TRENERZY

Jan Przewoźnik

Jan Przewoźnik

Foto: Olga Śniadecka


Właściciel firmy szkoleniowej INTEGRACJA, trener, konsultant.

Współpracownik:

 • Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • I. Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp.
 • Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.
 • Salonu Edukacyjnego Empiria w Szczecinie
 • Młodzieżowej Akademii Szachowej przy Polskim Związku Szachowym w Warszawie
 • WYKSZTAŁCENIE

  • Doktor psychologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych,
   Sekcji Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1984)
  • Podyplomowe Studium Trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego
   w Warszawie (1989), z tytułem trenera drugiej i pierwszej (2003) klasy
  • Kursy w brytyjskiej firmie szkoleniowej Guardian Business Services, Londyn: Delivering effective training events
   (Design and Delivery), Teamworking, Being assertive (1994-1995);
   posiada brytyjskie certyfikaty NVQ Level 4
  • Kurs przeprowadzony przez Cornhill Capital and Consulting,
   Londyn: Selling Financial Skills (1995)
  • Kurs przeprowadzony przez Medical Data Management w Warszawie:
   Umiejętność sprzedaży (1996)
  • Kurs I stopnia w Gorzowie Wlkp.: Metoda Dennisona (1997)
  • Kurs przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
   w Gorzowie Wlkp.: Diagnoza i rozwiązywanie problemów
   destrukcyjnych zachowań (1997)
  • Kurs przeprowadzony przez Centrum Metodyczne
   Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej MEN:
   Sztuka uczenia się i zdawania egzaminów (1998)
  • Kurs przeprowadzony przez ERDA Szkolenia z Warszawy:
   Test osobowości i zainteresowań E. Mitteneckera i W. Tomana (1998)
  • Kurs przeprowadzony przez ERDA Szkolenia z Warszawy:
   Test Drzewa Ch. Kocha (1998)
  • Kurs przeprowadzony przez NLP Neuroedukacja z Lublina:
   Trening rozwoju intuicji (1999)
  • Program sześciomiesięczny "Learning About Open Learning - Train-The-Trainers", przeprowadzany poprzez internet przy współudziale Heriot - Watt University w Edynburgu i Scottish Development Overseas (1999)
  • Konferencja przeprowadzona przez Instytut Zarządzania w Warszawie:
   Obsługa Klienta (2000)
  • Kurs przeprowadzony przez PMG Consulting w Lublinie:
   Marketing w zarządzaniu (2000)
  • Kurs przeprowadzony przez International Institute For NLP & More w Krakowie:
   Practitioner in the Art of NLP (2000)
  • Kurs przeprowadzony przez NLP Neuroedukacja w Lublinie:
   Myślenie systemowe w biznesie (2001)
  • Kurs przeprowadzony przez International Institute For NLP & More w Krakowie:
   Practitioner in the Art of NLP (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Inspiration Seminars International w Warszawie:
   Business and You (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Marshalla Rosenberga:
   "Porozumienie bez przemocy" (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
   Zasady kreowania image'u według Piotra Tymochowicza (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Polski Związek Szachowy w Warszawie:
   Kurs doszkalający dla trenerów (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania w Łodzi
   (Uniwersytet Łódzki, University of Maryland):
   Nauczanie na odległość - następny krok (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
