"TAK" POWIEDZIANE ŻYCIU

TRENING POZYTYWNEGO MYŚLENIA

Trening pozytywnego myślenia zawiera zestaw prostych i skutecznych narzędzi, zmieniających subiektywne ramy otaczającego nas świata. Zmiana ram powoduje, że zaczynamy dostrzegać nowe możliwości. Gdy dostrzegamy nowe możliwości, możemy zacząć działać inaczej niż dotychczas: skuteczniej, bardziej ekologicznie, bardziej twórczo ...

Korzyści,jakie daje trening

  • Kieruje uwagę ku zasadom myślenia pozytywnego.
  • Uczy twórczych sposobów radzenia sobie ze stresem, napięciem.
  • Ułatwia kierowanie zmianą zachowania.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu treningu jego uczestnicy powinni umieć:

  • Rozpoznawać i zastosować w praktyce model zachowania pozytywnego.
  • Reagować pozytywnym nastawieniem wobec postaw negatywnych.
  • Dokonywać zamiany stanów negatywnych na pozytywne.
  • Osiągać ambitnie ustanowione cele.

Program kursu Powrót na poprzednią stronę
Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009