TECHNIKI SPRZEDAŻY

PROGRAM SZKOLENIA

1. WPROWADZENIE

Techniki sprzedaży.

Program kursu.

Cele kursu.

Dla kogo przeznaczony jest kurs.

1. ZAPROJEKTUJ SUKCES

Czym są techniki sprzedaży.

Cykl sprzedaży.

Cykl sprzedaży - objaśnienia do kursu.

Arkusz samoobserwacji.

Wskaźniki sprzedaży.

Wskaźniki sprzedaży - przykład analizy.

2. ZBUDUJ MOST Z KLIENTEM

Lodołamacze. Jak zacząć rozmowę.

Odsłonięcie pomnika. Jak zaprezentować firmę.

3. ZROZUM DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Mieć albo nie mieć, oto jest pytanie. Udramatyzuj problem!

Przykład zastosowania techniki dramatyzowania problemu.

Niebo a Ziemia. Czy potrafisz rysować kontrasty?

Przykład zastosowania techniki Niebo a Ziemia.

Policz, ile kosztuje nie posiadanie.

Przykład zastosowania techniki "Policz, ile kosztuje nie posiadanie".

4. ZAPREZENTUJ POZYTYWNIE SIEBIE I PRODUKT

Przygotowanie prezentacji handlowej.

Przygotowanie prezentacji.

Mowa perswazyjna.

Wymagane cechy prezentującego.

Prezentacja multisensoryczna (1).

Prezentacja multisensoryczna (2).

Przykłady prezentacji multisensorycznej.

Opowiedz historię do swego produktu. Sztuka prezentacji.

5. ODWAŻNIE ROZWIEWAJ ZASTRZEŻENIA

Radzenie sobie z zastrzeżeniami.

Technika odbicia lustrzanego. Jak zmienić negatywny model myślenia.

Słownik transformacji. Jak zmienić negatywny model myślenia.

Technika D-E-S-K-A. Jak zmienić negatywny model myślenia.

Odpowiedzi dla ciasnego umysłu. Jak zmienić negatywny model myślenia.

Technika Salami - podziel cenę. Radzenie sobie z zastrzeżeniami.

Jakość za rozsądną cenę. Radzenie sobie z zastrzeżeniami.

6. ZAMYKAJ SPRZEDAŻ

Planowanie zamykania sprzedaży.

Podliczanie plusów i minusów. Zakończenie rozmowy handlowej.

Ograniczony wybór. Zakończenie rozmowy handlowej.

7. PAMIĘTAJ O KLIENCIE PO SPRZEDAŻY

Lojalność Klientów.

Zwiększanie lojalności Klientów.

Technika: Satysfakcja gwarantowana.

8. WYCIĄGAJ WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ

Filary efektywnej sprzedaży.

Literatura.

Cele kursu.

Notatki.

 

Powrót na poprzednią stronę