TRENERZY

Jan Przewoźnik

Jan Przewoźnik

Foto: Olga Śniadecka


Psycholog, adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie i Gryficach.
www.zpsb.pl

Współpracownik:

 • Młodzieżowej Akademii Szachowej przy Polskim Związku Szachowym w Warszawie
 • WYKSZTAŁCENIE

  • Doktor psychologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych,
   Sekcji Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1984)
  • Podyplomowe Studium Trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego
   w Warszawie (1989), z tytułem trenera drugiej i pierwszej (2003) klasy
  • Kursy w brytyjskiej firmie szkoleniowej Guardian Business Services, Londyn: Delivering effective training events
   (Design and Delivery), Teamworking, Being assertive (1994-1995);
   posiada brytyjskie certyfikaty NVQ Level 4
  • Kurs przeprowadzony przez Cornhill Capital and Consulting,
   Londyn: Selling Financial Skills (1995)
  • Kurs przeprowadzony przez Medical Data Management w Warszawie:
   Umiejętność sprzedaży (1996)
  • Kurs I stopnia w Gorzowie Wlkp.: Metoda Dennisona (1997)
  • Kurs przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
   w Gorzowie Wlkp.: Diagnoza i rozwiązywanie problemów
   destrukcyjnych zachowań (1997)
  • Kurs przeprowadzony przez Centrum Metodyczne
   Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej MEN:
   Sztuka uczenia się i zdawania egzaminów (1998)
  • Kurs przeprowadzony przez ERDA Szkolenia z Warszawy:
   Test osobowości i zainteresowań E. Mitteneckera i W. Tomana (1998)
  • Kurs przeprowadzony przez ERDA Szkolenia z Warszawy:
   Test Drzewa Ch. Kocha (1998)
  • Kurs przeprowadzony przez NLP Neuroedukacja z Lublina:
   Trening rozwoju intuicji (1999)
  • Program sześciomiesięczny "Learning About Open Learning - Train-The-Trainers", przeprowadzany poprzez internet przy współudziale Heriot - Watt University w Edynburgu i Scottish Development Overseas (1999)
  • Konferencja przeprowadzona przez Instytut Zarządzania w Warszawie:
   Obsługa Klienta (2000)
  • Kurs przeprowadzony przez PMG Consulting w Lublinie:
   Marketing w zarządzaniu (2000)
  • Kurs przeprowadzony przez International Institute For NLP & More w Krakowie:
   Practitioner in the Art of NLP (2000)
  • Kurs przeprowadzony przez NLP Neuroedukacja w Lublinie:
   Myślenie systemowe w biznesie (2001)
  • Kurs przeprowadzony przez International Institute For NLP & More w Krakowie:
   Practitioner in the Art of NLP (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Inspiration Seminars International w Warszawie:
   Business and You (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Marshalla Rosenberga:
   "Porozumienie bez przemocy" (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
   Zasady kreowania image'u według Piotra Tymochowicza (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Polski Związek Szachowy w Warszawie:
   Kurs doszkalający dla trenerów (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania w Łodzi
   (Uniwersytet Łódzki, University of Maryland):
   Nauczanie na odległość - następny krok (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
   Praktyka wywierania wpływu (2003)
  • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
   Manipulacje i antymanipulacje w procesach negocjacyjnych (2003)
  • Kurs przeprowadzony przez Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie:
   Kurs kwalifikacyjny na pierwszą klasę trenerską (2003)
  • Kurs przeprowadzony przez Forum Rozwoju Menedżerów w Warszawie:
   Rewolucja w VAT (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez Forum Rozwoju Menedżerów w Warszawie:
