TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
I PODEJMOWANIE DECYZJI

Tak jak konflikt - może być nazwany przyszłym porozumieniem, jak negocjacje- spotkaniem, gdzie każdy wygrywa, tak rozwiązywanie problemów - może być postrzegane jako szansa dla pojawienia się nowych możliwości. Trzydniowy kurs na temat rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji kształtuje taką właśnie pozytywną postawę wobec wszelkich trudności.

Problemy, z którymi spotykamy się w najróżniejszych sytuacjach, stwarzają nam szansę do twórczego działania. Od nas samych zależy, czy ją wykorzystamy optymalnie. Od naszej całościowej postawy w podejmowaniu zadań życiowych i w kontaktach z ludźmi. To taka postawa, która świetnie sprawdza się w pracy, gdyż pozwala wykorzystać nasze możliwości i możliwości innych.

Trening twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji ułatwi:

 • dostrzeganie realnych problemów tam, gdzie inni ich jeszcze nie widzą;
 • zrozumienie znaczenia poszczególnych etapów w procesie rozwiązywania problemów;
 • zastosowanie odpowiednich technik na każdym kolejnym etapie;
 • przewidywanie konsekwencji różnych propozycji rozwiązania;
 • wcielanie podjętych decyzji w życie;
 • refleksję nad różnymi stylami rozwiązywania problemów.

Korzyści dla organizacji:

 • lepsze rozwiązywanie problemów;
 • lepsza współpraca między ludźmi;
 • większa elastyczność i pewność w działaniach grupy;
 • mniejsza liczba konfliktów i kryzysów.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu kursu jego uczestnicy powinni umieć:

 • Zastosować w praktyce etapowy model rozwiązywania problemów.
 • Dokładnie określać zakres problemów.
 • Wykorzystać wiele metod i technik w procesie analizy problemów i podejmowania decyzji.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

 • Dla tych, którzy muszą na co dzień rozwiązywać różnorodne problemy i podejmować złożone decyzje.
 • Dla tych, którzy chcieliby przeanalizować swój styl rozwiązywania problemów.
 • Dla tych, którzy muszą w zespole podejmować złożone decyzje.
 • Dla tych, którzy chcieliby jeszcze bardziej twórczo rozwiązywać problemy w swoim życiu osobistym i zawodowym.

Program kursu Powrót na poprzednią stronę
Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009