TEST PREDYSPOZYCJI DO MYŚLENIA TWÓRCZEGO

Jan Przewoźnik

Badacze z firmy konsultingowej McKinsey odkryli, że w karierze zawodowej w XXI wieku szczególnie przydatna będzie kreatywność. To ona jest potrzebna w pracy w czasach: - wzrostu wymagań klientach, - rosnącej rywalizacji na konkurencyjnym rynku - coraz szybszego tempa zmian w świecie.

Kreatywność potrzebna jest w pracy, a w życiu osobistym nieraz po to, aby przeżyć godnie z niewystarczającej wypłaty.

Drogi Czytelniku! A jak Ty oceniasz swoje predyspozycje do kreatywnego myślenia?

Poniżej wypisane są główne czynniki, ułatwiające twórcze myślenie. Oceń swoje predyspozycje do myślenia twórczego.

1 - Moja bardzo słaba strona

2 - Moja słaba strona

3 - Moja silna strona

4 - Moja bardzo silna strona

Oto najważniejsze czynniki wzmacniające kreatywność.

1. Jasna hierarchia wartości

2. Wysoka samoocena

3. Pewność siebie

4. Niezależność sądów

5. Krytyczne testowanie informacji

6. Zdolność do powstrzymywania się od ocen

7. Intuicyjne spojrzenie na problem

8. Zaangażowanie i entuzjazm w działaniu

9. Wytrwałość

10. Umiejętność koncentracji

11. Otwartość na nowe idee

12. Ciekawość świata

13. Oryginalność

14. Elastyczność

15. Umiejętność bawienia się

16. Wyobraźnia (zdolności wizualizacji)

17. Poczucie humoru

18. Chęć do podejmowania ryzyka

19. Umiejętność podejmowania szybkich decyzji

20. Zainteresowania estetyczne

Otrzymałeś profil swoich silnych i słabych stron w dziedzinie myślenia twórczego. Podejmij stosowne działania rozwijające w tych obszarach, w których przyznałeś sobie 1 lub 2 punkty. Ale najbardziej staraj się wykorzystywać silne strony - obszary, w których oceniłeś się na 3 i 4.

Czytelnikom zainteresowanym dalszą pracą nad swoją twórczością polecam książki Edwarda De Bono, Tony Buzana, Edwarda Nęcki.

Przewoźnik, J. (2005). Test predyspozycji do myślenia twórczego. [Online].
Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/tworcze_myslenie.php.
[2005, December 31].

Cytat
To, dokąd zmierzasz,
jest o wiele ważniejsze
od tego,
jak szybko idziesz.
Stephen Covey
Ciekawostka
Jakie są najważniejsze pytania, dotyczące funkcjonowania Twojej firmy?
Aktualny temat
W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

Pytanie tygodnia

Prokrastynacja to...

...chorobliwa tendencja do nieustannego odkładania pewnych czynności na później
...rozmnażanie się
...porządek z góry ustalony przez Boga
...powiększenie prostaty

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013