COACHING

Motto:
Autokratyczny menedżer już niedługo stanie się dinozaurem.
Wszyscy menedżerzy muszą być trenerami dla swych zespołów.
Max Landsberg: Business. The ultimate Resource.

„Lider mądry mądrością swego zespołu”. Oto hasło przewodnie kursu dla liderów zespołów.

Nie rodzimy się efektywnymi szkoleniowcami i liderami. Stajemy się nimi dzięki:

 • wewnętrznej motywacji
 • właściwemu wyznaczaniu celów
 • umiejętności zadawania właściwych pytań
 • uważnemu słuchaniu i obserwowaniu
 • umiejętności powstrzymywania się od przedwczesnych ocen
 • systematycznemu doskonaleniu swych umiejętności w zakresie komunikacji, szkoleń i inteligencji emocjonalnej
 • cierpliwości, nieodzownej podczas rozwijania innych
 • orientacji na cele firmy i cele pracowników.

To szkolenie niewątpliwie sprzyja szybszemu udoskonaleniu wymienionych umiejętności. Podczas serii ćwiczeń uczestnicy kursu poznają i przećwiczą zasady, dotyczące tego jak rozwijać współpracowników:

 • rozpoznawać słabości i rozwijać ich naturalne talenty
 • przygotować ich do każdej sesji treningowej
 • sprawdzać, czy cele zostały osiągnięte.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu treningu jego uczestnicy powinni umieć:

 • Formułować cele i kontrolować ich osiąganie.
 • Diagnozować aktualną sytuację w miejscu pracy w zespole.
 • Projektować sesje szkoleniowe dla pracowników i analizować ich zachowania według standardów „Arkusze analizy”.
 • Stosować zróżnicowane techniki w kreatywnym edukowaniu innych.
 • Reagować efektywnym zachowaniem wobec postaw negatywnych.
 • Identyfikować własne zasoby, na których można budować takie przekazywanie wiedzy i umiejętności, które jest twórcze, mierzalne i motywujące.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

 • Dla liderów zespołów
 • Dla trenerów wewnętrznych
 • Dla tych, którzy mobilizują innych do lepszej i efektywniejszej pracy zespołowej
Program kursu Powrót na poprzednią stronę
Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009