TRENERZY

Jan Przewoźnik

Jan Przewoźnik

Foto: Olga Śniadecka


Psycholog, adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu
w Szczecinie, Gryficach, Świnoujściu i Stargardzie.
http://www.zpsb.pl

Współpracownik Młodzieżowej Akademii Szachowej
przy Polskim Związku Szachowym w Warszawie.

WYKSZTAŁCENIE

 • Doktor psychologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych,
  Sekcji Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1984)
 • Podyplomowe Studium Trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego
  w Warszawie (1989), z tytułem trenera drugiej i pierwszej (2003) klasy
 • Kursy w brytyjskiej firmie szkoleniowej Guardian Business Services, Londyn: Delivering effective training events
  (Design and Delivery), Teamworking, Being assertive (1994-1995);
  posiada brytyjskie certyfikaty NVQ Level 4
 • Kurs przeprowadzony przez Cornhill Capital and Consulting,
  Londyn: Selling Financial Skills (1995)
 • Kurs przeprowadzony przez Medical Data Management w Warszawie:
  Umiejętność sprzedaży (1996)
 • Kurs I stopnia w Gorzowie Wlkp.: Metoda Dennisona (1997)
 • Kurs przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
  w Gorzowie Wlkp.: Diagnoza i rozwiązywanie problemów
  destrukcyjnych zachowań (1997)
 • Kurs przeprowadzony przez Centrum Metodyczne
  Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej MEN:
  Sztuka uczenia się i zdawania egzaminów (1998)
 • Kurs przeprowadzony przez ERDA Szkolenia z Warszawy:
  Test osobowości i zainteresowań E. Mitteneckera i W. Tomana (1998)
 • Kurs przeprowadzony przez ERDA Szkolenia z Warszawy:
  Test Drzewa Ch. Kocha (1998)
 • Kurs przeprowadzony przez NLP Neuroedukacja z Lublina:
  Trening rozwoju intuicji (1999)
 • Program sześciomiesięczny "Learning About Open Learning - Train-The-Trainers", przeprowadzany poprzez internet przy współudziale Heriot - Watt University w Edynburgu i Scottish Development Overseas (1999)
 • Konferencja przeprowadzona przez Instytut Zarządzania w Warszawie:
  Obsługa Klienta (2000)
 • Kurs przeprowadzony przez PMG Consulting w Lublinie:
  Marketing w zarządzaniu (2000)
 • Kurs przeprowadzony przez International Institute For NLP & More w Krakowie:
  Practitioner in the Art of NLP (2000)
 • Kurs przeprowadzony przez NLP Neuroedukacja w Lublinie:
  Myślenie systemowe w biznesie (2001)
 • Kurs przeprowadzony przez International Institute For NLP & More w Krakowie:
  Practitioner in the Art of NLP (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez Inspiration Seminars International w Warszawie:
  Business and You (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez Marshalla Rosenberga:
  "Porozumienie bez przemocy" (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
  Zasady kreowania image'u według Piotra Tymochowicza (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez Polski Związek Szachowy w Warszawie:
  Kurs doszkalający dla trenerów (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania w Łodzi
  (Uniwersytet Łódzki, University of Maryland):
  Nauczanie na odległość - następny krok (2002)
 • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
  Praktyka wywierania wpływu (2003)
 • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
  Manipulacje i antymanipulacje w procesach negocjacyjnych (2003)
 • Kurs przeprowadzony przez Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie:
  Kurs kwalifikacyjny na pierwszą klasę trenerską (2003)
 • Kurs przeprowadzony przez Forum Rozwoju Menedżerów w Warszawie:
  Rewolucja w VAT (2004)
 • Kurs przeprowadzony przez Forum Rozwoju Menedżerów w Warszawie:
  Diabeł w ręku windykatora (2004)
 • Kurs przeprowadzony przez Nadę Savić: Porozumienie bez Przemocy (2004)
