TRENING MISTRZOSTWA SZACHOWEGO

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie.

I. ZDEFINIOWANIE CELÓW SZKOLENIA

Ćwiczenie wprowadzające: "Moje mistrzostwo osobiste".

Kwestionariusz mistrza - autodiagnoza.

Zapoznanie z narzędziami pracy - Word, Excel, Houdini 2.0 Pro, Chess Base.

II. ROZWÓJ SZACHOWY

Budowanie repertuaru debiutowego.

Strategia i taktyka szachowa - planowanie ćwiczeń.

Gra końcowa - planowanie ćwiczeń.

Partie wzorcowe.

Analiza partii własnych i budowanie bazy.

III. ĆWICZENIA ODDECHOWE - RELAKSACJA - WIZUALIZACJA

Techniki oddechowe.

Ćwiczenia relaksacyjne.

Ćwiczenia wizualizacji.

Wybrane techniki Neuro-Lingwistycznego Programowania.

Cud uważności.

IV. TRANSFER DO ŚRODOWISKA

Nawyki kształtowania charakteru.

Rozwój indywidualny.

Kierowanie zmianą zachowania.

 

Literatura.

Powrót na poprzednią stronę