   Praktyka wywierania wpływu (2003)
  • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
   Manipulacje i antymanipulacje w procesach negocjacyjnych (2003)
  • Kurs przeprowadzony przez Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie:
   Kurs kwalifikacyjny na pierwszą klasę trenerską (2003)
  • Kurs przeprowadzony przez Forum Rozwoju Menedżerów w Warszawie:
   Rewolucja w VAT (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez Forum Rozwoju Menedżerów w Warszawie:
   Diabeł w ręku windykatora (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez Nadę Savić: Porozumienie bez Przemocy (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez Learning Strategies Corporation:
   Fotoczytanie (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International w Warszawie:
   Metoda Thomasa (2006)
  • Kurs przeprowadzony przez Nowoczesną Firmę w Warszawie:
   Negocjacje w Eksporcie (2007)
  • Kurs przeprowadzony przez PMG Consulting w Lublinie:
   Zarządzanie jednostką detaliczną (2008)
  • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International w Warszawie:
   Metoda Thomasa (2009)
  • Kurs przeprowadzony przez Nieinwazyjną Analizę Osobowości w Łodzi:
   Psychologia ubioru (2010)
  • Kurs przeprowadzony przez WYG International w Warszawie:
   Wstępne standardy zarządzania wiekiem (2011)
  • Kurs przeprowadzony przez Global Business Center w Warszawie:
   Standardy etykiety i dyplomacji (2011)
  • Konferencja przeprowadzona przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
   i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu:
   Kulturowa rola gry w szachy na przestrzeni dziejów (2012)
  • Warsztaty coachingu, przeprowadzone przez Garden HR w Warszawie:
   Points of you (2013)
  • Kurs przeprowadzony przez Fundację Mistrzostwa Szachowego
   w Zielonej Górze: Mistrzowskie warsztaty szachowe (2013)
  • IX Konferencja Lean Six Sigma,
   przeprowadzona przez Akademię Białego Kruka we Wrocławiu (2013)
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna: Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka.
   Konferencja przeprowadzona przez PCEN w Rzeszowie (2013)
  • Warsztaty coachingu, przeprowadzone przez Garden HR w Warszawie:
   Points of you - More (2014)
  • Kurs przeprowadzony przez ASAP24 w Warszawie:
   Excel dla średnio zaawansowanych (2014)
  • Seminarium przeprowadzone przez Polski Związek Szachowy w Warszawie:
   Seminarium trenerskie (2014)
  • Sympozjum przeprowadzone w ramach VII. Szczecińskiego Zalewu Myśli:
   Piękny umysł - wyzwania dla edukacji (2014)
  • Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla wykładowców na kursach nauczycieli w ramach projektu Edukacja przez szachy w szkole,
   przeprowadzona przez Polski Związek Szachowy w Warszawie (2015)
  • Kurs przeprowadzony przez ASAP24 w Warszawie:
   Rozwiązywanie problemów metodą Mind Mapping (2015)
  • Kurs przeprowadzony przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w Gorzowie Wlkp.:
   Lubuskie Spotkanie Sieciujące na Rzecz Wsparcia Ekonomii Społecznej (2015)
  • Kurs "Przygotowanie pedagogiczne",
   prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (2016)
  • Szkolenie przeprowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy
   w Drezdenku:
   Kontrolowany - Kontrolujący. Procesy zachodzące w trakcie interakcji (2016)

