KONFLIKT, CZYLI PRZYSZŁE POROZUMIENIE

KONSTRUKTYWNE ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI

PROGRAM SZKOLENIA

WPROWADZENIE

Wprowadzenie do tematyki.

Przedstawienie się: Konflikt, który rozwiązałem pozytywnie.

Elementy konfliktu.

Definicja konfliktu.

CO SIĘ DZIEJE?

Model komunikacji.

Umiejętność słuchania i obserwowania.

Jakość pytań.

CO CZUJĘ W ZWIĄZKU Z TYM?

Przekonania na temat konfliktów.

Przekonania, które prowadzą do impasu.

Przekonania, które prowadzą do rozwiązań.

Nasze poglądy na temat konfliktów.

Stanowiska prowadzące do konfliktów.

Ludzie, którzy sprawiają ci kłopoty.

Zachowania, które sprawiają ci kłopoty.

Jak radzić sobie z trudnymi ludźmi.

Typy konfliktów.

KROK W TYŁ I SZERSZE SPOJRZENIE

Czterostronna analiza konfliktu.

Użyteczne pytania: Ja - Inni - Sytuacja.

POZYTYWNA REAKCJA

Myślenie pozytywne.

Model analizy problemu i podejmowania decyzji.

Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu - model góry lodowej.

Umiejętność przebaczania.

Podsumowanie wyników szkolenia

Literatura

Powrót na poprzednią stronę