UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA CELÓW

Jan Przewoźnik

Początek roku zazwyczaj skłania wielu ludzi do formułowania nowych planów, wyznaczania kolejnych celów, przyrzekania sobie, że „od dzisiaj to już na pewno zacznę, rzucę, zrobię, zmienię...”. Długofalowo prowadzone badania na Uniwersytecie Yale wykazały, że ludzie skuteczni lepiej potrafią formułować cele, w porównaniu z ludźmi mniej skutecznymi. Obecnie przyjmuje się już powszechnie w psychologii, że jednym z bardzo istotnych warunków osiągania sukcesów w życiu osobistym, w biznesie, w sporcie jest umiejętność właściwego wyznaczania sobie celów. Może więc dobrze byłoby u progu każdego Nowego Roku skonfrontować swoje zamierzenia z kryteriami poprawnie sformułowanych celów? Od wielu lat stosuję rozbudowany, dziesięciopunktowy system. Oto kryteria, jaki ma być cel.

1. Konkretny. Występuje obserwowalne zachowanie.

2. Mierzalny. Można dokonać pomiaru tego zachowania.

3. Określony w czasie. Kontrolujemy, w jakim tempie zbliżamy się do celu i wiemy, kiedy go osiągamy!

4. Pozytywnie sformułowany. Nie: „Nie będę dużo mówił podczas prezentacji”. Ale: „Zachowam równowagę wymiany informacji: 50% mówienia – 50%” słuchania.

5. Samodzielnie osiągalny. „Mamy całkowity wpływ na osiągnięcie celu”.

6. Ambitny. Pobudza entuzjazm i motywację.

7. Realistyczny. „Mierz wysoko, ale realistycznie.”

8. Zgodny z innymi ważnymi celami i wartościami. Realizacja celu nie stoi w sprzeczności z naszymi wyznawanymi wartościami.

9. Dający satysfakcję zarówno w trakcie realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu. Realizowanie zadania przynosi nam satysfakcję, a osiągnięcie celu, wykonanie zadania ją podtrzymuje.

10. Ekologiczny – nie szkodzący nam ani naszemu środowisku. Zrealizowanie celu jest korzystne dla naszych relacji z sobą i z innymi.

Warto w pewnym momencie kariery, pracy nad sobą, wytyczyć najważniejsze cele, na przykład zgodnie z poniższym podziałem celów:

Główne cele (powiązane z misją, wizją, wartościami).

Cele długoterminowe, związane z głównymi celami (cele i plany wieloletnie).

Cele średnioterminowe, wynikające z celów długoterminowych (cele i plany roczne).

Cele krótkoterminowe (cele i plany kwartalne).

Cele bieżące (cele i plany miesięczne, tygodniowe, dzienne).

Efektem całościowego podejścia do realizacji celów powinno być jasne uświadomienie sobie, jakiego rodzaju umiejętności mamy nabyć w procesie wieloletniego szkolenia, kariery, czy po prostu w życiu.

Warto odpowiedzieć przy tym na trzy pytania:

1. Co mam robić?

2. Jak mam to zrobić?

3. Dlaczego mam to zrobić?

Odpowiedź na pierwsze pytanie wyznaczy kierunek działania; odpowiedź na drugie - sposób osiągnięcia celu; odpowiedź na trzecie uświadomi czynniki motywujące do działania.

* * *

Cele sprawdzone? Poprawnie sformułowane? To teraz pozostaje tylko robić to, co sugerował pewien kierowca w nowojorskim autobusie.

Pasażer: Panie kierowco, jak dostać się do Carnegie Hall?

Kierowca: Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć!!!

Cytat
Żeby odnieść sukces
robimy wszystko,
co możemy,
by sprawiać wrażenie,
że go odnieśliśmy.

La Rochefoucauld, 1678
Ciekawostka
Według Ervinga Gofmanna prawdziwe życie składa się z tego, co na scenie, i z tego, co za kulisami, jak w teatrze. Ludzie stosują różne techniki autoprezentacji, aby wywrzeć dobre wrażenie.
Aktualny temat
Błąd dostępności polega na tym, że tworzymy sobie obraz świata na podstawie łatwości, z jaką przychodzą nam do głowy jakieś przykłady.
Pytanie tygodnia

Znany z psychologii społecznej efekt uporczywości polega na tym że:

przekonania ludzi utrzymują się nawet wtedy, gdy dane wspierające te przekonania zostały podważone
negatywne myśli pojawiają się w najmniej pożądanych chwilach
trzymanie się za wszelką cenę mylnych poglądów prowadzi do obniżenia inteligencji
ciągle myśli o seksie podwyższają potencję

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009