UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA CELÓW

Jan Przewoźnik

Początek roku zazwyczaj skłania wielu ludzi do formułowania nowych planów, wyznaczania kolejnych celów, przyrzekania sobie, że „od dzisiaj to już na pewno zacznę, rzucę, zrobię, zmienię...”. Długofalowo prowadzone badania na Uniwersytecie Yale wykazały, że ludzie skuteczni lepiej potrafią formułować cele, w porównaniu z ludźmi mniej skutecznymi. Obecnie przyjmuje się już powszechnie w psychologii, że jednym z bardzo istotnych warunków osiągania sukcesów w życiu osobistym, w biznesie, w sporcie jest umiejętność właściwego wyznaczania sobie celów. Może więc dobrze byłoby u progu każdego Nowego Roku skonfrontować swoje zamierzenia z kryteriami poprawnie sformułowanych celów? Od wielu lat stosuję rozbudowany, dziesięciopunktowy system. Oto kryteria, jaki ma być cel.

1. Konkretny. Występuje obserwowalne zachowanie.

2. Mierzalny. Można dokonać pomiaru tego zachowania.

3. Określony w czasie. Kontrolujemy, w jakim tempie zbliżamy się do celu i wiemy, kiedy go osiągamy!

4. Pozytywnie sformułowany. Nie: „Nie będę dużo mówił podczas prezentacji”. Ale: „Zachowam równowagę wymiany informacji: 50% mówienia – 50%” słuchania.

5. Samodzielnie osiągalny. „Mamy całkowity wpływ na osiągnięcie celu”.

6. Ambitny. Pobudza entuzjazm i motywację.

7. Realistyczny. „Mierz wysoko, ale realistycznie.”

8. Zgodny z innymi ważnymi celami i wartościami. Realizacja celu nie stoi w sprzeczności z naszymi wyznawanymi wartościami.

9. Dający satysfakcję zarówno w trakcie realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu. Realizowanie zadania przynosi nam satysfakcję, a osiągnięcie celu, wykonanie zadania ją podtrzymuje.

10. Ekologiczny – nie szkodzący nam ani naszemu środowisku. Zrealizowanie celu jest korzystne dla naszych relacji z sobą i z innymi.

Warto w pewnym momencie kariery, pracy nad sobą, wytyczyć najważniejsze cele, na przykład zgodnie z poniższym podziałem celów:

Główne cele (powiązane z misją, wizją, wartościami).

Cele długoterminowe, związane z głównymi celami (cele i plany wieloletnie).

Cele średnioterminowe, wynikające z celów długoterminowych (cele i plany roczne).

Cele krótkoterminowe (cele i plany kwartalne).

Cele bieżące (cele i plany miesięczne, tygodniowe, dzienne).

Efektem całościowego podejścia do realizacji celów powinno być jasne uświadomienie sobie, jakiego rodzaju umiejętności mamy nabyć w procesie wieloletniego szkolenia, kariery, czy po prostu w życiu.

Warto odpowiedzieć przy tym na trzy pytania:

1. Co mam robić?

2. Jak mam to zrobić?

3. Dlaczego mam to zrobić?

Odpowiedź na pierwsze pytanie wyznaczy kierunek działania; odpowiedź na drugie - sposób osiągnięcia celu; odpowiedź na trzecie uświadomi czynniki motywujące do działania.

* * *

Cele sprawdzone? Poprawnie sformułowane? To teraz pozostaje tylko robić to, co sugerował pewien kierowca w nowojorskim autobusie.

Pasażer: Panie kierowco, jak dostać się do Carnegie Hall?

Kierowca: Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć!!!

Cytat
To, dokąd zmierzasz,
jest o wiele ważniejsze
od tego,
jak szybko idziesz.
Stephen Covey
Ciekawostka
Jakie są najważniejsze pytania, dotyczące funkcjonowania Twojej firmy?
Aktualny temat
W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

Pytanie tygodnia

Prokrastynacja to...

...chorobliwa tendencja do nieustannego odkładania pewnych czynności na później
...rozmnażanie się
...porządek z góry ustalony przez Boga
...powiększenie prostaty

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2009