ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

MOTTO:
„Nie - wszystko w swoim czasie, lecz - wszystko w moim czasie!”

Czas, to materiał, z którego utkane jest nasze życie. Kontrolę nad czasem może ułatwić tak zwane zarządzanie kierunkowe. Istotne są tutaj odpowiedzi na trzy pytania:
 • Co właściwie staramy się osiągnąć?
 • Dlaczego się tym zajmujemy?
 • Czy jest jakaś lepsza metoda?

Kurs zarządzania czasem dotyczy takiego właśnie podejścia ukierunkowanego na osiąganie celów. Aby bardziej:
Załatwiać właściwe sprawy - a nie: właściwie załatwiać sprawy
Osiągać wyniki - a nie: wypełniać obowiązki
Być nastawionym na osiąganie celów - a nie na wykonywanie czynności.

Uczestnicy kursu zapoznają się z wieloma metodami zarządzania czasem i radzenia sobie ze stresem, natychmiast je przetestują w swoim życiu zawodowym (lub prywatnym). I UŚWIADOMIĄ SOBIE, ŻE TAK NAPRAWDĘ WCALE NIE CHODZI O ZARZĄDZANIE CZASEM, TYLKO ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE! Kurs opiera się na koncepcjach Lothara Seiwerta i Stevena Coveya, oraz dwudziestopięcioletnich doświadczeniach prowadzącego zajęcia.

Uczestnicy zapoznają się z aktualnymi koncepcjami i metodami zarządzania sobą w czasie, a następnie zastosują je w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu treningu jego uczestnicy powinni umieć:

 • Poznać swoje nawyki w zarządzaniu czasem.
 • Poznać podstawowe metody zarządzania czasem.
 • Zwiększyć ilość czasu na realizację priorytetowych zadań.
 • Lepiej zorganizować własną pracę.
 • Realizować te same zadania, ale mniejszym nakładem sił.
 • Obniżyć poziom chaosu i stresu w wykonywaniu codziennych zadań.
 • Myśleć w kategoriach celów do osiągnięcia, a nie czynności do wykonania.
 • Szybciej osiągać cele zawodowe i prywatne.
 • Wygospodarować dodatkową, „złotą godzinę” dziennie.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

 • Dla tych, którzy chcą zoptymalizować swoje działania w czasie.
 • Dla tych, którym zależy na dobrej organizacji pracy własnej lub współpracowników.

Program kursu Powrót na poprzednią stronę

Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009