SZTUKA KOMUNIKACJI

Skuteczność menedżerów zależy w bardzo dużym stopniu od umiejętnej komunikacji. Od takiego sposobu komunikowania się, który buduje pozytywne relacje z innymi, dodaje sił do działania i wydobywa z innych ludzi to, co w nich najlepsze.

Jak mówić, żeby inni chcieli słuchać? Jak słuchać, żeby inni chcieli mówić? Jak wywierać wpływ na innych? Na te pytania zostaną udzielone odpowiedzi w trakcie kursu.

Uczestnicy zapoznają się z kilkoma teoretycznymi modelami komunikacji. Liczne ćwiczenia praktyczne, uzupełniające teorię, stwarzają okazję do zebrania bogatego doświadczenia, a także sprawdzenia różnych sposobów postępowania w kontaktach z innymi ludźmi.

Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy, treningowy, z odgrywaniem ról, licznymi ćwiczeniami, filmowaniem zachowań. Uczestnicy w praktyczny sposób kształtują lub doskonalą takie nawyki, które poprawiają jakość komunikacji, podwyższają efektywność w negocjacjach, sprzyjają rozwiązywaniu konfliktów.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni umieć:

  • Komunikować się w sposób bardziej elastyczny, otwarty i efektywny.
  • Stosować różnorodne techniki w rozmowie.
  • Identyfikować różne style komunikacji.
  • Lepiej wyrażać swe potrzeby, poglądy, uczucia.
  • Odczytywać komunikaty niewerbalne.
  • Reagować pozytywnym zachowaniem wobec postaw negatywnych.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

  • Dla tych, którzy są odpowiedzialni za jakość komunikacji w zespołach.
  • Dla tych, dla których efektywność działania zależy od precyzyjnego komunikowania się.
  • Dla tych, którzy prowadzą trudne negocjacje lub rozmowy.
  • Dla tych, którzy podejmują odpowiedzialne decyzje na stanowiskach kierowniczych.

Program kursu Powrót na poprzednią stronę
Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009