DROGA DO MISTRZOSTWA

SPORTOWY TRENING PSYCHOLOGICZNY

PROGRAM SZKOLENIA

UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA CELÓW

Droga do mistrzostwa. Myślenie kategoriami sukcesu.

Wskaźniki umiejętności. Moje zalety i wady ("Linia życia"). Cele do osiągnięcia.

"Moje dokonania" - ćw. w parach.

FILOZOFIA POZYTYWNEGO MYŚLENIA

Myślenie pozytywne. Uczenie się optymizmu.

Komunikacja werbalna - słownik transformacji.

Metoda D - E - S - K - A.

Jak zmienić negatywny model myślenia - technika "odbicia lustrzanego".

Formowanie pozytywnego obrazu siebie.

Nasze najgłębsze "Ja" - źródłem pozytywnego myślenia.

Cztery postawy życiowe.

RELAKSACJA. KONCENTRACJA. WIZUALIZACJA.

Zależność ciało - psychika.

Samokontrola poprzez trening umysłowy.

Korzyści, jakie daje relaksacja.

Relaksacja neuromięśniowa.

Relaksacja oddechowa.

Trening autogenny Schultza.

Koncentracja.

Wizualizacja.

Kierowanie zmianą - ukierunkowanie na osiąganie sukcesu.

KSZTAŁTOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Stres - sytuacje trudne oraz ich wpływ na stan psychiczny.

Jak zapobiegać stresowi.

Jak kontrolować stres.

KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU

Nawyki kształtowania charakteru.

Planowanie przygotowania psychologicznego.

Arkusz analityczny:

- wytrwałe dążenie do celu głównego

- inicjatywa i samodzielność

- zdecydowanie i odwaga

- odporność i opanowanie

Rozwój indywidualny. Podsumowanie charakterystycznych cech osób bardzo i mało efektywnych.

Zwycięzcy i przegrani - porównanie.

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

Co to jest zespół.

Bloki, na których wspiera się budowa efektywnych zespołów.

Sprawność działania zespołów.

Jakie czynniki społeczne wpływają na funkcjonowanie zespołu sportowego.

Podsumowanie nabytych umiejętności i zaplanowanie ich wykorzystania.

Literatura.

Powrót na poprzednią stronę