COACHING

PROGRAM SZKOLENIA

TEORIA

Co to jest coaching?
Różne modele coachingu.
Co to jest mentoring?
Identyfikacja potrzeb organizacji.
Projektowanie szkolenia i rozwoju współpracowników.
Co to jest motywacja?
Zasady kierowania rozwojem ludzi.
Style uczenia się ludzi – model Kolba.
Psychologiczne podstawy procesu wyjaśniania w nauczaniu.
Psychologiczne podstawy zapamiętywania i przypominania.
Dokąd zmierzamy – kluczowe umiejętności liderów, jako coachów i mentorów.

STANDARDY

Arkusze analizy szkolenia na stanowisku pracy.
Zasady pozytywnego udzielania informacji zwrotnych.

OSOBA

Wymagane cechy szkolącego – trenera wewnętrznego, lidera-coacha, mentora.

ĆWICZENIA I WARSZTATY

Zestaw ćwiczeń rozwijających idee teoretyczne (około 70% czasu szkolenia).

Powrót na poprzednią stronę