KONFLIKT, CZYLI PRZYSZŁE POROZUMIENIE

KONSTRUKTYWNE ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI

Menedżerowie - niezależnie od swych umiejętności, wiedzy, doświadczenia, biorą odpowiedzialność za działanie podwładnych i zawsze będą mieli do czynienia z konfliktami. Nawet wysoko rozwinięte umiejętności współżycia z ludźmi nie zażegnają konfliktów w pracy, jeśli dochodzi do cięć w budżecie, albo płace zaczynają być za niskie.

Codzienne doświadczenia zawodowe przekonują nas, jak ważne są w pracy kontakty twarzą w twarz, osobiste, zwłaszcza w relacji szef - podwładny. Ale właśnie w tych relacjach menedżerowie mogą wykazać swe szczególne zdolności przywódcze, właśnie wtedy mogą zdobyć sobie ludzi. Gdy będą potrafili nie tylko wymagać, ale także pomagać, decydować, uwzględniać wspólne interesy.

Konflikty mogą spełniać konstruktywną rolę. Konflikty powinny być rozwiązywane: efektywnie, aktywnie, twórczo. Przeciwnik w konflikcie, to nie diaboliczny wróg!

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni umieć:

  • Stosować czteroetapowy model rozwiązywania konfliktów.
  • Lepiej wyrażać swe potrzeby, poglądy, uczucia.
  • Identyfikować różne style komunikacji.
  • Rozpoznać różne sytuacje konfliktowe, w których można bronić swych praw, nie naruszając praw innych.
  • Komunikować się w sposób bardziej elastyczny, otwarty i efektywny.
  • Utożsamiać się z takim stylem zarządzania, który jest pozytywny, bezpośredni, a nie agresywny lub uległy.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

  • Dla menedżerów, kierowników, osób zarządzających zespołami ludzkimi.
  • Dla osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie konfliktów, spraw spornych w pracy.

Program kursu Powrót na poprzednią stronę
Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009