MISTRZOWIE KRÓTKICH FORM

SZTUKA PREZENTACJI

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ PIERWSZY

Wstęp. Przedstawienie się uczestników.

Cele kursu.

Filary efektywnej prezentacji.

UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKACJI

Model komunikacji: Nadawca - Filtr - Kanał informacyjny - Filtr - Odbiorca.

Komunikacja niewerbalna. Standard: "Przyjazna postawa".

Okno Johari.

Zasady pozytywnego udzielania informacji zwrotnych.

ETAP I. UMIEJĘTNOŚĆ PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI

Przygotowanie prezentacji.

Przygotowanie prezentacji - ogólne zasady.

Elementy konstrukcyjne krótkich przemówień.

Trzy rodzaje tekstu.

Pierwsze zdania ...

Ostatnie zdania ...

Przygotowanie prezentacji - schemat analizy.

Proces przygotowania prezentacji.

Jak pokonać tremę.

Ćwiczenia: Przygotowanie prezentacji produktów.

Podsumowanie dnia - sprawdzian.

DZIEŃ DRUGI

Podsumowanie poprzedniego dnia - sprawdzian.

ETAP II. UMIEJĘTNOŚĆ PREZENTACJI

Techniki w prezentacji. Kataklizmy w prezentacji.

Sztuka prezentacji - rady na drogę.

Proces wyjaśniania w prezentacji.

Co wpływa na przypominanie.

Wzorce organizacji materiału.

Mowa perswazyjna.

Wywieranie wpływu podczas prezentacji.

Wymagane cechy prezentującego.

Powody, dlaczego ludzie kupują.

Język cech i język korzyści.

Ćwiczenia: Prezentacje (filmowane)

Analiza nagranego materiału filmowego.

Komunikacja werbalna - słownik transformacji.

Ćwiczenia: Definicje terminów.

Podsumowanie dnia.

DZIEŃ TRZECI

Podsumowanie poprzedniego dnia - sprawdzian.

ETAP III. UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE Z PYTANIAMI I ZASTRZEŻENIAMI

Umiejętność radzenia sobie z pytaniami i zastrzeżeniami. Wstępne refleksje.

Co robić, aby być dobrym słuchaczem.

Dobre słuchanie.

Pytania.

Ćwiczenie: Zachowanie werbalne - jakość pytań.

Radzenie sobie z krytyką i zastrzeżeniami.

Asertywność.

Człowiek asertywny.

Czego nie robi człowiek asertywny.

Jak odmawiać asertywnie.

Jak prosić asertywnie.

Cztery postawy życiowe.

Ćwiczenia: Prezentacje (filmowane). Ćwiczenie umiejętności reakcji na krytykę.

Podsumowanie dnia - sprawdzian.

DZIEŃ CZWARTY

Podsumowanie poprzedniego dnia - sprawdzian.

ETAP IV. UMIEJĘTNOŚĆ WYCIĄGANIA WNIOSKÓW NA PRZYSZŁOŚĆ

Analiza po prezentacji.

Ćwiczenie: Realizacja celów indywidualnych.

Charakterystyka ludzi potrafiących wywierać wpływ.

Ćwiczenie: Człowiek wywierający wpływ - praca w zespołach.

Sprawdzian.

Ćwiczenie: Realizacja celów kursu "Umiejętność prezentacji".

Literatura.

Podsumowanie szkolenia.

Zakończenie.

 

 

Powrót na poprzednią stronę