  ZAKRES DZIAŁAŃ

  • Konsultant i trener
  • Psychologia biznesu
  • Praktyka ekonomii społecznej
  • Szachy - Mistrz międzynarodowy i wielokrotny mistrz Polski w szachach
   (10 razy drużynowo i raz indywidualnie)
  • Wydawnictwo - Autor książek o tematyce
   szachowej i psychologicznej
  • Autor artykułów i programów poświęconych
   profesjonalnej obsłudze klienta, technikom prezentacji, sprzedaży,
   negocjacji, nowoczesnym metodom kształcenia dorosłych

  AUTOR KSIĄŻEK

  1. Gambit Blumenfelda (1986)
  2. Die Wiener Partie (1990, z Jerzym Konikowskim)
  3. Kasparow - Karpow. Mecz piąty (1991)
  4. The Blumenfeld Gambit (1991, z Malcolmem Peinem)
  5. Blumenfeld Gambit (1991, z Jerzym Konikowskim)
  6. Skacząc trochę inaczej (1991, z Damianem Końcą)
  7. Kandidatenfinale Short - Timman
   (1993, z Henrykiem Doboszem i Mariną Olbrich)
  8. Einmal etwas anderes (1994, z Damianem Końcą)
  9. Profesjonalna obsługa klienta (1999)
  10. Techniki sprzedaży (1999)
  11. Nowoczesne metody kształcenia dorosłych (2001)
  12. How to Think in Chess (2002, z Markiem Soszynskim)
  13. Myśl - Działaj - Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce (2003)
  14. Sprawdź swoją fantazję szachową (1992, 2003)
  15. Test predyspozycji szachowych (2005)
  16. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
   "Kształcenie nauczycieli dla aktywności zawodowej i społecznej
   w środowisku lokalnym" (2009; praca zbiorowa)
  17. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
   "Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet
   w regionie lubuskim" (2011, z Emilią Araszczuk)
  18. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
   "Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej
   w regionie lubuskim" (2012, z Janem Koniarkiem i Janem Furmankiem)
  19. Kreatywne rozwiązywanie problemów (2012)
  20. Stare i nowe anegdoty szachowe (2013, praca zbiorowa)
  21. Strategie myślenia w złożonych sytuacjach gry w szachy (2013, maszynopis)
  22. Idealna organizacja. Dwudniowa gra szkoleniowa.
   (2013; we współautorstwie z K. Nalepą, D. Potyrałą, J. Wiktorowskim)
  23. Komunikacja w organizacji. Dwudniowa gra szkoleniowa.
   (2013; we współautorstwie z K. Nalepą, D. Potyrałą, J. Wiktorowskim)

  PARTIE I TURNIEJE SZACHOWE

  Partie i turnieje mogą być przeglądane na stronach:
  http://www.365chess.com/players/Jan_Przewoznik
  http://www.szachypolskie.pl/jan-przewoznik/

  SPECJALIZACJA

  Specjalizuje się w prowadzeniu następujących szkoleń:
  1. Umiejętność komunikacji
  2. Techniki sprzedaży
  3. Profesjonalna Obsługa Klienta
  4. Umiejętność prezentacji
  5. Umiejętność negocjacji
  6. Asertywność
  7. Zarządzanie sobą w czasie
  8. Umiejętność twórczego i pozytywnego myślenia
  9. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
  10. Konstruktywne zarządzanie konfliktami
  11. Efektywna współpraca w zespołach
  12. Telemarketing
  13. Coaching
  14. Psychologiczny trening sportowy
  15. Trening dla trenerów

