DOCHODZĄC DO WSPÓLNEGO ZWYCIĘSTWA

UMIEJĘTNOŚĆ NEGOCJACJI

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie.

1. SAMOŚWIADOMOŚĆ

1.1. Mój styl rozwiązywania konfliktów - test.

1.2. Definicja negocjacji.

1.3. Struktura negocjacji.

1.4. Co jest negocjowalne.

1.5. Umiejętności i cechy dobrego negocjatora.

1.6. Zasady w negocjacjach.

2. PODSTAWY SUKCESU

2.1. Przygotowanie do negocjacji.

2.2. Strategia "szachowa".

2.3. Początek z wizją końca.

3. ELASTYCZNOŚĆ ZWYCIĘŻA

3.1. Komunikacja werbalna.

3.2. Analiza zachowania werbalnego.

3.3. Taktyki kupującego.

3.4. Taktyki i kontrtaktyki sprzedającego.

3.5. Komunikacja - odpowiedzi dla "ciasnego umysłu".

4. SZCZĘŚCIE PRZYCHODZI DO UŚMIECHNIĘTEJ BRAMY

4.1. Komunikacja niewerbalna.

4.2. Przyjazna postawa.

4.3. Autoprezentacja.

5. TRANSFER DO ŚRODOWISKA PRACY

5.1. Z powrotem do środowiska pracy. Planowanie negocjacji w pracy.

5.2. Analiza czynności.

Literatura.

 

 

Powrót na poprzednią stronę