EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Żyjemy i pracujemy w świecie, w którym ludzie muszą łączyć swoje umiejętności, aby realizować coraz bardziej złożone zadania.

Tam gdzie grupa ludzi spotyka się i ma wspólne cele do osiągnięcia, tam zaczyna się dynamika zespołu, która może wznieść go na wyżyny lub rozbić wszystkie wysiłki i przedsięwzięcia. Dynamika zespołu, to siła, która może przynieść zysk lub stratę!

Ale jak wydobywać i kontrolować te trudno uchwytne siły drzemiące w zespołach? Jak wspólnie dochodzić do celów? Jak pracować wydajnie poprzez zespół ludzi dla firmy i siebie? Jak rozwiązywać nieuchronne konflikty? Jakie postawy przyjmować wobec trudnych współpracowników? Jak zbudować swój "Zespół Marzeń"?

Na te i wiele innych pytań będą mogli odpowiedzieć uczestnicy kursu "Efektywna współpraca w zespole". W trakcie treningu uczestnicy poznają i praktycznie przećwiczą nowe rozwiązania. Nauczą się wykorzystywać siły, które tkwią w nich samych, a także w kierowanych przez nich zespołach. Uczestnicy nabędą umiejętności obserwowania sytuacji i ludzi, słuchania i przekazywania informacji zwrotnej. Poznają metody budowania efektywnych zespołów ludzi.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu treningu jego uczestnicy powinni umieć:

  • Zastosować w swoim środowisku teoretyczny model pracy zespołowej.
  • Rozpoznać i przeanalizować podstawowe zachowania, które poprawiają relacje w zespole.
  • Zrealizować takie efektywne sposoby pracy w zespołach, które pozwolą na poprawienie ich wydajności.
  • Odkryć czynniki, które umożliwiają innym pracownikom zespołu realizację ich indywidualnych potrzeb.
  • Odpowiadać elastycznie i adekwatnie na zmieniające się wymagania sytuacji, z punktu widzenia pracownika zaangażowanego w zespole.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

  • Dla tych, którzy już działają lub będą działać jako menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, liderzy lub członkowie zespołów.
  • Dla tych, którym zależy na adekwatnym reagowaniu na zmieniające się wymagania sytuacji.
  • Dla tych, którzy chcą mobilizować innych do lepszej i efektywniejszej pracy zespołowej

Program kursu Powrót na poprzednią stronę
Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009