  KLIENCI

  Przeprowadzał zajęcia dla 15.000 uczestników, m.in. dla:
  1. AGENCJA REKLAMY PROINWEST ART w Krakowie
  2. AMATECH-AMABUD ELEKTROINSTALACJE w Płocku
  3. ARYSTA LIFESCIENCE W Warszawie
  4. ASC KONICA w Warszawie
  5. AUTO BIS w Gorzowie Wlkp.
  6. AVL MEDICAL INSTRUMENTS w Katowicach
  7. AVANS CENTRUM WSCHÓD w Warszawie
  8. BANK ENERGETYKI S.A. w Radomiu
  9. BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ w Warszawie
  10. BANK POCZTOWY S.A. w Warszawie
  11. BASF POLSKA w Warszawie
  12. BAUMA S.A. w Warszawie
  13. BE & K w Kwidzynie
  14. B.H. AGRO BAKAŁARZEWO w Bakałarzewie
  15. BIESTERFELD POLSKA w Warszawie
  16. BIS MULTISERWIS w Krapkowicach
  17. BMSS sp. z o.o. w Poznaniu
  18. CANON POLSKA w Warszawie
  19. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Kożuchowie
  20. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Lubiszynie
  21. CENTRUM MEDYCZNE SANITAS w Lublinie
  22. CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU w Płocku
  23. CHEMIROL w Mogilnie
  24. COMBIDATA w Sopocie
  25. COMMERCIAL UNION w Gorzowie Wlkp.
  26. CPC AMINO w Poznaniu
  27. DALGETY AGRA POLSKA w Aleksandrowie Kujawskim
  28. DALKIA WARSZAWA w Warszawie
  29. DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. w Choryni
  30. DORADZTWO GOSPODARCZE DGA w Poznaniu
  31. DELL COMPUTER POLAND w Warszawie
  32. DOM BIANCO w Warszawie
  33. DROMEX S.A. w Warszawie
  34. DRUKARNIA COMERNET w Lublinie
  35. DU PONT w Warszawie
  36. ECO SYSTEM FERNO w Warszawie
  37. EGEN S.A. w Lublinie
  38. ELEKTRIM KABLE S.A. w Warszawie
  39. ELEKTROWNIA OPOLE w Brzeziach k. Opola
  40. ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY w Opolu
  41. ERKADO z Gościeradowa
  42. EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA "EUREKA" w Lublinie
  43. EUROTERM w Przemyślu
  44. FAURECIA w Gorzowie Wlkp.
  45. FEDEX w Warszawie
  46. FEN sp. z o.o. w Poznaniu
  47. FIAT AUTO POLAND w Bielsku Białej
  48. FILPLAST w Głogówku
  49. FINLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A. w Warszawie
  50. F&N AGRO POLSKA w Warszawie
  51. FORTE S.A. w Ostrowi Mazowieckiej
  52. FORUM ROZWOJU MENEDŻERÓW w Warszawie
  53. FUNDACJA MISTRZOSTWA SZACHOWEGO w Zielonej Górze
  54. GEANT S.A. w Warszawie
  55. GAZ-SYSTEM w Warszawie
  56. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Zwierzynie
  57. GORZOWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE I POLITYKI SPOŁECZNEJ
   w Gorzowie Wlkp.
  58. GRUPA CENTRUM w Zgierzu
  59. GRUPA KONSULTINGOWA LCEK w Lublinie
  60. GZSN START w Gorzowie Wlkp.
  61. INDOOR GROUP Ltd. w Iławie
  62. INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND w Lublinie
  63. INTROGRAF w Lublinie
  64. IZBA GOSPODARCZA ŚLĄSK w Opolu
  65. JMK w Wolsztynie
  66. JS w Lublinie
  67. JUTRZENKA S.A. w Bydgoszczy
  68. K.S. STILON w Gorzowie Wlkp.
  69. KINNARPS w Warszawie
  70. KODAK S.A. w Warszawie
  71. KOMPLET POLSKA w Tarnowie Podgórnym
  72. KREDYT BANK S.A. w Warszawie
  73. LECHAA CONSULTING w Kielcach
  74. LG PETRO BANK S.A. w Warszawie
  75. LG PHILIPS w Kobierzycach
  76. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 w Gorzowie Wlkp.
  77. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 2 w Gorzowie Wlkp.
  78. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 4 w Gorzowie Wlkp.
  79. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 2 w Szczecinie
  80. LM GLASFIBER w Goleniowie
  81. LSRR ROZWÓJ w Gorzowie Wlkp.
  82. LUBELSKI KLUB BIZNESU w Lublinie
  83. LUBELSKO - CHEŁMSKO - ZAMOJSKA FUNDACJA ROZWOJU w Lublinie
  84. LUBUSKI DOM UBEZPIECZEŃ w Gorzowie Wlkp.
  85. LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gorzowie Wlkp.
  86. LUBUSKI ZWIĄZEK SZACHOWY w Gorzowie Wlkp.
  87. MEBEL ART w Chróścicach
  88. MEBLE VOX w Janikowie
  89. MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE w Gorzowie Wlkp.
  90. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH w Warszawie
  91. MŁODZIEŻOWA AKADEMIA SZACHOWA w Warszawie
  92. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w Białymstoku
  93. MURATOR S.A. w Warszawie
  94. MUZEUM ARCHEOLOGICZNE w Poznaniu
  95. NARODOWY BANK POLSKI w Lublinie
  96. NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni
  97. NYLSTAR S.A. w Gorzowie Wlkp.
  98. NZOZ RESMED 40 w Michałowicach
  99. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA KRASNYSTAW w Krasnymstawie
  100. ORGANIKA S.A. w Nowej Sarzynie
  101. OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W Gorzowie Wlkp.
  102. OSADKOWSKI RAIFFEISEN we Wrześni
  103. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Kostrzynie nad Odrą
  104. PAGED S.A. w Warszawie
  105. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Białej Podlaskiej
  106. PERFECT COMPANY w Gorzowie Wlkp.