   Diabeł w ręku windykatora (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez Nadę Savić: Porozumienie bez Przemocy (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez Learning Strategies Corporation:
   Fotoczytanie (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International w Warszawie:
   Metoda Thomasa (2006)
  • Kurs przeprowadzony przez Nowoczesną Firmę w Warszawie:
   Negocjacje w Eksporcie (2007)
  • Kurs przeprowadzony przez PMG Consulting w Lublinie:
   Zarządzanie jednostką detaliczną (2008)
  • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International w Warszawie:
   Metoda Thomasa (2009)
  • Kurs przeprowadzony przez Nieinwazyjną Analizę Osobowości w Łodzi:
   Psychologia ubioru (2010)
  • Kurs przeprowadzony przez WYG International w Warszawie:
   Wstępne standardy zarządzania wiekiem (2011)
  • Kurs przeprowadzony przez Global Business Center w Warszawie:
   Standardy etykiety i dyplomacji (2011)
  • Konferencja przeprowadzona przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
   i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu:
   Kulturowa rola gry w szachy na przestrzeni dziejów (2012)
  • Warsztaty coachingu, przeprowadzone przez Garden HR w Warszawie:
   Points of you (2013)
  • Kurs przeprowadzony przez Fundację Mistrzostwa Szachowego
   w Zielonej Górze: Mistrzowskie warsztaty szachowe (2013)
  • IX Konferencja Lean Six Sigma,
   przeprowadzona przez Akademię Białego Kruka we Wrocławiu (2013)
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna: Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka.
   Konferencja przeprowadzona przez PCEN w Rzeszowie (2013)
  • Warsztaty coachingu, przeprowadzone przez Garden HR w Warszawie:
   Points of you - More (2014)
  • Kurs przeprowadzony przez ASAP24 w Warszawie:
   Excel dla średnio zaawansowanych (2014)
  • Seminarium przeprowadzone przez Polski Związek Szachowy w Warszawie:
   Seminarium trenerskie (2014)
  • Sympozjum przeprowadzone w ramach VII. Szczecińskiego Zalewu Myśli:
   Piękny umysł - wyzwania dla edukacji (2014)
  • Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla wykładowców na kursach nauczycieli w ramach projektu Edukacja przez szachy w szkole,
   przeprowadzona przez Polski Związek Szachowy w Warszawie (2015)
  • Kurs przeprowadzony przez ASAP24 w Warszawie:
   Rozwiązywanie problemów metodą Mind Mapping (2015)
  • Kurs przeprowadzony przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w Gorzowie Wlkp.:
   Lubuskie Spotkanie Sieciujące na Rzecz Wsparcia Ekonomii Społecznej (2015)
  • Szkolenie przeprowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy
   w Drezdenku:
   Kontrolowany - Kontrolujący. Procesy zachodzące w trakcie interakcji (2016)
  • Kurs "Przygotowanie pedagogiczne",
   prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (2017)
  • Szkolenie e-learningowe w ramach Kasparov MasterClass: Garry Kasparov Teaches Chess; www.masterclass.com (2018)
  • „Ryślenie” – Myślenie wizualne – szkolenie przeprowadzone przez Klaudię Tolman (2018)
  • Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki
   w Szczecinie (2018)
  • Szkolenie przeprowadzone przez firmę Maik Group:
   Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w procesie kształcenia uczniów
   i studentów - szkoła trenerów (2018)
  • Konferencja przeprowadzona przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą
   w Szczecinie: Konferencja upowszechniająca mikroinnowacje w obszarze edukacji (2019)
  • VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020
   http://www.lumen.edu.pl

