INTEGRACJA

TRENING ANTYSTRESOWY

PROGRAM SZKOLENIA

Rudyard Kipling: Jeżeli ...

ZROZUMIEĆ SIEBIE W STRESIE

Kwestionariusz jakości życia.

Samoocena poziomu stresu - arkusz kontrolny.

Stres. Sytuacje trudne oraz ich wpływ na stan psychiczny.

Główne przyczyny stresu w pracy.

Najczęściej spotykane objawy stresu.

Schorzenia, które może wywoływać stres.

Jak zapobiegać stresowi.

Jak kontrolować stres.

Transfer do środowiska pracy. Lista naszych trudnych sytuacji.

UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA CELÓW

Myślenie kategoriami wartości, celów do osiągnięcia i sukcesu.

Wskaźniki umiejętności.

Moje zalety i wady (Linia życia). Cele do osiągnięcia.

Pytanie motywacyjne: Kto prowadzi twój autobus?

Transfer do środowiska pracy.

POZYTYWNE MYŚLENIE

I. TECHNIKI

Od pesymizmu do optymizmu.

Komunikacja werbalna - słownik pozytywnej zamiany.

Technika "odbicia lustrzanego"

D - E - S - K - A.

AWERS - REWERS.

II. OSOBA

Nasze najgłębsze "Ja" - źródłem pozytywnego myślenia.

III. ZASADY

Cztery postawy życiowe.

Nasze zasady życiowe. Harmonia.

Planowanie przygotowania psychologicznego do zmiany. Arkusz analityczny:

- wytrwałe dążenie do celu głównego

- inicjatywa i samodzielność

- zdecydowanie i odwaga

- odporność i opanowanie

Rozwój indywidualny. Podsumowanie charakterystycznych cech osób bardzo i mało efektywnych.

RELAKSACJA - KONCENTRACJA - WIZUALIZACJA ZMIANY

Zależność ciało - psychika.

Samokontrola poprzez trening umysłowy.

Korzyści, jakie daje relaksacja.

Trening autogenny Schultza.

Koncentracja. Wizualizacja.

Kierowanie zmianą - ukierunkowanie na osiąganie sukcesu.

Podsumowanie nabytych umiejętności i zaplanowanie ich wykorzystania.

Literatura.

 

Powrót na poprzednią stronę