ASERTYWNOŚĆ

STANOWCZOŚĆ, KTÓRA NIE RANI

PROGRAM SZKOLENIA

Asertywność - co to jest.

Okno Johari - sposobem na otwarcie się na nowe doświadczenia..

Zasady pozytywnego udzielania informacji zwrotnych.

Prawa asertywności.

Człowiek asertywny - jaki jest.

Czego nie robi człowiek asertywny.

Jak odmawiać asertywnie - ogólne zasady.

Jak prosić asertywnie - ogólne zasady.

Jak asertywnie radzić sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami rozmówców.

Jak asertywnie radzić sobie z krytyką w życiu osobistym i zawodowym.

Techniki asertywne - zestaw kilku etapowych technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach.

Dwanaście zasad Ellisa, ukazujących fałszywe przekonania o świecie.

Monologi wewnętrzne i ich wpływ na życie człowieka.

Przykłady wewnętrznych monologów.

Metoda D-E-S-K-A, jako metoda pozytywnego myślenia w trudnych sytuacjach.

Literatura

 

Powrót na poprzednią stronę