:
 • psychologiczne metody rozwiązywania problemów szachowych
 • zadania do samodzielnej analizy, wraz z możliwością oceny wyników
 • kwestionariusz mistrza
 • wskazówki, ułatwiające planowanie i realizację kariery w szachach
 • umiejętność wyznaczania celów i radzenia sobie ze stresem
 • zasady pozytywnego myślenia.

 • * * *


  SPRAWDŹ SWOJĄ FANTAZJĘ SZACHOWĄ - tom 1. i 2.

  * * *

  Tom 1. (160 stron, cena detaliczna: 49,00 zł).

  Tom 2 (200 stron, cena detaliczna: 49,00 zł).

  Tom 1. i 2.: cena detaliczna 89,00 zł.

  Wydawnictwo: Integracja Jan Przewoźnik, Gorzów Wielkopolski 2023

  Autor, Jan Przewoźnik, jest mistrzem międzynarodowym,
  byłym mistrzem Polski (1979),
  doktorem psychologii,
  autorem wielu książek szachowych i z psychologii szachów.

  To nie są książki do biernego przeczytania!
  Można się przy nich solidnie potrudzić,
  łamiąc przy tym swoje stereotypy i przyzwyczajenia.
  Testy zawierają po 120 zadań o wzrastającym stopniu trudności,
  rozwijają umiejętność kreatywnego myślenia w szachach,
  uczą odnajdywania zaskakujących rozwiązań na szachownicy.

  Tom 1. zawiera przykłady z ubiegłego, a tom 2. z obecnego wieku.

  Spisy treści ustalone są wg jednolitego schematu, umożliwiającego porównanie poziomu wykonania:

   Wstęp
   1. Uwagi metodologiczne
   1.1. Klasyfikacja zadań
   1.2. Wzrastający stopień trudności zadań
   1.3. Definicje stosowanych pojęć
   2. Jak rozwiązywać zadania i oceniać poziom wykonania
   2.1. Ocena intuicyjna
   2.2. Ocena analityczna
   2.3. Liczenie wariantów
   2.4. Bonifikata czasowa
   3. Zadania
   4. Wykaz prawidłowych odpowiedzi
   5. Klasyfikacja zadań i punktacja
   6. Rozwiązania
   7. Warunki sprzyjające twórczemu rozwiązywaniu zadań
   8. Test predyspozycji do myślenia twórczego
   Zakończenie
   Literatura
   Indeks osób

  * * *

  Fantazja w szachach nigdy nie zaginie. Zawsze będą w tej dziedzinie twórcy, zdolni w niekonwencjonalny sposób rozwiązywać pojawiające się na szachownicy problemy, wywołując zachwyt u postronnych i znających się na rzeczy obserwatorów. Gdyż taka twórczość leży w samej naturze szachów. Chcemy tego czy nie, ale w naszym szachowym świecie, pośród tabel turniejowych, punktów rankingowych, klasyfikacji, norm, poczesne miejsce znajduje to co niemierzalne, trudno uchwytne, co estetyczne, artystyczne, prawdziwie kreatywne.

  Nasza twórczość. Aby wprowadzić ją na coraz to wyższe poziomy pilnie studiujemy teorię debiutów, gry środkowej i końcowej, badamy niezliczoną ilość typowych pozycji, staramy się wyuczyć i zapamiętać jak najwięcej ogólnych zasad, poznajemy partie arcymistrzów.

  Naśladownictwo jest pożądane w procesie nabywania wiedzy szachowej. Jest także bliskie naszej naturze i wszechobecne w życiu. Ale nie po to czynimy wszystkie te pożyteczne rzeczy, rozwijające nasz umysł, aby tylko powielać dawno ustalone schematy, powtarzać wyświechtane wzory gry na szachownicy. Wymaga się od nas kreatywności! Oryginalnego podejścia do powtarzających się problemów, ale i umiejętności stawiania nowych! Wiele miejsca poświęca się w podręcznikach szachowych problemom o technicznym charakterze. Mówi się dużo o izolowanych pionkach, wiszącym centrum, dominacji pary gońców, dobrych i złych skoczach. Wnioski się uogólnia. Tak mało jednak pisze się o... wyjątkach od reguł. O paradoksach!

  W tej książce podejmuję właśnie ten zaniedbany nieco temat. Gdy dobierałem zestaw zadań, pociągały mnie szczególnie te pozycje, w których szachistka lub szachista poszukują rozwiązań głębiej ukrytych, w których możliwe do wyboru kreatywne plany są ukryte w cieniu, wywołanym przez typowe, schematyczne wzory postępowania. A końcowy efekt, właściwe rozwiązanie, w pierwszej chwili wydawało się zbyt nieprawdopodobne, aby mogło być prawdziwe. Stąd trudno je było przewidzieć.

