JAK PRZYGOTOWYWAĆ I OCENIAĆ SZKOLENIA

Jan Przewoźnik

ARKUSZ ANALIZY SZKOLENIA

Drogi Trenerze!

Wykorzystaj poniższy schemat analizy w przygotowaniach do szkolenia, a następnie do oceny po szkoleniu.

1. TEMAT I CELE SZKOLENIA

  1. Przedstawienie głównej idei szkolenia.
  2. Wykazanie, że temat jest adekwatny do środowiska uczących się.
  3. Ustalenie, że temat jest adekwatny do aktualnych oczekiwań grupy uczących się.
  4. Przedstawienie głównego celu szkolenia.
  5. Przedstawienie szczegółowych celów szkolenia?

2. WSTĘP DO SZKOLENIA

  6. Wzbudzenie zainteresowanie na początku szkolenia.
  7. Opis kontekstu i rangi szkolenia.
  8. Ustalenie potrzeb uczących się i nawiązanie do nich.
  9. Ustalenie celów szkolenia (Na końcu uczestnicy szkolenia będą potrafili...).
  10. Zawarcie kontraktu z uczestnikami (Zasady obowiązujące podczas szkolenia...).

3. PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU

  11. Przedstawienie całościowego programu szkolenia.
  12. Zapytanie, co sądzą o takim programie uczestnicy.

4. ROZWINIĘCIE

  13. Wyraźne zaznaczenie przejścia od jednego modułu szkoleniowego do drugiego.
  14. Wyraźna struktura realizowanych modułów szkoleniowych.
  15. Logiczna sekwencja modułów szkoleniowych.
  16. Wyraźne znaki rozpoznawcze w przejściach pomiędzy tematami.
  17. Systematyczne wzbudzanie zainteresowania uczestników.
  18. Systematyczne aktywizowanie uczestników.
  19. Wyraźna dykcja.
  20. Dopasowane tempo mówienia.
  21. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego z uczestnikami.
  22. Demonstrowanie przyjaznej mowy ciała.
  23. Stosowanie pytań.
  24. Dopasowanie poziomu językowego do grupy.
  25. Stosowanie przykładów.
  26. Stosowanie pomocy (tablice, slajdy, rysunki, itp.)

5. ZAKOŃCZENIE

  27. Podsumowanie głównych idei modułu / szkolenia.
  28. Testowanie, czy cele zostały osiągnięte.
  29. Zachęcanie do końcowych pytań.
  30. Zachęcanie słuchaczy do podjęcia dalszych działań rozwojowych.

* * *

  Oceny:
  5 - bardzo dobra
  4 - dobra
  3 - dostateczna
  2 - mierna
  1 - niedostateczna

Przewoźnik, J. (2008). Jak przygotowywać i oceniać szkolenia. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/superwizja.php. [2008, December 31].

Cytat
To, dokąd zmierzasz,
jest o wiele ważniejsze
od tego,
jak szybko idziesz.
Stephen Covey
Ciekawostka
Jakie są najważniejsze pytania, dotyczące funkcjonowania Twojej firmy?
Aktualny temat
W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

Pytanie tygodnia

Prokrastynacja to...

...chorobliwa tendencja do nieustannego odkładania pewnych czynności na później
...rozmnażanie się
...porządek z góry ustalony przez Boga
...powiększenie prostaty

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013