SKUTECZNY TRENER

TRENING DLA TRENERÓW

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z kilkoma modelami prowadzenia szkoleń o charakterze treningowym. Zaproponowane modele prowadzenia zajęć zakładają maksymalną aktywność uczestników. Aktywność, to słowo – klucz na tych zajęciach. Słowo – hasło, które cały czas tkwi w świadomości zarówno trenera jak i uczących się. Dwa dalsze słowa są też szczególnie ważne na tym kursie:
odpowiedzialnośćprzygotowanie.

Odpowiedzialność:
 • wobec instytucji, która posłała swych pracowników na szkolenie i oczekuje, żeby poszerzyli swą wiedzę, nabyli nowe umiejętności, zmienili postawy wobec swej pracy;
 • wobec ludzi, uczestników szkolenia, którzy oprócz wyżej wymienionych oczekiwań inwestują jeszcze w całe przedsięwzięcie swój czas i energię.

Przygotowanie: jest ono podstawą sukcesu w szkoleniach. Przygotowanie jest wymogiem podstawowym, gdyż niekompetencja wynikająca z braku przygotowania jest też nieetyczna! Z powodów opisanych powyżej.

Kurs nawiązuje do:
 • Jednej z nowszych koncepcji nauczania i przyspieszonego uczenia się, Alistaira Smitha, koncepcji skutecznie wprowadzanej w edukacji w Anglii.
 • Koncepcji nauczania w biznesie według modelu Guardian Bussiness Services.
 • Sześciomiesięcznego programu „Learning About Open Learning - Train-The-Trainers”, przeprowadzonego poprzez internet przy współudziale HERIOT - WATT UNIVERSITY w Edynburgu i SCOTTISH DEVELOPMENT OVERSEAS (1999).
 • Prawie trzydziestoletnich doświadczeń szkoleniowych prowadzącego zajęcia.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu treningu jego uczestnicy powinni umieć:

 • Precyzyjnie formułować cele szkoleniowe i kontrolować ich osiąganie.
 • Wymienić i omówić podstawowe prawidłowości procesu uczenia się.
 • Projektować szkolenia i analizować swe zachowania według opracowanych i przećwiczonych modeli.
 • Stosować różnorodne techniki w prowadzeniu treningu.
 • Identyfikować własne zasoby, na których mogą budować niepowtarzalne i oryginalne przekazywanie wiedzy i umiejętności.
 • Projektować swoją karierę zawodową.
 • Stosować metody aktywnej sprzedaży.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

 • Dla trenerów
 • Dla "trenerów wewnętrznych" w organizacji
 • Dla tych wszystkich, którzy chcą szkolić innych w organizacji
Program kursu Powrót na poprzednią stronę
Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009