  (ze Wstępu)

  * * *

  SZACHY NARZĘDZIEM MYŚLENIA -
  GRA O PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI

  JAN PRZEWOŹNIK, ARKADIUSZ WIĘCKO:
  SZACHY NARZĘDZIEM MYŚLENIA - GRA O PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI

  Rzeszów 2022
  382 strony
  Cena promocyjna: 39,00 zł
  Sponsorem wydania jest Centrum Medyczne MEDYK. http://www.medyk.rzeszow.pl

  Książka traktuje szachy jako lustro,
  w którym widać sposoby myślenia człowieka.
  Autorzy wskazują na partie i studia problemowe
  jako wyjątkowe narzędzie do zastosowania w edukacji.
  Przedstawiony materiał służy doskonaleniu postawy odkrywcy
  i daje sposobność ćwiczenia samodzielności na tej drodze do celu.

  Spis treści:
  Maciej Karasiński – Przedmowa
  Wprowadzenie
  Jan Przewoźnik – Model kompetencji „5K” w XXI wieku
  1. Model „5K”
  2. Szachy i transfer umiejętności
  3. Szachy i medycyna
  4. Szachy i komunikacja interpersonalna
  5. Szachy i matematyka
  6. Szachy i IT
  Literatura
  Arkadiusz Więcko – Szachy w szkole – z czym przychodzi nam się zmierzyć?
  1. Diagnoza i zalecenia
  2. Sprawstwo. Rehabilitacja błędu
  3. Klasa jako wspólnota dociekająca
  4. Zachwyt w miejsce zabawy
  5. Źródła. Skąd to do mnie przyszło?
  6. Partia szachowa jako metafora życia
  Jan Przewoźnik – Myślenie odkrywcze
  1. Zagadnienie psychologii myślenia i rozwiązywania problemów
  2. Proces i struktura myślenia szachistów w ujęciu Adriaana de Groota
  3. Myślenie lateralne jako podstawa myślenia odkrywczego i innowacyjnego
  4. Wybrane metody myślenia nastawionego na odkrywanie
  5. Współpraca szachistów z silnikami szachowymi
  Literatura
  Arkadiusz Więcko – Po kulturę umysłową
  1. Proste pytania
  2. Powszechne – nie byle jakie
  3. Z perspektywy nauczyciela matematyki
  Arkadiusz Więcko – Szachy w szkole – praktyka
  1. Szachowe studia problemowe kluczem do nauki myślenia
  2. Co możemy osiągnąć, pracując ze wszystkimi uczniami?
  3. Pierwszy ruch nie musi być dobry?
  Jan Przewoźnik – Nauczanie podstaw gry w szachy metodą odkrywania
  1. Wprowadzenie
  2. Poznawanie szachów metodą odkrywania
  Literatura
  Jan Przewoźnik – Ćwiczenia z myślenia – 1
  1. Specyficzna geometria szachowa
  2. Czy szachy mogą uczyć umiejętności myślenia?
  3. Percepcja i liczenie wariantów w szachach
  4. Dziewięć wskaźników myślenia
  5. Superprognozowanie
  6. Jedna korzyść z nauki gry w szachy
  7. W poszukiwaniu szachowych talentów
  8. Dzieci, dorośli i szachy
  9. Rzecz o odwadze – dusza wojownika w szachach
  10. Czy szachy mogą uczyć pokory?
  11. Chodzić czy nie chodzić?
  12. Coda: co ginie w przekładzie, a co się pojawia
  13. Nieśmiertelna sprzed wieków
  15. Twoja najbardziej ulubiona zasada nauczania?
  16. Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie
  17. „Mr. Chess”
  Arkadiusz Więcko – Ćwiczenia z myślenia – 2
  Arkadiusz Więcko – Rozpakowanie jako sposób rozwiązywania problemu
  1. Siedem kroków – wstęp
  2. Zadanie ze skoczkiem
  3. Gra: wilk i owce
  4. Zadanie z „uziemionym” królem
  5. Mat w dwóch posunięciach
  Arkadiusz Więcko – I ty możesz zostać kompozytorem – ćwiczenia
  1. Co to znaczy dać szacha królowi?
  2. Co to znaczy dać szacha i jednocześnie mata?
  3. Co to znaczy „podwójny szach”?
  Jan Przewoźnik – Poznaj siebie – komentowanie własnych partii
  Jan Przewoźnik – Dziesięć wskazówek dla rodziców i trenerów szachistów
  1. Wskazówki dla rodziców
  2. Wskazówki dla trenerów szachowych
  Zakończenie
  Artur Grzesik – Posłowie – uniwersalność szachów
  Streszczenie
  Summary

  * * *

  SZACHY W UJĘCIU HISTORYCZNYM I PSYCHOLOGICZNYM

  JACEK GAJEWSKI, JAN PRZEWOŹNIK:
  SZACHY W UJĘCIU HISTORYCZNYM I PSYCHOLOGICZNYM

  Katowice - Gorzów Wlkp. 2022
  381 stron
  Cena: 69,00 zł

  Zbiór artykułów z historii i psychologii szachów.

