UMIEJĘTNOŚĆ NEGOCJACJI

Każdy pracownik zdaje sobie sprawę z problemów, jakie wiążą się z sytuacją, w której dojście do porozumienia z klientem następuje na drodze negocjacji. Z jednej strony – wynegocjowanie lepszych warunków współpracy może być istotnym sposobem powiększania zasobów finansowych organizacji! Z drugiej strony – wymagania marketingu relacyjnego stawiają pracowników przed dylematem: „Jak osiągnąć sukces w negocjacjach, pozostawiając jednocześnie drugą stronę w poczuciu osiągniętego sukcesu?”

Współczesne, twórcze podejście do problemu negocjacji zakłada, że nie jest to forma konfrontacji, ale wspólnego poszukiwania takich rozwiązań, które są wzajemnie akceptowane i satysfakcjonujące. Strony koncentrują się na obopólnych korzyściach, a nie na własnym stanowisku – co pozwala na ustalenie i oszacowanie zmiennych negocjacji.

Negocjatorzy tak zwanego „trzeciego wymiaru”, promowanego na kursie, powinni umiejętnie prowadzić trwające już rozmowy, pełniąc rolę taktyków i autorów porozumienia, ale równocześnie powinni zachowywać się jak przedsiębiorcy, którzy tworzą jak najkorzystniejsze dla siebie zasady gry. Najlepsi negocjatorzy nie tylko dobrze rozgrywają swoją partię, lecz także ustalają korzystne dla siebie reguły gry, zanim jeszcze zasiądą do stołu. Dlatego podczas kursu specjalny akcent kładziony będzie na fazę przygotowania.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia skutecznych negocjacji „trzeciego wymiaru”, wraz z trenerem wypracują szereg technik sprzedaży i technik wywierania wpływu w negocjacjach. Nowe sposoby działania zastosują podczas ćwiczeń oraz zaprojektują schematy, jak wykorzystywać je w praktyce w firmie.

Kurs nawiązuje do:

 • Koncepcji sprzedaży doradczej.
 • Harvardzkiej szkoły negocjacji Fishera i Ury’ego.
 • Harvardzkiej szkoły negocjacji trójwymiarowych Laxa i Sebeniusa.
 • „Strategii szachowej” w planowaniu negocjacji.
 • Koncepcji Inteligencji Emocjonalnej Daniela Golemana i Josepha LeDoux.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu treningu jego uczestnicy powinni umieć:

 • Identyfikować różne style negocjowania.
 • Stosować różnorodne taktyki w negocjacjach.
 • Komunikować się w sposób bardziej elastyczny, otwarty i efektywny.
 • Rozpoznawać i zastosować w praktyce model zachowania pozytywnego.
 • Radzić sobie z pytaniami i zastrzeżeniami partnerów w negocjacjach.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

 • Dla tych, którzy na co dzień kontaktują się z klientami i negocjują warunki sprzedaży.
 • Dla tych, którzy pragną udoskonalić umiejętność wywierania wpływu na innych.
 • Dla tych, którzy są nastawieni na maksymalne zaspokojenie potrzeb klientów.
 • Dla tych, od których wymagana jest efektywność negocjacji z partnerami handlowymi, dostawcami lub gdy tematem negocjacji są umowy licencyjne, finansowe, itp.

Program kursu Powrót na poprzednią stronę
Cytat
Żeby odnieść sukces
robimy wszystko,
co możemy,
by sprawiać wrażenie,
że go odnieśliśmy.

La Rochefoucauld, 1678
Ciekawostka
Według Ervinga Gofmanna prawdziwe życie składa się z tego, co na scenie, i z tego, co za kulisami, jak w teatrze. Ludzie stosują różne techniki autoprezentacji, aby wywrzeć dobre wrażenie.
Aktualny temat
Błąd dostępności polega na tym, że tworzymy sobie obraz świata na podstawie łatwości, z jaką przychodzą nam do głowy jakieś przykłady.
Pytanie tygodnia

Znany z psychologii społecznej efekt uporczywości polega na tym że:

przekonania ludzi utrzymują się nawet wtedy, gdy dane wspierające te przekonania zostały podważone
negatywne myśli pojawiają się w najmniej pożądanych chwilach
trzymanie się za wszelką cenę mylnych poglądów prowadzi do obniżenia inteligencji
ciągle myśli o seksie podwyższają potencję

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009