TECHNIKI SPRZEDAŻY

Pozytywne nastawienie na działanie i na osiąganie celu - to dwa elementy decydujące w dużym stopniu o powodzeniu w sprzedaży. Oto kurs stawiający w centrum uwagi obydwa filary sukcesu.

Podczas kilkudniowej pracy zapoznajesz się z różnymi technikami sprzedaży i natychmiast je ćwiczysz, wprowadzając idee w czyn i sprawdzając, jak działają w praktyce. Jednocześnie cały czas masz na uwadze cele, które chcesz osiągnąć podczas sprzedaży.

Wraz z rozwojem kursu, jesteś coraz bardziej świadomy swych zalet i wad jesteś coraz sprawniejszy w doborze metod, nabywasz pewności siebie.

To dobry start do nowego, elastyczniejszego podejścia w sprzedaży...

To kurs o tym, jak sprzedawać. Ale to także coś więcej - to kurs o tym, jak doradzać klientom, jak zaspakajać ich aktualne potrzeby życiowe. Nawet jeśli na co dzień nazywasz się "Sprzedawcą", to przecież jednocześnie jesteś "Doradcą", "Rozwiązywaczem Problemów", "Przenikliwym Słuchaczem". Wchodzenie w takie role ułatwia i Tobie i Twoim bliskim funkcjonowanie w środowisku. Popatrz na ten kurs także i od tej strony. Może warto szukać tu korzyści dla Twojego życia osobistego.

I jeszcze jedno, bardzo ważne, wyjaśnienie. Podczas tego kursu słowo "Klient" jest pisane zawsze z dużej litery. To świadomy zabieg autora. Otóż istnieje niebezpieczeństwo, że ten kurs zostanie potraktowany jako wstęp do manipulacji drugim człowiekiem. Mowa jest tu przecież o wywieraniu wpływu, perswazji, osiąganiu celów. Uczestnikowi kursu różne faustowskie pokusy mogą towarzyszyć. Dlatego stale przypomina się o zasadzie poszanowania autonomii klienta. Sprzedawajmy, osiągajmy swe cele. Ale niech to będą przede wszystkim cele Klienta. On tu jest najważniejszy. Dlatego pisany jest z dużej litery.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni umieć:

  • Stosować techniki sprzedaży.
  • Odpowiadać adekwatnie na problemy klientów.
  • Radzić sobie z pytaniami i zastrzeżeniami klientów.
  • Mieć świadomość wpływu mowy ciała na sprzedaż.
  • Komunikować się w sposób bardziej otwarty i efektywny.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

  • Dla tych, którzy na co dzień kontaktują się z klientami i są nastawieni na osiąganie celów sprzedażowych.
  • Dla tych, którzy pragną udoskonalić umiejętność wywierania wpływu na innych.
  • Dla tych, którzy są nastawieni na maksymalne zaspokojenie potrzeb klientów.
Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009