SZKOLENIA - INTEGRACJA Z KLIENTEM

Szkolenia prowadzę od 1991 roku (w sporcie od 1979 roku).

MISJA

Integruję się z potrzebami i możliwościami klientów,
aby ułatwić im osiągnięcie jak najlepszych rezultatów w rozwijaniu ludzi.

WARTOŚCI

 • ROZWÓJ

 • Moim zadaniem jest wspieranie rozwoju ludzi i organizacji.

 • WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

 • Dążę do osiągnięcia jak najwyższego poziomu wiedzy
  i umiejętności w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich.

 • KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

 • Bycie kreatywnym i innowacyjnym to moje codzienne wyzwania.

 • NASTAWIENIE NA CELE

 • Chcę osiągać zyski, ale jedynie z pracy,
  która służy rozwojowi ludzi i organizacji.

PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

Efektywny trening zaczynamy od zbadania i analizy potrzeb szkoleniowych. Odkrywamy wymagania każdego stanowiska pracy: niezbędną wiedzę,doświadczenia, umiejętności i postawy, warunkujące sukces w danym miejscu pracy.
Później włączamy te nowo odkryte treści do procesu treningowego.

Wierzymy, że projekt treningu oparty na modelu 3T w konsekwencji doprowadzić musi do uzyskania pozytywnych rezultatów.

Wszystkie nasze kursy są
zaprojektowane,
przeprowadzane
i oceniane
z uwzględnieniem tego trzyczęściowego modelu, omówionego poniżej.

SZKOLENIA

Szkolenia projektujemy pod kątem osiągnięcia konkretnych celów.
Wszystkie kursy są oparte na trzyczęściowym modelu, w którym:
 • wprowadzana jest podstawowa TEORIA
 • demonstrowane i przećwiczone są adekwatne do teorii TECHNIKI
 • szeroko i realistycznie dyskutowany jest dalszy TRANSFER nowo poznanych umiejętności do środowiska pracy.

ZAŁOŻENIA SZKOLENIOWE

1. Zazwyczaj istnieje jakaś główna idea szkolenia, np.: "Klient na całe życie".

Celem szkoleń jest wypracowanie konkretnych umiejętności, standardów zachowania.

2.1. Proponowane standardy są konkretne, mierzalne, mogą być kontrolowane
przez obserwatorów z zewnątrz.

2.2. Proponowane standardy wspomagają budowanie pozytywnego obrazu firmy.

3. Stosunek teorii do praktyki: 25% teoria - 75% praktyka.

4. Grupy maksymalnie 16 - osobowe.

5. Materiały: około 40 stron na każde szkolenie.

6. Możliwy plan przygotowania szkolenia:

6.1. Pierwsza oferta programowa.

6.2. Zatwierdzenie oferty lub zaproponowanie poprawek.

6.3. Kolejna oferta programowa - aż do zatwierdzenia.

6.4. Przeprowadzenie szkolenia.

6.5. Sporządzenie końcowego raportu po każdym szkoleniu.

6.6. Sprawdzenie wprowadzania standardów w życie.

Cytat
To, dokąd zmierzasz,
jest o wiele ważniejsze
od tego,
jak szybko idziesz.
Stephen Covey
Ciekawostka
Jakie są najważniejsze pytania, dotyczące funkcjonowania Twojej firmy?
Aktualny temat
W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

Pytanie tygodnia

Prokrastynacja to...

...chorobliwa tendencja do nieustannego odkładania pewnych czynności na później
...rozmnażanie się
...porządek z góry ustalony przez Boga
...powiększenie prostaty

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2019