  Książka „Szachy w ujęciu historycznym i psychologicznym” jest spojrzeniem na królewską grę z perspektywy historyka i psychologa. Współautorzy niezależnie od siebie przez lata pisali o szachach, kierowani wewnętrznym imperatywem, że szachom warto poświęcać czas i wysiłki, że szachy warto badać, że o szachach trzeba pisać. Z tego wieloletniego pisania i publikacji w różnych czasopismach, książkach, oraz na stronach w Internecie zebrali tak obszerny materiał, że podjęli decyzję o jego udostępnieniu Czytelnikom w jednej zwartej monografii.

  Publikacja jest przeznaczona i najprawdopodobniej będzie pomocna dla przedstawicieli różnych grup odbiorców. I tak: naukowcy otrzymują możliwość znalezienia tu inspiracji do dalszych, pogłębionych lub rozszerzonych badań; psychologowie sportu, instruktorzy i trenerzy będą mieli liczne okazje do rozbudowania warsztatu szkoleniowego z korzyścią dla swoich klientów i uczniów; natomiast liczne grono szachistów może wzmocnić efekty treningowe w oparciu o zbadanie nowych obszarów, metod i koncepcji.

  W części pierwszej przedstawione są artykuły z punktu widzenia historyka, metodyka, nauczyciela i rekordzisty świata w szachach.
  W części drugiej przedstawione są artykuły z punktu widzenia
  mistrza międzynarodowego i jednocześnie doświadczonego psychologa szachów.

  Autorzy zdają sobie sprawę, że publikacja trafia na rynek w okresie wzrostu zainteresowania szachami jako źródła pożytecznej intelektualnej rozrywki, ale także udokumentowanego narzędzia wspierającego edukację młodych ludzi.
  Postrzegają swoją pracę jako wkład w budowę stale rozszerzającego się programu „Edukacji przez szachy w szkole”.

  Mając na uwadze powyższe korzyści, autorzy pragną serdecznie podziękować osobom i instytucjom, które zgodziły się na udostępnienie ich twórczości w tym zbiorze. Wymieniają ich z wielką wdzięcznością bezpośrednio przed publikowanymi rozdziałami tej książki.
  Drodzy Wydawcy – swoją otwartością potwierdzacie słuszność naszej ulubionej dewizy, promowanej przez graczy korespondencyjnych: „Amici sumus!”.

  * * *

  ARON NIMZOWITSCH: BLOKADA

  JAN PRZEWOŹNIK: WSPÓŁCZESNE TRAKTOWANIE BLOKADY

  ARON NIMZOWITSCH: BLOKADA

  JAN PRZEWOŹNIK: WSPÓŁCZESNE TRAKTOWANIE BLOKADY

  FUH Caissa Juri Zezulkin, Kożuchów 2019
  95 stron
  Cena: 25,00 zł

  Kultowa Blokada wybitnego Arona Nimzowitscha po raz pierwszy w języku polskim w całkowicie wyjątkowej i unikatowej formie - w jednej książce połączone zostały dwie pozycje: wspomniana powyżej znana już Blokada oraz całkowita nowość pod tytułem Współczesne traktowanie blokady autorstwa mistrza Polski, Jana Przewoźnika.

  Zjawisko blokady pojawia się prawie w każdej partii. Pomimo ważności tego zagadnienia, relatywnie mało jest opracowań na ten temat. Z jednej strony w grze ważna jest aktywizacja własnych figur na szachownicy, z drugiej - ograniczenie tej aktywności u przeciwnika. Tego tak naprawdę dotyczy technika blokady - aktywizacji i ograniczania. Dlaczego warto ją opanować w drodze do szachowego doskonalenia.

  Spis treści:

  Przedmowa

  Blokada - Aron Nimzowitsch

  Współczesne traktowanie blokady - Jan Przewoźnik
  Typowe idee blokady w różnych debiutach. Obrona Czigorina
  Obrona Królewsko-Indyjska
  Gambit Hetmański, Obrona Słowiańska
  Obrona Ben-Oni
  Obrona Sycylijska
  Obrona Francuska
  Dynamika związana z blokadą
  Blok Alechina
  Zakończenie

  * * *

  ŚLĄSKIE CIEKAWOSTKI SZACHOWE

  JAN PRZEWOŹNIK, ZBIGNIEW HURNIK, KAROL PINKAS:
  ŚLĄSKIE CIEKAWOSTKI SZACHOWE

  Gorzów Wlkp. 2018, wydanie II - rozszerzone
  487 stron
  Cena: 39,50 zł

  We wspomnieniach skoncentrowaliśmy się na latach sześćdziesiątych-dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i patrzyliśmy na życie szachowe z perspektywy naszego klubu Startu Katowice, stąd też nie tworzymy kompletnego obrazu życia szachowego na Śląsku w tym okresie. Ta książka to swobodna wyprawa w przeszłość, ku pierwszym wspomnieniom, jakie podsuwa nam pamięć lat młodzieńczych poświęconych szachom.