  107. PGNiG w Warszawie
  108. PHILIPS POLSKA w Warszawie
  109. PIEKARNIA WODNICKI w Kępie
  110. PIONEER SAATEN GES.M.B.H. w Swadzimiu
  111. PMG Consulting w Lublinie
  112. POCZTA POLSKA w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie, Katowicach, Toruniu i Zielonej Górze,
  113. PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w Przemyślu
  114. POLITECHNIKA WARSZAWSKA w Warszawie
  115. POLMARKUS w Pyskowicach
  116. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH w Warszawie
  117. POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ w Warszawie
  118. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ w Gorzowie Wlkp.
  119. POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY w Warszawie
  120. POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE w Warszawie
  121. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
   Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM w Gorzowie Wlkp.
  122. PORADNIA EDUKACJI DOROSŁYCH w Gorzowie Wlkp.
  123. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Słubicach
  124. POWIATOWY URZĄD PRACY w Zabrzu
  125. POWIATOWY URZĄD PRACY w Pruszkowie
  126. POWSZECHNY BANK KREDYTOWY S.A. w Warszawie
  127. PROGRESS CHEM z Zamościa
  128. PRZEDS. NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA w Ożarowie Maz.
  129. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE CORMAY z Lublina
  130. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE MARBET w Bielsku - Białej
  131. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE SWIBAU w Bielsku - Białej
  132. PTE PZU S.A. w Warszawie
  133. PZ CUSSONS URODA w Warszawie
  134. PZU S.A. w Warszawie
  135. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w Warszawie
  136. RAIFFEISEN LEASING POLSKA w Warszawie
  137. REFA S.A. w Świebodzicach
  138. REGIONALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w Gorzowie Wlkp.
  139. RHODIA S.A. w Gorzowie Wlkp.
  140. SALON EDUKACYJNY EMPIRIA w Szczecinie
  141. SCHEDPOL sp. z o.o. w Międzychodzie
  142. SERVISCO w Warszawie
  143. SKK w Krakowie
  144. SPOMLEK z Radzynia Podlaskiego
  145. SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie
  146. SOWA w Warszawie
  147. SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
   w Gorzowie Wlkp.
  148. SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM - MAZOWSZANKA w Warszawie
  149. STAROSTWO POWIATOWE w Międzyrzeczu
  150. STEGU w Jełowej
  151. STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE w Warszawie
  152. STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE w Gorzowie Wlkp.
  153. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM w Gorzowie Wlkp.
  154. SUMI - AGRO POLAND w Warszawie
  155. SUPER MEDIA w Warszawie
  156. ŚLĄSKI ZWIĄZEK SZACHOWY w Zabrzu
  157. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Drezdenku
  158. TESCO S.A. w Warszawie
  159. TEST USZCZELNIENIA w Częstochowie
  160. T.U. ALLIANZ POLSKA S.A. w Gorzowie Wlkp.
  161. TOWARZYSTWO SPORTOWE POLONIA PHILIPS w Pile
  162. UNISCALE w Warszawie
  163. UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - INSTYTUT PSYCHOLOGII STOSOWANEJ w Krakowie
  164. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI w Zielonej Górze
  165. URZĄD MIEJSKI w Katowicach
  166. URZĄD MIEJSKI w Siedlcach
  167. URZĄD MARSZAŁKOWSKI w Zielonej Górze
  168. VOLKSWAGEN ELEKTRO - SYSTEMY w Gorzowie Wlkp.
  169. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Krośnie Odrzańskim
  170. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Nowej Soli
  171. WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w Poznaniu
  172. WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W Gorzowie Wlkp.
  173. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI w Lublinie
  174. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Lublinie
  175. ZAKŁADY METALI LEKKICH KĘTY S.A. w Kętach
  176. ZAKŁADY PŁYT PILŚNIOWYCH w Krośnie Odrzańskim
  177. ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. w Raciborzu
  178. ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO w Warszawie
  179. ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSA OLEWNIK w Świerczynku
  180. ZAKŁADY STOLARKI BUDOWLANEJ FERNO w Lubartowie
  181. ZAKŁADY TRANSPORTU I SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO ENERGETYKI
   w Warszawie
  182. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. w Zabrzu
  183. ZEPTER INTERNATIONAL w Warszawie
  184. ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH w Gorzowie Wlkp.
  185. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH w Gorzowie Wlkp.
  186. ZŁOTE RUNO w Legnicy
  187. ZPC MIESZKO S.A. w Raciborzu
  188. ZWCH STILON S.A. w Gorzowie Wlkp.
  189. ZWIĄZEK ZAWODOWY GÓRNIKÓW W POLSCE w Katowicach

