TESTY PODCZAS SZKOLENIA

Jan Przewoźnik

Wielu uczestników szkoleń lubi rozwiązywać różnego rodzaju testy psychologiczne. Lubi dowiadywać się w ten sposób czegoś o sobie. Dlatego trener powinien mieć w swoim przenośnym komputerze zestaw wielu krótkich testów, nawet na zasadzie psychozabawy. Dzięki testom może nagle ożywić zajęcia. Poniżej jeden przykład.

Prowadzę fragment wykładu na temat innowacyjności. Mówię, że zgodnie z przewidywaniami opracowanymi przez konsultantów McKinsey�a, w XXI wieku kariera wielu pracowników zależeć będzie od rozwoju czynników w trzech obszarach.

TWOJA KARIERA = WIEDZA + INTELIGENCJA EMOCJONALNA + INNOWACYJNOŚĆ

Powyższy wzór opracowano na podstawie analiz zachowań skutecznych ludzi w biznesie. Rozmawiamy sobie na temat tego, jak uczestnicy rozwijają swe kompetencje w zakresie tych trzech czynników? W związku z innowacyjnością pytam, czy znają Edwarda de Bono, Tony Buzana, Edwarda Nęckę, zasady działania firmy 3M? Zazwyczaj cisza.

Ktoś pewnego razu zapytał o to, jak mierzyć zdolności innowacyjnego myślenia.

- A ciekawi Was to? - pytam wszystkich.

- Tak!

Przy takiej zgodności i motywacji nie mam już wątpliwości.

- To poczekajcie 5 minut. Przygotuję komputer.

Za chwilę rozdaję wydrukowane pytania z testu.

TEST PREDYSPOZYCJI DO MYŚLENIA TWÓRCZEGO

W poniższej tabelce wypisane są główne czynniki, ułatwiające twór­cze myślenie. Zaznacz znakami "X" swoje miejsca w odpowiednich ko­lum­nach, następnie połącz linią ciągłą poszczególne znaki. Otrzymasz pro­fil swoich silnych i słabych stron w dziedzinie myślenia twórczego. Podej­mij stosowne działania rozwijające. Cyfry w kolumnach oznaczają:

1 - Moja bardzo słaba strona 2 - Moja słaba strona

3 - Moja silna strona 4 - Moja bardzo silna strona

CZYNNIK1234
Jasna hierarchia wartości    
Wysoka samoocena    
Pewność siebie    
Niezależność sądów    
Krytyczne testowanie informacji    
Zdolność do powstrzymywania się od ocen    
Intuicyjne spojrzenie na problem    
Zaangażowanie i entuzjazm w działaniu    
Wytrwałość    
Umiejętność koncentracji    
Otwartość na nowe idee    
Ciekawość świata    
Oryginalność    
Elastyczność    
Umiejętność bawienia się    
Wyobraźnia (zdolności wizualizacji)    
Poczucie humoru    
Chęć do podejmowania ryzyka    
Umiejętność podejmowania szybkich decyzji    
Zainteresowania estetyczne    

Na sali ożywienie, zaciekawienie, padają pierwsze komentarze i wnioski z uzyskanych wyników. Pierwsze sformułowania planu, "co powinienem zrobić w najbliższym czasie". To przekonuje mnie, że warto było wyciągnąć test z arsenału trenera! To przecież też przejaw kreatywności, bo miało nie być testów, a jednak ożywiły zajęcia!

WYBRANA LITERATURA NA TEMAT TWÓRCZOŚCI

De Bono E.: Serious Creativity. Harper Collins Publishers, London 1992.

De Bono E.: Parallel Thinking. Penguin Books, London 1994.

De Bono E.: Water logic. Penguin Books, London 1994.

De Bono E.: Naucz swoje dziecko myśleć. Wydawnictwo PRIMA, Warszawa 1994.

De Bono E.: Naucz się myśleć kreatywnie. Wydawnictwo PRIMA, Warszawa 1995.

De Bono E.: Sześć butów, czyli sześć sposobów działania. Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa 1997.

Dewey J.: Jak myślimy. PWN, Warszawa 1988.

Dillow L.: Twórcza partnerka. Wydawnictwo "Koinonia", Ustroń 1993.

Fobes R.: Pomysł na każdą okazję. Wydawnictwo "Ravi" 1998.

Gozdek - Michaelis K.: Rozwiń swój genialny umysł. Wydawnictwo J&BF, Warszawa 1996.

Góralski A.: Twórcze rozwiązywanie zadań. PWN, Warszawa 1980.

Góralski A. (red.): Zadanie, metoda, rozwiązanie. Zbiory 1 - 5. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1977 - 1984.

Grzywa A.: Tendencyjność myślenia. Wydawnictwo "delfin", Lublin 1995.

Guildfor J.P.: Natura inteligencji człowieka. PWN, Warszawa 1978.

Kozielecki J.: Zagadnienia psychologii myślenia. PWN, Warszawa 1966.

Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji. PWN, Warszawa 1977.

Russo J.E., Schoemaker P.J.: Confident decision making. Piatkus, London 1989.

Penc J.: Decyzje w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.

Pokras S.: Systematic problem - solving and decision making. Kogan Page, London 1990.

National Institute of Business Management: Sztuka podejmowania decyzji. Znak - Signum, Kraków 1994.

Nęcka E.: Trening twórczości. Polskie Towarzystwo Psychologiczne pracownia Wydawnicza, Olsztyn 1992.

Nęcka E.: TROP ... Twórcze Rozwiązywanie problemów. Oficyna Wydawnicza "IMPULS", Kraków 1994.

Nęcka E.: Proces twórczy i jego ograniczenia. Oficyna Wydawnicza "IMPULS", Kraków 1995.

Szapiro T.: Co decyduje o decyzji. PWN, Warszawa 1993.

Roine E.: Psychodrama. Wydawnictwo "KONTAKT", Opole 1994.

Raifenschneider D.: Techniki trenowania umysłu. Muza S.A., Warszawa 1999.

Obuchowski K.: Adaptacja twórcza. Książka i Wiedza, Warszawa 1985.

* * *

Słowo "emocja" pochodzi od łacińskiego "emovere" - poruszać, wzruszać. Osobnik zostaje czymś poruszony. Może to przyjść od wewnątrz lub z zewnątrz. W psychologii emocje definiowano bardzo różnie: jako stan pobudzenia, zaburzenie równowagi lub jako intensywną, przypadkową i niezorganizowaną reakcję na bodziec.

Inteligencja emocjonalna to zdolność do postrzegania emocji, dostępu do nich i takiego ich aktywowania, by towarzyszyły myśleniu.

Inteligencja emocjonalna to zdolność do rozumienia emocji i posiadanie emocjonalnej wiedzy, które pozwalają regulować emocje i sprzyjają rozwojowi emocjonalnemu oraz intelektualnemu.

Salovey, Sluyter, 1999, s.26

Przewoźnik, J. (2009). Testy podczas szkolenia. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/testy.php. [2009, December 31].

Cytat
To, dokąd zmierzasz,
jest o wiele ważniejsze
od tego,
jak szybko idziesz.
Stephen Covey
Ciekawostka
Jakie są najważniejsze pytania, dotyczące funkcjonowania Twojej firmy?
Aktualny temat
W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

Pytanie tygodnia

Prokrastynacja to...

...chorobliwa tendencja do nieustannego odkładania pewnych czynności na później
...rozmnażanie się
...porządek z góry ustalony przez Boga
...powiększenie prostaty

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013