  ZAKRES DZIAŁAŃ

  • Szkolenia
  • Psychologia w oświacie
  • Psychologia w biznesie
  • Psychologia szachów
  • Psychologia w ekonomii społecznej
  • Szachy - Mistrz międzynarodowy i wielokrotny mistrz Polski w szachach
   (10 razy drużynowo i raz indywidualnie)
  • Wydawnictwo - Autor książek o tematyce
   szachowej i psychologicznej
  • Autor artykułów i programów poświęconych
   współpracy w zespole, profesjonalnej obsłudze klienta, technikom prezentacji, sprzedaży, negocjacji, nowoczesnym metodom kształcenia dorosłych

  AUTOR KSIĄŻEK

  1. Gambit Blumenfelda (1986)
  2. Die Wiener Partie (1990, z Jerzym Konikowskim)
  3. Kasparow - Karpow. Mecz piąty (1991)
  4. The Blumenfeld Gambit (1991, z Malcolmem Peinem)
  5. Blumenfeld Gambit (1991, z Jerzym Konikowskim)
  6. Skacząc trochę inaczej (1991, z Damianem Końcą)
  7. Kandidatenfinale Short - Timman
   (1993, z Henrykiem Doboszem i Mariną Olbrich)
  8. Einmal etwas anderes (1994, z Damianem Końcą)
  9. Profesjonalna obsługa klienta (1999)
  10. Techniki sprzedaży (1999)
  11. Nowoczesne metody kształcenia dorosłych (2001)
  12. How to Think in Chess (2002, z Markiem Soszynskim)
  13. Myśl - Działaj - Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce (2003)
  14. Sprawdź swoją fantazję szachową (1992, 2003)
  15. Test predyspozycji szachowych (2005)
  16. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
   "Kształcenie nauczycieli dla aktywności zawodowej i społecznej
   w środowisku lokalnym" (2009; praca zbiorowa)
  17. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
   "Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet
   w regionie lubuskim" (2011, z Emilią Araszczuk)
  18. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
   "Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej
   w regionie lubuskim" (2012, z Janem Koniarkiem i Janem Furmankiem)
  19. Kreatywne rozwiązywanie problemów (2012)
  20. Stare i nowe anegdoty szachowe (2013, praca zbiorowa)
  21. Strategie myślenia w złożonych sytuacjach gry w szachy (2013, maszynopis)
  22. Idealna organizacja. Dwudniowa gra szkoleniowa
   (2013; we współautorstwie z K. Nalepą, D. Potyrałą, J. Wiktorowskim)
  23. Komunikacja w organizacji. Dwudniowa gra szkoleniowa
   (2013; we współautorstwie z K. Nalepą, D. Potyrałą, J. Wiktorowskim)
  24. Elastyczna komunikacja. Szkolenie e-learningowe
   (2015; we współautorstwie z Januszem Kozakoszczakiem)
   http://www.llidero.com/szkolenia-gotowe-lista/elastyczna-komunikacja
  25. Śląskie ciekawostki szachowe
   (2017; we współautorstwie ze Zbigniewem Hurnikiem i Karolem Pinkasem)
  26. Współczesne traktowanie blokady
   (2019; Kożuchów: Wydawnictwo Caissa)
   http://www.sklep.caissa.pl/index.php?route=product/product&product_id=3568&search=Jan+Przewo%C5%BAnik
  27. Szachy w ujęciu historycznym i psychologicznym
   (2020; we współautorstwie z Jackiem Gajewskim)
  28. http://www.wyczerpane.pl/szachy-w-ujeciu-historycznym-i-psychologicznym.html
  29. Technologia pracy umysłowej. Szkolenie e-learningowe (2021)
   http://www.navoica.pl/courses/course-v1:ZPSB+TPU1+2021_TPU1/about

  PARTIE I TURNIEJE SZACHOWE

  Partie i turnieje mogą być przeglądane na stronach:
  http://www.365chess.com/players/Jan_Przewoznik
  http://www.szachypolskie.pl/jan-przewoznik/

  SPECJALIZACJA

  Specjalizuje się w prowadzeniu następujących szkoleń:
  1. Umiejętność komunikacji
  2. Efektywna współpraca w zespole
  3. Techniki sprzedaży
  4. Profesjonalna Obsługa Klienta
  5. Umiejętność prezentacji
  6. Umiejętność negocjacji
  7. Asertywność
  8. Zarządzanie sobą w czasie
  9. Umiejętność twórczego i pozytywnego myślenia
  10. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
  11. Konstruktywne zarządzanie konfliktami
  12. Coaching
  13. Psychologiczny trening sportowy
  14. Trening dla trenerów

  KLIENCI

  Przeprowadził zajęcia dla 22.000 uczestników i ponad 200 firm.