  Danuta Przewoźnik

  Danuta Przewoźnik


  WYKSZTAŁCENIE

  • Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych,
   Sekcji Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 1983
  • Specyfika rozwoju i funkcjonowania dziecka głuchego, Warszawa 1993
  • Warsztaty - Projekcyjne testy – diagnoza i wykorzystanie w terapii,
   Gorzów Wlkp. 1995
  • Diagnoza Możliwości Intelektualnych, Warszawa 1994-1996
  • Cykl Szkoleń – Dysleksja Rozwojowa, Gdańsk 1994-1998
  • Cykl Szkoleń uprawniających do prowadzenia zajęć
   Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Gdańsk 1995-1996
  • Dziecko z dysfunkcjami OUN, Warszawa 1996
  • Test Frostig, Analiza Testu WISC-R, Gorzów Wlkp. 1996
  • Cykl szkoleń: Diagnoza i Terapia Dziecka
   z Niepełnowartościowym OUN, Kraków 1996, 1997
  • Diagnoza Neuropsychologiczna, Wrocław 1996-1997
  • Przygotowanie do Prowadzenia Warsztatów Psychoedukacyjnych,
   Gorzów Wlkp. 1997
  • Psychoterapia Krótkoterminowa, Kraków 1997
  • Konferencja – Psycholog wobec śmierci, Konstancin 1997
  • Diagnoza możliwości intelektualnych, Warszawa 1997
  • Konferencja – Psycholog wobec cierpienia, Konstancin 1998
  • Radzenie sobie ze stresem, Gorzów Wlkp. 1998
  • Sztuka uczenia się i zdawania egzaminów, Gorzów Wlkp. 1998
  • Test osobowości i zainteresowań
   E. Mitteneckera i W. Tomana, Warszawa 1998
  • Konferencja – Psycholog wobec zła, Konstancin 1998
  • Trening Umiejętności "Czym jest Stres?", Warszawa 1998
  • Test Drzewa Ch. Kocha, Warszawa 1998
  • Program Pomoc Rodzinie –
   uprawnienia do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych
   „Szkoła dla Rodziców”, Warszawa 1998
  • Szkolenie – Psychoterapia ukierunkowana na rozwiązanie problemu,
   Kraków 1998
  • Szkolenie Terapia Dzieci Moczących się, Kraków 2001
  • Szkolenie Terapia Dzieci Lękowych, Kraków 2003
  • Terapia Rodzin – Cykl Szkoleniowy 2002/2003, Łódź 2003
  • Praca z Dzieckiem Nadpobudliwym, Warszawa 2003
  • Szkolenie dla Psychologów Orzeczników, Warszawa 2004
  • Kurs doskonalący usprawnianie wzroku dzieci i młodzieży,
   Warszawa 2004
  • Ogólnopolski Program Przesiewowy "Widzę", Poznań 2004
  • Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Gorzów Wlkp. 2005-2006
  • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International z Warszawy:
   Metoda Thomasa, 2006
  • Kurs Asertywności i Zarządzania Sobą w Czasie, Bydgoszcz 2007
  • Szkolenie z opieki nad umierającym dzieckiem, Bydgoszcz 2008
  • Warsztat: Trudne sytuacje psychologiczne w pracy z pacjentami
   z chorobą nowotworową, Łódź 2008
  • Warsztat: Praca z pacjentem o zaburzonej osobowości, Łódź 2008
  • Warsztat: Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych, Wrocław 2009
  • Szkolenie z certyfikatem "Trener – Ekspert", Gorzów Wlkp. 2009
  • Szkolenie – aktualizacja umiejętności diagnozowania Thomas International,
   Gorzów Wlkp. 2009
  • Warsztat: Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,
   przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2010
  • Szkolenie: Zróbcie mi miejsce, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2011
  • Szkolenie: Feniks - terapia następstw stresu, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2011
  • Warsztat: Praca z rodziną z dzieckiem przewlekle chorym, Poznań 2011
  • Szkolenie: Listy ze świata nocy - praca ze snem w psychoterapii, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Wrocław 2011
  • Warsztat: Leczenie zaburzeń lękowych w terapii poznawczo-behawioralnej, przeprowadzone przez Pracownię Poznawczo-Behawioralną, Warszawa 2011
  • Szkolenie: Negocjacje z ciałem - kontrola i spożytkowanie bólu
   i innych objawów ciała, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2012
  • Szkolenie: W moim sercu są dwa domki - terapia systemowa w sytuacji rozwodowej i porozwodowej w rodzinie z perspektywy dziecka, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2012
  • Szkoła dla rodziców i wychowawców. Szkolenie przeprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Warszawa 2012
  • Szkolenie: Rodzeństwo bez rywalizacji, Gorzów Wlkp. 2012
  • Kurs doskonalenia zawodowego: Jak rozmawiać z nastolatkami?
   Szkolenie przeprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Gorzów Wlkp. 2012
  • Szkolenie: Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy - psychoterapia depresji,
   przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Łódź 2013
  • Porozumienie bez przemocy, cz. 1 i 2, przeprowadzone przez Międzynarodowe Centrum Porozumienia bez Przemocy, Warszawa 2013
  • Warsztat szkoleniowy: Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Zabór 2013
  • Warsztat doskonalenia zawodowego: Jak wychowywać dzieci do odpowiedzialności, przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2014
  • Kurs doskonalenia zawodowego: Liderzy profilaktyki agresji i przemocy, przeprowadzony przez Ośrodek Rozwoju edukacji, Warszawa 2014
  • V European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy, zorganizowany przez Polski Instytut Ericksonowski, Kraków 2014
  • Kurs specjalistyczny: Praktyk Zastępowania Agresji (ART), przeprowadzony przez Studio Dialogu na licencji Instytutu Amity, Warszawa 2015
  • Kurs doskonalenia zawodowego: Zanim będzie za późno, samobójstwa i samookaleczenia uczniów, przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2016
  • SPECJALIZACJA

