TRENERZY

Jan Przewoźnik

Jan Przewoźnik

Foto: Olga Śniadecka


Psycholog, adiunkt
w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu -
Akademii Nauk Stosowanych
w Szczecinie, Gryficach, Świnoujściu i Stargardzie.
http://www.zpsb.pl

Współpracownik Młodzieżowej Akademii Szachowej
przy Polskim Związku Szachowym w Warszawie.

WYKSZTAŁCENIE

 • Doktor psychologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych,
  Sekcji Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1984)
 • Podyplomowe Studium Trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego
  w Warszawie (1989), z tytułem trenera drugiej i pierwszej (2003) klasy
 • Kursy w brytyjskiej firmie szkoleniowej Guardian Business Services, Londyn: Delivering effective training events
  (Design and Delivery), Teamworking, Being assertive (1994-1995);
  posiada brytyjskie certyfikaty NVQ Level 4
 • Kurs przeprowadzony przez Cornhill Capital and Consulting,
  Londyn: Selling Financial Skills (1995)
 • Kurs przeprowadzony przez Medical Data Management w Warszawie:
  Umiejętność sprzedaży (1996)
 • Kurs I stopnia w Gorzowie Wlkp.: Metoda Dennisona (1997)
 • Kurs przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
  w Gorzowie Wlkp.: Diagnoza i rozwiązywanie problemów
  destrukcyjnych zachowań (1997)
 • Kurs przeprowadzony przez Centrum Metodyczne
  Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej MEN:
  Sztuka uczenia się i zdawania egzaminów (1998)
 • Kurs przeprowadzony przez ERDA Szkolenia z Warszawy:
  Test osobowości i zainteresowań E. Mitteneckera i W. Tomana (1998)
 • Kurs przeprowadzony przez ERDA Szkolenia z Warszawy:
  Test Drzewa Ch. Kocha (1998)
 • Kurs przeprowadzony przez NLP Neuroedukacja z Lublina:
  Trening rozwoju intuicji (1999)
 • Program sześciomiesięczny "Learning About Open Learning - Train-The-Trainers", przeprowadzany poprzez internet przy współudziale Heriot - Watt University w Edynburgu i Scottish Development Overseas (1999)
 • Konferencja przeprowadzona przez Instytut Zarządzania w Warszawie:
  Obsługa Klienta (2000)
 • Kurs przeprowadzony przez PMG Consulting w Lublinie:
  Marketing w zarządzaniu (2000)
 • Kurs przeprowadzony przez International Institute For NLP & More w Krakowie:
  Practitioner in the Art of NLP (2000)
 • Kurs przeprowadzony przez NLP Neuroedukacja w Lublinie:
  Myślenie systemowe w biznesie (2001)
 • Kurs przeprowadzony przez International Institute For NLP & More w Krakowie:
  Practitioner in the Art of NLP (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez Inspiration Seminars International w Warszawie:
  Business and You (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez Marshalla Rosenberga:
  "Porozumienie bez przemocy" (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
  Zasady kreowania image'u według Piotra Tymochowicza (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez Polski Związek Szachowy w Warszawie:
  Kurs doszkalający dla trenerów (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania w Łodzi
  (Uniwersytet Łódzki, University of Maryland):
  Nauczanie na odległość - następny krok (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
  Praktyka wywierania wpływu (2003)
 • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
  Manipulacje i antymanipulacje w procesach negocjacyjnych (2003)
 • Kurs przeprowadzony przez Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie:
  Kurs kwalifikacyjny na pierwszą klasę trenerską (2003)
 • Kurs przeprowadzony przez Forum Rozwoju Menedżerów w Warszawie:
  Rewolucja w VAT (2004)
 • Kurs przeprowadzony przez Forum Rozwoju Menedżerów w Warszawie:
  Diabeł w ręku windykatora (2004)
 • Kurs przeprowadzony przez Nadę Savić: Porozumienie bez Przemocy (2004)
 • Kurs przeprowadzony przez Learning Strategies Corporation:
  Fotoczytanie (2004)
 • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International w Warszawie:
  Metoda Thomasa (2006)
 • Kurs przeprowadzony przez Nowoczesną Firmę w Warszawie:
  Negocjacje w Eksporcie (2007)
 • Kurs przeprowadzony przez PMG Consulting w Lublinie:
  Zarządzanie jednostką detaliczną (2008)
 • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International w Warszawie:
  Metoda Thomasa (2009)
 • Kurs przeprowadzony przez Nieinwazyjną Analizę Osobowości w Łodzi:
  Psychologia ubioru (2010)
 • Kurs przeprowadzony przez WYG International w Warszawie:
  Wstępne standardy zarządzania wiekiem (2011)
 • Kurs przeprowadzony przez Global Business Center w Warszawie:
  Standardy etykiety i dyplomacji (2011)
 • Konferencja przeprowadzona przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
  i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu:
  Kulturowa rola gry w szachy na przestrzeni dziejów (2012)
 • Warsztaty coachingu, przeprowadzone przez Garden HR w Warszawie:
  Points of you (2013)
 • Kurs przeprowadzony przez Fundację Mistrzostwa Szachowego
  w Zielonej Górze: Mistrzowskie warsztaty szachowe (2013)
 • IX Konferencja Lean Six Sigma,
  przeprowadzona przez Akademię Białego Kruka we Wrocławiu (2013)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna: Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka.
  Konferencja przeprowadzona przez PCEN w Rzeszowie (2013)
 • Warsztaty coachingu, przeprowadzone przez Garden HR w Warszawie:
  Points of you - More (2014)
 • Kurs przeprowadzony przez ASAP24 w Warszawie:
  Excel dla średnio zaawansowanych (2014)
 • Seminarium przeprowadzone przez Polski Związek Szachowy w Warszawie:
  Seminarium trenerskie (2014)
 • Sympozjum przeprowadzone w ramach VII. Szczecińskiego Zalewu Myśli:
  Piękny umysł - wyzwania dla edukacji (2014)
 • Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla wykładowców na kursach nauczycieli w ramach projektu Edukacja przez szachy w szkole,
  przeprowadzona przez Polski Związek Szachowy w Warszawie (2015)
 • Kurs przeprowadzony przez ASAP24 w Warszawie:
  Rozwiązywanie problemów metodą Mind Mapping (2015)
 • Kurs przeprowadzony przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w Gorzowie Wlkp.:
  Lubuskie Spotkanie Sieciujące na Rzecz Wsparcia Ekonomii Społecznej (2015)
 • Szkolenie przeprowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy
  w Drezdenku:
  Kontrolowany - Kontrolujący. Procesy zachodzące w trakcie interakcji (2016)
 • Kurs "Przygotowanie pedagogiczne",
  prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (2017)
 • Szkolenie e-learningowe w ramach Kasparov MasterClass: Garry Kasparov Teaches Chess; www.masterclass.com (2018)
 • „Ryślenie” – Myślenie wizualne – szkolenie przeprowadzone przez Klaudię Tolman (2018)
 • Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki
  w Szczecinie (2018)
 • Szkolenie przeprowadzone przez firmę Maik Group:
  Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w procesie kształcenia uczniów
  i studentów - szkoła trenerów (2018)
 • Konferencja przeprowadzona przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą
  w Szczecinie: Konferencja upowszechniająca mikroinnowacje w obszarze edukacji (2019)
 • VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020
  http://www.lumen.edu.pl
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice (2022)
  http://www.innowacje.wsb.edu.pl
 • VII Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2022
  http://www.lumen.edu.pl
 • Szkolenie przeprowadzone przez firmę Metaphor z Poznania:
  Reiss Motivation Profile (2022)
 • XXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Problemy Społeczeństwa Informacyjnego , PSI 2023, www.eif.usz.edu.pl/psi2023: Ekologia informacji - czy zapewnia dobrostan cyfrowy? (2023)
 • Szkolenie przeprowadzone przez firmę Metaphor z Poznania:
  Projektowanie uniwersalne (2023).