  Danuta Przewoźnik

  Danuta Przewoźnik


  WYKSZTAŁCENIE

  • Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych,
   Sekcji Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 1983
  • Specyfika rozwoju i funkcjonowania dziecka głuchego, Warszawa 1993
  • Warsztaty - Projekcyjne testy – diagnoza i wykorzystanie w terapii,
   Gorzów Wlkp. 1995
  • Diagnoza Możliwości Intelektualnych, Warszawa 1994-1996
  • Cykl Szkoleń – Dysleksja Rozwojowa, Gdańsk 1994-1998
  • Cykl Szkoleń uprawniających do prowadzenia zajęć
   Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Gdańsk 1995-1996
  • Dziecko z dysfunkcjami OUN, Warszawa 1996
  • Test Frostig, Analiza Testu WISC-R, Gorzów Wlkp. 1996
  • Cykl szkoleń: Diagnoza i Terapia Dziecka
   z Niepełnowartościowym OUN, Kraków 1996, 1997
  • Diagnoza Neuropsychologiczna, Wrocław 1996-1997
  • Przygotowanie do Prowadzenia Warsztatów Psychoedukacyjnych,
   Gorzów Wlkp. 1997
  • Psychoterapia Krótkoterminowa, Kraków 1997
  • Konferencja – Psycholog wobec śmierci, Konstancin 1997
  • Diagnoza możliwości intelektualnych, Warszawa 1997
  • Konferencja – Psycholog wobec cierpienia, Konstancin 1998
  • Radzenie sobie ze stresem, Gorzów Wlkp. 1998
  • Sztuka uczenia się i zdawania egzaminów, Gorzów Wlkp. 1998
  • Test osobowości i zainteresowań
   E. Mitteneckera i W. Tomana, Warszawa 1998
  • Konferencja – Psycholog wobec zła, Konstancin 1998
  • Trening Umiejętności "Czym jest Stres?", Warszawa 1998
  • Test Drzewa Ch. Kocha, Warszawa 1998
  • Program Pomoc Rodzinie –
   uprawnienia do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych
   „Szkoła dla Rodziców”, Warszawa 1998
  • Szkolenie – Psychoterapia ukierunkowana na rozwiązanie problemu,
   Kraków 1998
  • Szkolenie Terapia Dzieci Moczących się, Kraków 2001
  • Szkolenie Terapia Dzieci Lękowych, Kraków 2003
  • Terapia Rodzin – Cykl Szkoleniowy 2002/2003, Łódź 2003
  • Praca z Dzieckiem Nadpobudliwym, Warszawa 2003
  • Szkolenie dla Psychologów Orzeczników, Warszawa 2004
  • Kurs doskonalący usprawnianie wzroku dzieci i młodzieży,
   Warszawa 2004
  • Ogólnopolski Program Przesiewowy "Widzę", Poznań 2004
  • Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Gorzów Wlkp. 2005-2006
  • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International z Warszawy:
   Metoda Thomasa, 2006
  • Kurs Asertywności i Zarządzania Sobą w Czasie, Bydgoszcz 2007
  • Szkolenie z opieki nad umierającym dzieckiem, Bydgoszcz 2008
  • Warsztat: Trudne sytuacje psychologiczne w pracy z pacjentami
   z chorobą nowotworową, Łódź 2008
  • Warsztat: Praca z pacjentem o zaburzonej osobowości, Łódź 2008
  • Warsztat: Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych, Wrocław 2009
  • Szkolenie z certyfikatem "Trener – Ekspert", Gorzów Wlkp. 2009
  • Szkolenie – aktualizacja umiejętności diagnozowania Thomas International,
   Gorzów Wlkp. 2009
  • Warsztat: Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,
   przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2010
  • Szkolenie: Zróbcie mi miejsce, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2011
  • Szkolenie: Feniks - terapia następstw stresu, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2011
  • Warsztat: Praca z rodziną z dzieckiem przewlekle chorym, Poznań 2011
  • Szkolenie: Listy ze świata nocy - praca ze snem w psychoterapii, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Wrocław 2011
  • Warsztat: Leczenie zaburzeń lękowych w terapii poznawczo-behawioralnej, przeprowadzone przez Pracownię Poznawczo-Behawioralną, Warszawa 2011
  • Szkolenie: Negocjacje z ciałem - kontrola i spożytkowanie bólu
   i innych objawów ciała, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2012
  • Szkolenie: W moim sercu są dwa domki - terapia systemowa w sytuacji rozwodowej i porozwodowej w rodzinie z perspektywy dziecka, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2012
  • Szkoła dla rodziców i wychowawców. Szkolenie przeprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Warszawa 2012
  • Szkolenie: Rodzeństwo bez rywalizacji, Gorzów Wlkp. 2012
  • Kurs doskonalenia zawodowego: Jak rozmawiać z nastolatkami?
   Szkolenie przeprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Gorzów Wlkp. 2012
  • Szkolenie: Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy - psychoterapia depresji,
   przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Łódź 2013
  • Porozumienie bez przemocy, cz. 1 i 2, przeprowadzone przez Międzynarodowe Centrum Porozumienia bez Przemocy, Warszawa 2013
  • Warsztat szkoleniowy: Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci
   i młodzieży, zorganizowany przez Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
   w Zaborze, Zabór 2013
  • Warsztat doskonalenia zawodowego: Jak wychowywać dzieci do odpowiedzialności, przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
   w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2014
  • Kurs doskonalenia zawodowego: Liderzy profilaktyki agresji i przemocy, przeprowadzony przez Ośrodek Rozwoju edukacji, Warszawa 2014
  • V European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy, zorganizowany przez Polski Instytut Ericksonowski, Kraków 2014
  • Kurs specjalistyczny: Praktyk Zastępowania Agresji (ART), przeprowadzony przez Studio Dialogu na licencji Instytutu Amity, Warszawa 2015
  • Kurs doskonalenia zawodowego: Zanim będzie za późno, samobójstwa
   i samookaleczenia uczniów, przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2016
  • SPECJALIZACJA