   Specjalizuje się w prowadzeniu następujących warsztatów:

   • Sztuka komunikacji
   • Asertywność
   • Zarządzanie sobą w czasie
   • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
   • Konstruktywne zarządzanie konfliktami

   KLIENCI

   Przeprowadzała zajęcia m.in. dla następujących organizacji:
   • CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Lubiszynie
   • CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO w Gorzowie Wlkp.
   • FORUM ROZWOJU MENEDŻERÓW w Warszawie
   • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Zwierzynie
   • LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ"
    w Gorzowie Wlkp.
   • REGIONALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w Gorzowie Wlkp.
   • SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
    w Gorzowie Wlkp.
   • WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Gorzowie Wlkp.
   • WYG INTERNATIONAL w Katowicach


  Cytat
  Żeby odnieść sukces
  robimy wszystko,
  co możemy,
  by sprawiać wrażenie,
  że go odnieśliśmy.

  La Rochefoucauld, 1678
  Ciekawostka
  Według Ervinga Gofmanna prawdziwe życie składa się z tego, co na scenie, i z tego, co za kulisami, jak w teatrze. Ludzie stosują różne techniki autoprezentacji, aby wywrzeć dobre wrażenie.
  czytaj więcej
  Aktualny temat
  Błąd dostępności polega na tym, że tworzymy sobie obraz świata na podstawie łatwości, z jaką przychodzą nam do głowy jakieś przykłady.
  czytaj całość
  Pytanie tygodnia

  Znany z psychologii społecznej efekt uporczywości polega na tym że:

  przekonania ludzi utrzymują się nawet wtedy, gdy dane wspierające te przekonania zostały podważone
  negatywne myśli pojawiają się w najmniej pożądanych chwilach
  trzymanie się za wszelką cenę mylnych poglądów prowadzi do obniżenia inteligencji
  ciągle myśli o seksie podwyższają potencję

  Ankieta

  Co sądzisz o stronie?

  0 - zupełnie nieciekawa
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - bardzo ciekawa

  Copyright © by Jan Przewoźnik, 2016