ZAKRES DZIAŁAŃ

 • Szkolenia
 • Psychologia szachów
 • Szachy - Mistrz międzynarodowy i wielokrotny mistrz Polski w szachach
  (10 razy drużynowo i raz indywidualnie)
 • Wydawnictwo - Autor książek o tematyce
  szachowej i psychologicznej
 • Autor artykułów i programów poświęconych
  współpracy w zespole, profesjonalnej obsłudze klienta, technikom prezentacji, sprzedaży, negocjacji, nowoczesnym metodom kształcenia dorosłych

AUTOR KSIĄŻEK

 1. Gambit Blumenfelda (1986)
 2. Die Wiener Partie (1990, z Jerzym Konikowskim)
 3. Kasparow - Karpow. Mecz piąty (1991)
 4. The Blumenfeld Gambit (1991, z Malcolmem Peinem)
 5. Blumenfeld Gambit (1991, z Jerzym Konikowskim)
 6. Skacząc trochę inaczej (1991, z Damianem Końcą)
 7. Kandidatenfinale Short - Timman
  (1993, z Henrykiem Doboszem i Mariną Olbrich)
 8. Einmal etwas anderes (1994, z Damianem Końcą)
 9. Profesjonalna obsługa klienta (1999)
 10. Techniki sprzedaży (1999)
 11. Nowoczesne metody kształcenia dorosłych (2001)
 12. How to Think in Chess (2002, z Markiem Soszynskim)
 13. Myśl - Działaj - Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce (2003)
 14. Sprawdź swoją fantazję szachową (1992, 2003, 2022)
 15. Test predyspozycji szachowych (2005)
 16. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
  "Kształcenie nauczycieli dla aktywności zawodowej i społecznej
  w środowisku lokalnym" (2009; praca zbiorowa)
 17. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
  "Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet
  w regionie lubuskim" (2011, z Emilią Araszczuk)
 18. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
  "Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej
  w regionie lubuskim" (2012, z Janem Koniarkiem i Janem Furmankiem)
 19. Kreatywne rozwiązywanie problemów (2012)
 20. Stare i nowe anegdoty szachowe (2013, praca zbiorowa)
 21. Strategie myślenia w złożonych sytuacjach gry w szachy (2013, maszynopis)
 22. Idealna organizacja. Dwudniowa gra szkoleniowa
  (2013; we współautorstwie z K. Nalepą, D. Potyrałą, J. Wiktorowskim)
 23. Komunikacja w organizacji. Dwudniowa gra szkoleniowa
  (2013; we współautorstwie z K. Nalepą, D. Potyrałą, J. Wiktorowskim)
 24. Elastyczna komunikacja. Szkolenie e-learningowe
  (2015; we współautorstwie z Januszem Kozakoszczakiem)
 25. Śląskie ciekawostki szachowe
  (2017; we współautorstwie ze Zbigniewem Hurnikiem i Karolem Pinkasem)
 26. Współczesne traktowanie blokady
  (2019; Kożuchów: Wydawnictwo Caissa)
  http://www.sklep.caissa.pl/index.php?route=product/product&product_id=3568&search=Jan+Przewo%C5%BAnik
 27. Szachy w ujęciu historycznym i psychologicznym
  (2020; we współautorstwie z Jackiem Gajewskim)
 28. Technologia pracy umysłowej. Szkolenie e-learningowe (2021)
  http://www.navoica.pl/courses/course-v1:ZPSB+TPU1+2021_TPU1/about
 29. Szachy narzędziem myślenia - gra o przyszłość edukacji
  (2022; we współautorstwie z Arkadiuszem Więcko)
 30. Sprawdź swoją fantazję szachową - tom 1. i 2. (2023)

PARTIE I TURNIEJE SZACHOWE

Partie i turnieje mogą być przeglądane na stronach:
http://www.365chess.com/players/Jan_Przewoznik
http://www.szachypolskie.pl/jan-przewoznik/

KLIENCI I INNI TRENERZY

Przeprowadziłem szkolenia dla 24.000 uczestników i ponad 220 firm.
Stale kontaktuję się z wieloma trenerkami i trenerami.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, to dołączą do naszego zespołu.
Aby efektywniej lub skuteczniej osiągać Twoje cele.
Cytat
Krótko mówiąc, myślę,
że ludzie ofiarni, odczuwający odpowiedzialność za cały świat i przy jego drwinach wciąż od nowa porywający się do donkiszotowskich przygód, powinni umieć - w interesie własnym i ogółu - żartować z siebie. Przy okazji - co się najczęściej zdarza, kiedy ironia szydercy zostaje skonfrontowana
z autoironią wyszydzanego?
Z twarzy szydercy znika uśmiech i pozostaje już na niej tylko grymas!
Vaclav Havel, 4 X 2007, Hospodarske Noviny (pierwodruk)
Vaclav Havel:
Siła bezsilnych
i inne eseje.
Warszawa 2011.
Ciekawostka
W dzisiejszych czasach ważniejszy jest wizerunek czy charakter?
czytaj więcej
Aktualny temat
W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

czytaj całość
Pytanie tygodnia

Mistrz świata Ding Liren do swych najulubieńszych piosenek zalicza...

Blowing in the Wind - Bob Dylan
Stairway To Heaven - Led Zeppelin
We Are The Champions - Queen
When I'm Back On My Feet Again - Michael Bolton
Don't Give Up - Peter Gabriel (z Kate Bush)

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2023