 • Kurs przeprowadzony przez Learning Strategies Corporation:
  Fotoczytanie (2004)
 • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International w Warszawie:
  Metoda Thomasa (2006)
 • Kurs przeprowadzony przez Nowoczesną Firmę w Warszawie:
  Negocjacje w Eksporcie (2007)
 • Kurs przeprowadzony przez PMG Consulting w Lublinie:
  Zarządzanie jednostką detaliczną (2008)
 • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International w Warszawie:
  Metoda Thomasa (2009)
 • Kurs przeprowadzony przez Nieinwazyjną Analizę Osobowości w Łodzi:
  Psychologia ubioru (2010)
 • Kurs przeprowadzony przez WYG International w Warszawie:
  Wstępne standardy zarządzania wiekiem (2011)
 • Kurs przeprowadzony przez Global Business Center w Warszawie:
  Standardy etykiety i dyplomacji (2011)
 • Konferencja przeprowadzona przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
  i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu:
  Kulturowa rola gry w szachy na przestrzeni dziejów (2012)
 • Warsztaty coachingu, przeprowadzone przez Garden HR w Warszawie:
  Points of you (2013)
 • Kurs przeprowadzony przez Fundację Mistrzostwa Szachowego
  w Zielonej Górze: Mistrzowskie warsztaty szachowe (2013)
 • IX Konferencja Lean Six Sigma,
  przeprowadzona przez Akademię Białego Kruka we Wrocławiu (2013)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna: Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka.
  Konferencja przeprowadzona przez PCEN w Rzeszowie (2013)
 • Warsztaty coachingu, przeprowadzone przez Garden HR w Warszawie:
  Points of you - More (2014)
 • Kurs przeprowadzony przez ASAP24 w Warszawie:
  Excel dla średnio zaawansowanych (2014)
 • Seminarium przeprowadzone przez Polski Związek Szachowy w Warszawie:
  Seminarium trenerskie (2014)
 • Sympozjum przeprowadzone w ramach VII. Szczecińskiego Zalewu Myśli:
  Piękny umysł - wyzwania dla edukacji (2014)
 • Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla wykładowców na kursach nauczycieli w ramach projektu Edukacja przez szachy w szkole,
  przeprowadzona przez Polski Związek Szachowy w Warszawie (2015)
 • Kurs przeprowadzony przez ASAP24 w Warszawie:
  Rozwiązywanie problemów metodą Mind Mapping (2015)
 • Kurs przeprowadzony przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w Gorzowie Wlkp.:
  Lubuskie Spotkanie Sieciujące na Rzecz Wsparcia Ekonomii Społecznej (2015)
 • Szkolenie przeprowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy
  w Drezdenku:
  Kontrolowany - Kontrolujący. Procesy zachodzące w trakcie interakcji (2016)
 • Kurs "Przygotowanie pedagogiczne",
  prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (2017)
 • Szkolenie e-learningowe w ramach Kasparov MasterClass: Garry Kasparov Teaches Chess; www.masterclass.com (2018)
 • „Ryślenie” – Myślenie wizualne – szkolenie przeprowadzone przez Klaudię Tolman (2018)
 • Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki
  w Szczecinie (2018)
 • Szkolenie przeprowadzone przez firmę Maik Group:
  Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w procesie kształcenia uczniów
  i studentów - szkoła trenerów (2018)
 • Konferencja przeprowadzona przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą
  w Szczecinie: Konferencja upowszechniająca mikroinnowacje w obszarze edukacji (2019)
 • VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020
  http://www.lumen.edu.pl
 • VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice (2022)
  http://www.innowacje.wsb.edu.pl
 • VII Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2022
  http://www.lumen.edu.pl
 • Szkolenie przeprowadzone przez firmę Metaphor z Poznania:
  Reiss Motivation Profile (2022).

