JAK PRZYGOTOWYWAĆ I OCENIAĆ SZKOLENIA

Jan Przewoźnik

ARKUSZ ANALIZY SZKOLENIA

Drogi Trenerze!

Wykorzystaj poniższy schemat analizy w przygotowaniach do szkolenia, a następnie do oceny po szkoleniu.

1. TEMAT I CELE SZKOLENIA

  1. Przedstawienie głównej idei szkolenia.
  2. Wykazanie, że temat jest adekwatny do środowiska uczących się.
  3. Ustalenie, że temat jest adekwatny do aktualnych oczekiwań grupy uczących się.
  4. Przedstawienie głównego celu szkolenia.
  5. Przedstawienie szczegółowych celów szkolenia?

2. WSTĘP DO SZKOLENIA

  6. Wzbudzenie zainteresowanie na początku szkolenia.
  7. Opis kontekstu i rangi szkolenia.
  8. Ustalenie potrzeb uczących się i nawiązanie do nich.
  9. Ustalenie celów szkolenia (Na końcu uczestnicy szkolenia będą potrafili...).
  10. Zawarcie kontraktu z uczestnikami (Zasady obowiązujące podczas szkolenia...).

3. PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU

  11. Przedstawienie całościowego programu szkolenia.
  12. Zapytanie, co sądzą o takim programie uczestnicy.

4. ROZWINIĘCIE

  13. Wyraźne zaznaczenie przejścia od jednego modułu szkoleniowego do drugiego.
  14. Wyraźna struktura realizowanych modułów szkoleniowych.
  15. Logiczna sekwencja modułów szkoleniowych.
  16. Wyraźne znaki rozpoznawcze w przejściach pomiędzy tematami.
  17. Systematyczne wzbudzanie zainteresowania uczestników.
  18. Systematyczne aktywizowanie uczestników.
  19. Wyraźna dykcja.
  20. Dopasowane tempo mówienia.
  21. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego z uczestnikami.
  22. Demonstrowanie przyjaznej mowy ciała.
  23. Stosowanie pytań.
  24. Dopasowanie poziomu językowego do grupy.
  25. Stosowanie przykładów.
  26. Stosowanie pomocy (tablice, slajdy, rysunki, itp.)

5. ZAKOŃCZENIE

  27. Podsumowanie głównych idei modułu / szkolenia.
  28. Testowanie, czy cele zostały osiągnięte.
  29. Zachęcanie do końcowych pytań.
  30. Zachęcanie słuchaczy do podjęcia dalszych działań rozwojowych.

* * *

  Oceny:
  5 - bardzo dobra
  4 - dobra
  3 - dostateczna
  2 - mierna
  1 - niedostateczna

Przewoźnik, J. (2008). Jak przygotowywać i oceniać szkolenia. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/superwizja.php. [2008, December 31].

Cytat
Gdybym był filozofem, napisałbym rozprawę o uśmiechu - o tym, jak zmienia twarz kobiety czy mężczyzny, jak sprawia, że twarde rysy twarzy kogoś nieuważnego, nieobecnego, wycofanego, niekiedy może pełnego niecięci, albo po prostu głęboko obojętnego, zmęczonego, zdeprymowanego, nagle miękną i ślą do innych sygnał mówiący: jestem człowiekiem, nie jestem taki zły. Może nawet mówi coś więcej: jestem wolny.

Adam Zagajewski: Substancja nieuporządkowana.
Wydawnictwo "Znak", Kraków 2019.
Ciekawostka
Badacze stresu wywołanego przez takie wydarzenia jak trzęsienie ziemi, huragany lub powodzie zalecają stosowanie modelu reakcji 3C (Control – Kontrola, Coherence – Spójność, Connectedness – Bycie w kontakcie).
Aktualny temat
Można zasugerować siedem obszarów, które warto kontrolować w pandemii:
Pytanie tygodnia

Jak żyć? :)

Dobrze!
Nieważne jak, ważne z kim!
Nieważne z kim, ważne jak!
Nieważne jak, ważne po co!

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013