EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Żyjemy i pracujemy w świecie, w którym ludzie muszą łączyć swoje umiejętności, aby realizować coraz bardziej złożone zadania.

Tam gdzie grupa ludzi spotyka się i ma wspólne cele do osiągnięcia, tam zaczyna się dynamika zespołu, która może wznieść go na wyżyny lub rozbić wszystkie wysiłki i przedsięwzięcia. Dynamika zespołu, to siła, która może przynieść zysk lub stratę!

Ale jak wydobywać i kontrolować te trudno uchwytne siły drzemiące w zespołach? Jak wspólnie dochodzić do celów? Jak pracować wydajnie poprzez zespół ludzi dla firmy i siebie? Jak rozwiązywać nieuchronne konflikty? Jakie postawy przyjmować wobec trudnych współpracowników? Jak zbudować swój "Zespół Marzeń"?

Na te i wiele innych pytań będą mogli odpowiedzieć uczestnicy kursu "Efektywna współpraca w zespole". W trakcie treningu uczestnicy poznają i praktycznie przećwiczą nowe rozwiązania. Nauczą się wykorzystywać siły, które tkwią w nich samych, a także w kierowanych przez nich zespołach. Uczestnicy nabędą umiejętności obserwowania sytuacji i ludzi, słuchania i przekazywania informacji zwrotnej. Poznają metody budowania efektywnych zespołów ludzi.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu treningu jego uczestnicy powinni umieć:

  • Zastosować w swoim środowisku teoretyczny model pracy zespołowej.
  • Rozpoznać i przeanalizować podstawowe zachowania, które poprawiają relacje w zespole.
  • Zrealizować takie efektywne sposoby pracy w zespołach, które pozwolą na poprawienie ich wydajności.
  • Odkryć czynniki, które umożliwiają innym pracownikom zespołu realizację ich indywidualnych potrzeb.
  • Odpowiadać elastycznie i adekwatnie na zmieniające się wymagania sytuacji, z punktu widzenia pracownika zaangażowanego w zespole.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

  • Dla tych, którzy już działają lub będą działać jako menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, liderzy lub członkowie zespołów.
  • Dla tych, którym zależy na adekwatnym reagowaniu na zmieniające się wymagania sytuacji.
  • Dla tych, którzy chcą mobilizować innych do lepszej i efektywniejszej pracy zespołowej

Program kursu Powrót na poprzednią stronę
Cytat
Gdybym był filozofem, napisałbym rozprawę o uśmiechu - o tym, jak zmienia twarz kobiety czy mężczyzny, jak sprawia, że twarde rysy twarzy kogoś nieuważnego, nieobecnego, wycofanego, niekiedy może pełnego niecięci, albo po prostu głęboko obojętnego, zmęczonego, zdeprymowanego, nagle miękną i ślą do innych sygnał mówiący: jestem człowiekiem, nie jestem taki zły. Może nawet mówi coś więcej: jestem wolny.

Adam Zagajewski: Substancja nieuporządkowana.
Wydawnictwo "Znak", Kraków 2019.
Ciekawostka
Badacze stresu wywołanego przez takie wydarzenia jak trzęsienie ziemi, huragany lub powodzie zalecają stosowanie modelu reakcji 3C (Control – Kontrola, Coherence – Spójność, Connectedness – Bycie w kontakcie).
Aktualny temat
Można zasugerować siedem obszarów, które warto kontrolować w pandemii:
Pytanie tygodnia

Jak żyć? :)

Dobrze!
Nieważne jak, ważne z kim!
Nieważne z kim, ważne jak!
Nieważne jak, ważne po co!

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009