ZAKRES DZIAŁAŃ

 • Szkolenia
 • Psychologia szachów
 • Szachy - Mistrz międzynarodowy i wielokrotny mistrz Polski w szachach
  (10 razy drużynowo i raz indywidualnie)
 • Wydawnictwo - Autor książek o tematyce
  szachowej i psychologicznej
 • Autor artykułów i programów poświęconych
  współpracy w zespole, profesjonalnej obsłudze klienta, technikom prezentacji, sprzedaży, negocjacji, nowoczesnym metodom kształcenia dorosłych

AUTOR KSIĄŻEK

 1. Gambit Blumenfelda (1986)
 2. Die Wiener Partie (1990, z Jerzym Konikowskim)
 3. Kasparow - Karpow. Mecz piąty (1991)
 4. The Blumenfeld Gambit (1991, z Malcolmem Peinem)
 5. Blumenfeld Gambit (1991, z Jerzym Konikowskim)
 6. Skacząc trochę inaczej (1991, z Damianem Końcą)
 7. Kandidatenfinale Short - Timman
  (1993, z Henrykiem Doboszem i Mariną Olbrich)
 8. Einmal etwas anderes (1994, z Damianem Końcą)
 9. Profesjonalna obsługa klienta (1999)
 10. Techniki sprzedaży (1999)
 11. Nowoczesne metody kształcenia dorosłych (2001)
 12. How to Think in Chess (2002, z Markiem Soszynskim)
 13. Myśl - Działaj - Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce (2003)
 14. Sprawdź swoją fantazję szachową (1992, 2003, 2022)
 15. Test predyspozycji szachowych (2005)
 16. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
  "Kształcenie nauczycieli dla aktywności zawodowej i społecznej
  w środowisku lokalnym" (2009; praca zbiorowa)
 17. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
  "Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet
  w regionie lubuskim" (2011, z Emilią Araszczuk)
 18. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
  "Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej
  w regionie lubuskim" (2012, z Janem Koniarkiem i Janem Furmankiem)
 19. Kreatywne rozwiązywanie problemów (2012)
 20. Stare i nowe anegdoty szachowe (2013, praca zbiorowa)
 21. Strategie myślenia w złożonych sytuacjach gry w szachy (2013, maszynopis)
 22. Idealna organizacja. Dwudniowa gra szkoleniowa
  (2013; we współautorstwie z K. Nalepą, D. Potyrałą, J. Wiktorowskim)
 23. Komunikacja w organizacji. Dwudniowa gra szkoleniowa
  (2013; we współautorstwie z K. Nalepą, D. Potyrałą, J. Wiktorowskim)
 24. Elastyczna komunikacja. Szkolenie e-learningowe
  (2015; we współautorstwie z Januszem Kozakoszczakiem)
  http://www.llidero.com/szkolenia-gotowe-lista/elastyczna-komunikacja
 25. Śląskie ciekawostki szachowe
  (2017; we współautorstwie ze Zbigniewem Hurnikiem i Karolem Pinkasem)
 26. Współczesne traktowanie blokady
  (2019; Kożuchów: Wydawnictwo Caissa)
  http://www.sklep.caissa.pl/index.php?route=product/product&product_id=3568&search=Jan+Przewo%C5%BAnik
 27. Szachy w ujęciu historycznym i psychologicznym
  (2020; we współautorstwie z Jackiem Gajewskim)
 28. Technologia pracy umysłowej. Szkolenie e-learningowe (2021)
  http://www.navoica.pl/courses/course-v1:ZPSB+TPU1+2021_TPU1/about
 29. Szachy narzędziem myślenia - gra o przyszłość edukacji
  (2022; we współautorstwie z Arkadiuszem Więcko)

PARTIE I TURNIEJE SZACHOWE

Partie i turnieje mogą być przeglądane na stronach:
http://www.365chess.com/players/Jan_Przewoznik
http://www.szachypolskie.pl/jan-przewoznik/

KLIENCI I INNI TRENERZY

Przeprowadziłem szkolenia dla 23.000 uczestników i ponad 220 firm.
Stale kontaktuję się z wieloma trenerkami i trenerami.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, to dołączą do naszego zespołu.
Aby efektywniej lub skuteczniej osiągać Twoje cele.
Cytat
Kreatywność
to stan umysłu.
Ciekawostka
Szachy mogą kształtować niektóre kompetencje, wymagane w XXI wieku. Także kreatywność.
czytaj więcej
Aktualny temat
W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

czytaj całość
Pytanie tygodnia

Dlaczego super glue nie przykleja się do wnętrza swojej tubki?

Ścianka tubki zawiera cząstki wody, przeciwdziałające przyklejeniu.
Ścianka tubki zawiera azbest, przeciwdziałający przyklejeniu.
Klej zawiera monomer cyjanoakrylu, który, aby polimeryzować, potrzebuje wilgoci.

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2022