   Specjalizuje się w prowadzeniu następujących warsztatów:

   • Sztuka komunikacji
   • Asertywność
   • Zarządzanie sobą w czasie
   • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
   • Konstruktywne zarządzanie konfliktami
  Cytat
  Gdybym był filozofem, napisałbym rozprawę o uśmiechu - o tym, jak zmienia twarz kobiety czy mężczyzny, jak sprawia, że twarde rysy twarzy kogoś nieuważnego, nieobecnego, wycofanego, niekiedy może pełnego niecięci, albo po prostu głęboko obojętnego, zmęczonego, zdeprymowanego, nagle miękną i ślą do innych sygnał mówiący: jestem człowiekiem, nie jestem taki zły. Może nawet mówi coś więcej: jestem wolny.

  Adam Zagajewski: Substancja nieuporządkowana.
  Wydawnictwo "Znak", Kraków 2019.
  Ciekawostka
  Badacze stresu wywołanego przez takie wydarzenia jak trzęsienie ziemi, huragany lub powodzie zalecają stosowanie modelu reakcji 3C (Control – Kontrola, Coherence – Spójność, Connectedness – Bycie w kontakcie).
  czytaj więcej
  Aktualny temat
  Można zasugerować siedem obszarów, które warto kontrolować w pandemii:
  czytaj całość
  Pytanie tygodnia

  Jak żyć? :)

  Dobrze!
  Nieważne jak, ważne z kim!
  Nieważne z kim, ważne jak!
  Nieważne jak, ważne po co!

  Ankieta

  Co sądzisz o stronie?

  0 - zupełnie nieciekawa
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - bardzo ciekawa

  Copyright © by Jan Przewoźnik, 2021