EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Żyjemy i pracujemy w świecie, w którym ludzie muszą łączyć swoje umiejętności, aby realizować coraz bardziej złożone zadania.

Tam gdzie grupa ludzi spotyka się i ma wspólne cele do osiągnięcia, tam zaczyna się dynamika zespołu, która może wznieść go na wyżyny lub rozbić wszystkie wysiłki i przedsięwzięcia. Dynamika zespołu, to siła, która może przynieść zysk lub stratę!

Ale jak wydobywać i kontrolować te trudno uchwytne siły drzemiące w zespołach? Jak wspólnie dochodzić do celów? Jak pracować wydajnie poprzez zespół ludzi dla firmy i siebie? Jak rozwiązywać nieuchronne konflikty? Jakie postawy przyjmować wobec trudnych współpracowników? Jak zbudować swój "Zespół Marzeń"?

Na te i wiele innych pytań będą mogli odpowiedzieć uczestnicy kursu "Efektywna współpraca w zespole". W trakcie treningu uczestnicy poznają i praktycznie przećwiczą nowe rozwiązania. Nauczą się wykorzystywać siły, które tkwią w nich samych, a także w kierowanych przez nich zespołach. Uczestnicy nabędą umiejętności obserwowania sytuacji i ludzi, słuchania i przekazywania informacji zwrotnej. Poznają metody budowania efektywnych zespołów ludzi.

CELE SZKOLENIA

Po ukończeniu treningu jego uczestnicy powinni umieć:

  • Zastosować w swoim środowisku teoretyczny model pracy zespołowej.
  • Rozpoznać i przeanalizować podstawowe zachowania, które poprawiają relacje w zespole.
  • Zrealizować takie efektywne sposoby pracy w zespołach, które pozwolą na poprawienie ich wydajności.
  • Odkryć czynniki, które umożliwiają innym pracownikom zespołu realizację ich indywidualnych potrzeb.
  • Odpowiadać elastycznie i adekwatnie na zmieniające się wymagania sytuacji, z punktu widzenia pracownika zaangażowanego w zespole.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE

  • Dla tych, którzy już działają lub będą działać jako menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, liderzy lub członkowie zespołów.
  • Dla tych, którym zależy na adekwatnym reagowaniu na zmieniające się wymagania sytuacji.
  • Dla tych, którzy chcą mobilizować innych do lepszej i efektywniejszej pracy zespołowej

Program kursu Powrót na poprzednią stronę
Cytat
To, dokąd zmierzasz,
jest o wiele ważniejsze
od tego,
jak szybko idziesz.
Stephen Covey
Ciekawostka
Jakie są najważniejsze pytania, dotyczące funkcjonowania Twojej firmy?
Aktualny temat
W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

Pytanie tygodnia

Prokrastynacja to...

...chorobliwa tendencja do nieustannego odkładania pewnych czynności na później
...rozmnażanie się
...porządek z góry ustalony przez Boga
...powiększenie prostaty

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009