  * * *

  STARE I NOWE ANEGDOTY SZACHOWE

  Gorzów Wielkopolski 2013 (dodruk)
  248 stron
  Cena: 44,00 zł

  Autorzy:

 • Jan Przewoźnik (red.)
 • Ryszard Bernard
 • Jacek Bielczyk
 • Zygmunt Ryll
 • Waldemar Świć
 • Ryszard Więckowski
 • Ferdynand Głodzik
 • Sławomir Tobys
 • Drodzy Czytelnicy! Jeśli to prawda, że dowcipy kwiaciarek są cięte, górnicy preferują czarny humor, kawały pilotów bywają odlotowe, a kucharze opowiadają czasami żarty niesmaczne, to jakie mogą być anegdoty szachistów? Na to pytanie odpowiecie sobie Państwo po lekturze tej książki. Jeśli nasunie się wniosek, że twórczość szachistów ma coś wspólnego z anegdotami grabarzy, to w ramach rekompensaty dajemy jeszcze dwanaście niemalże anegdotycznych zadań do rozwiązania, poszerzających granice wyobraźni szachowej. Wierzymy jednak, że tych kilkaset historii wprawi Państwa w dobry humor i zadumę nad pokrętnymi losami homo ludens, czyli człowieka bawiącego się. Zapraszamy do przejrzenia się w lustrze – na tle własnych pasji, emocji, ambicji. Humor to ważna sprawa w naszym życiu!

  Zapraszamy zatem do swoistej śmiechoterapii, połączonej z zadumą nad ludźmi,
  dla których szachy to coś więcej, niż gra – to życie. Niezależnie od tego, czy potrafią Państwo grać w szachy, czy nie, to wierzymy, że dzięki dawce humoru tu zawartego, zapewnicie sobie Państwo dobry nastrój, a także: zwiększenie liczby i aktywności limfocytów T i naturalnych zabójców komórek żernych, zwiększenie poziomu interferonu – białka wyzwalającego reakcję obronną przed wirusami, wzrost immunoglobuliny A, antyciała, które walczy z infekcjami górnych dróg oddechowych, zwiększenie liczby immunoglobulin G i M, które pomagają zwalczać inne infekcje, zwiększenie wydzielania się endorfin. Wiemy też, że po przeczytaniu tej książki organizm, w tym mózg, będzie dzięki śmiechowi lepiej dotleniony, szachista gotowy do rozegrania swoich nieśmiertelnych partii, a niegrający w szachy zaopatrzony w niezbędną wiedzę o pasjonatach. Dawkujcie Państwo lekarstwo partiami (szachowymi też), zwyczajne ruchy przeplatajcie śmiechem.

  * * *

  Książki można zamawiać pod adresem:

  Jan Przewoźnik

  jp@janprzewoznik.pl

  Do podanych cen dodane będą koszty przesyłki.

  Cytat
  Krótko mówiąc, myślę,
  że ludzie ofiarni, odczuwający odpowiedzialność za cały świat i przy jego drwinach wciąż od nowa porywający się do donkiszotowskich przygód, powinni umieć - w interesie własnym i ogółu - żartować z siebie. Przy okazji - co się najczęściej zdarza, kiedy ironia szydercy zostaje skonfrontowana
  z autoironią wyszydzanego?
  Z twarzy szydercy znika uśmiech i pozostaje już na niej tylko grymas!
  Vaclav Havel, 4 X 2007, Hospodarske Noviny (pierwodruk)
  Vaclav Havel:
  Siła bezsilnych
  i inne eseje.
  Warszawa 2011.
  Ciekawostka
  W dzisiejszych czasach ważniejszy jest wizerunek czy charakter?
  czytaj więcej
  Aktualny temat
  W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
  nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

  czytaj całość
  Pytanie tygodnia

  Mistrz świata Ding Liren do swych najulubieńszych piosenek zalicza...

  Blowing in the Wind - Bob Dylan
  Stairway To Heaven - Led Zeppelin
  We Are The Champions - Queen
  When I'm Back On My Feet Again - Michael Bolton
  Don't Give Up - Peter Gabriel (z Kate Bush)

  Ankieta

  Co sądzisz o stronie?

  0 - zupełnie nieciekawa
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - bardzo ciekawa