W ZGODZIE Z SOBĄ I Z INNYMI

UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKACJI

PROGRAM SZKOLENIA

Wstęp.

Cele kursu.

I. SAMOŚWIADOMOŚĆ

Idea główna: "Najwyższy dar gościnności - wysłucham Cię!".

Jak podwyższyć efektywność komunikacji - test i odpowiedzi.

II. ELASTYCZNOŚĆ

Nadawca - Kodowanie - Kanał informacyjny - Dekodowanie - Odbiorca.

Efektywna komunikacja.

Standard I: Analiza zachowania - "Przyjazna Postawa".

Mowa ciała, to wrażenie jakie czynisz. Zadbaj o pierwsze wrażenie!

Standard II: "Elastyczne zachowanie werbalne".

Standard III: Pytania.

Efektywne zadawanie pytań.

Pytania diagnozujące, odkrywające, zachęcające, alternatywne.

Pytania sytuacyjne i problemowe.

Inne rodzaje pytań.

Umiejętność podsumowywania.

Dobre słuchanie - Kluczowe słowa.

Umiejętność dobrego słuchania.

Charakterystyka ludzi potrafiących wywierać wpływ.

III. WZORCE

Komunikacja - Arkusze analizy.

Reagowanie na zastrzeżenia - Arkusze analizy.

IV. BUDOWANIE RELACJI

Słuszne założenia na temat ludzi.

Zasady pozytywnego udzielania informacji zwrotnych.

Przeszkody w budowaniu porozumienia.

Bariery w komunikacji.

Modelowanie zachowań rozmówców za pomocą słów.

Jak przekonać ludzi do swojego sposobu myślenia - wg Carnegiego.

Test i podsumowanie.

Literatura.

 

Powrót na poprzednią stronę