UMIEJĘTNOŚĆ NEGOCJACJI

Każdy pracownik zdaje sobie sprawę z problemów, jakie wiążą się z sytuacją, w której dojście do porozumienia z klientem następuje na drodze negocjacji. Z jednej strony – wynegocjowanie lepszych warunków współpracy może być istotnym sposobem powiększania zasobów finansowych organizacji! Z drugiej strony – wymagania marketingu relacyjnego stawiają pracowników przed dylematem: „Jak osiągnąć sukces w negocjacjach, pozostawiając jednocześnie drugą stronę w poczuciu osiągniętego sukcesu?”

Współczesne, twórcze podejście do problemu negocjacji zakłada, że nie jest to forma konfrontacji, ale wspólnego poszukiwania takich rozwiązań, które są wzajemnie akceptowane i satysfakcjonujące. Strony koncentrują się na obopólnych korzyściach, a nie na własnym stanowisku – co pozwala na ustalenie i oszacowanie zmiennych negocjacji.

Negocjatorzy tak zwanego „trzeciego wymiaru”, promowanego na kursie, powinni umiejętnie prowadzić trwające już rozmowy, pełniąc rolę taktyków i autorów porozumienia, ale równocześnie powinni zachowywać się jak przedsiębiorcy, którzy tworzą jak najkorzystniejsze dla siebie zasady gry. Najlepsi negocjatorzy nie tylko dobrze rozgrywają swoją partię, lecz także ustalają korzystne dla siebie reguły gry, zanim jeszcze zasiądą do stołu. Dlatego podczas kursu specjalny akcent kładziony będzie na fazę przygotowania.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia skutecznych negocjacji „trzeciego wymiaru”, wraz z trenerem wypracują szereg technik sprzedaży i technik wywierania wpływu w negocjacjach. Nowe sposoby działania zastosują podczas ćwiczeń oraz zaprojektują schematy, jak wykorzystywać je w praktyce w firmie.

Kurs nawiązuje do:

 • Koncepcji sprzedaży doradczej.
 • Harvardzkiej szkoły negocjacji Fishera i Ury’ego.
 • Harvardzkiej szkoły negocjacji trójwymiarowych Laxa i Sebeniusa.
 • „Strategii szachowej” w planowaniu negocjacji.
 • Koncepcji Inteligencji Emocjonalnej Daniela Golemana i Josepha LeDoux.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu treningu jego uczestnicy powinni umieć:

 • Identyfikować różne style negocjowania.
 • Stosować różnorodne taktyki w negocjacjach.
 • Komunikować się w sposób bardziej elastyczny, otwarty i efektywny.
 • Rozpoznawać i zastosować w praktyce model zachowania pozytywnego.
 • Radzić sobie z pytaniami i zastrzeżeniami partnerów w negocjacjach.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

 • Dla tych, którzy na co dzień kontaktują się z klientami i negocjują warunki sprzedaży.
 • Dla tych, którzy pragną udoskonalić umiejętność wywierania wpływu na innych.
 • Dla tych, którzy są nastawieni na maksymalne zaspokojenie potrzeb klientów.
 • Dla tych, od których wymagana jest efektywność negocjacji z partnerami handlowymi, dostawcami lub gdy tematem negocjacji są umowy licencyjne, finansowe, itp.

Program kursu Powrót na poprzednią stronę
Cytat
Gdybym był filozofem, napisałbym rozprawę o uśmiechu - o tym, jak zmienia twarz kobiety czy mężczyzny, jak sprawia, że twarde rysy twarzy kogoś nieuważnego, nieobecnego, wycofanego, niekiedy może pełnego niecięci, albo po prostu głęboko obojętnego, zmęczonego, zdeprymowanego, nagle miękną i ślą do innych sygnał mówiący: jestem człowiekiem, nie jestem taki zły. Może nawet mówi coś więcej: jestem wolny.

Adam Zagajewski: Substancja nieuporządkowana.
Wydawnictwo "Znak", Kraków 2019.
Ciekawostka
Badacze stresu wywołanego przez takie wydarzenia jak trzęsienie ziemi, huragany lub powodzie zalecają stosowanie modelu reakcji 3C (Control – Kontrola, Coherence – Spójność, Connectedness – Bycie w kontakcie).
Aktualny temat
Można zasugerować siedem obszarów, które warto kontrolować w pandemii:
Pytanie tygodnia

Jak żyć? :)

Dobrze!
Nieważne jak, ważne z kim!
Nieważne z kim, ważne jak!
Nieważne jak, ważne po co!

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009