WSŁUCHUJĄC SIĘ W KLIENTA

TELEMARKETING

PROGRAM SZKOLENIA

WPROWADZENIE

Wstęp

Cele kursu

Idea główna: "MISTRZOWIE KRÓTKICH FORM"

Test umiejętności słuchania

Arkusz samoobserwacji

Jak podwyższyć efektywność komunikacji

UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKACJI

Model komunikacji: Kodowanie - Kanał informacyjny - Dekodowanie - Odbiorca

Mowa ciała, to wrażenie jakie czynisz. Zadbaj o pierwsze wrażenie!

Efektywna komunikacja

Co należy robić, żeby być dobrym słuchaczem

Czego nie należy robić, żeby być dobrym słuchaczem

Krótki słownik mowy ciała - głos

Standard niewerbalny - "Przyjazna Postawa"

Standard werbalny - "Elastyczność"

Efektywne zadawanie pytań

Strategia zadawania pytań

Model komunikacji: Analiza transakcyjna

Zasady pozytywnego udzielania informacji zwrotnych

Modelowanie pozytywnych zachowań rozmówców

WZORCE

Arkusz analizy kontaktu: Przed rozmową

Arkusz analizy kontaktu: Podczas rozmowy

Komunikacja - Arkusz analizy rozmowy

Arkusz analizy kontaktu: Po rozmowie

Nastroje, jakie możesz wywołać "Muzyką swego głosu"

Standardy ilościowe

TYPOLOGIA KLIENTÓW

I. Wzrokowcy - Słuchowcy - Kinestetycy

II. Osobowości klientów

POTRZEBY KLIENTA I JĘZYK KORZYŚCI

Efektywność komunikacji w sprzedaży

Gdy sprzedajesz, znaj wszystkie fakty o produkcie. Fakty! Fakty! Fakty!

Przedstaw zalety i korzyści produktu! Zalety! Korzyści!

Powody, dlaczego ludzie kupują

Cechy, zalety, korzyści

Zaspakajanie potrzeb nabywcy

ASERTYWNE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z KRYTYKĄ I ZASTRZEŻENIAMI KLIENTÓW

Człowiek asertywny

Czego nie robi człowiek asertywny

Jak odmawiać asertywnie - Jak prosić asertywnie

Jak radzić sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami klientów

MISTRZOWIE KRÓTKICH FORM - MOWA PERSWAZYJNA

Przygotowanie prezentacji

Sztuka prezentacji

Jak przekonać ludzi do swojego sposobu myślenia

Charakterystyka ludzi potrafiących wywierać wpływ

POZYTYWNE MYŚLENIE

Teoria optymizmu Martina Seligmana

Słownik transformacji

ŻEBY CIĘ POLUBILI I ZAPAMIĘTALI

Znajomość przysłów - Znajomość żartów - Znajomość znaczenia imion

Rady na drogę: Dziesięć przykazań dotyczących rozmowy handlowej

Test i podsumowanie

Literatura

Powrót na poprzednią stronę