PARTIE TAKTYCZNETylko umownie nazwałem poniższe partie "taktycznymi".
Wszak strategia i taktyka idą zawsze w parze.
Subiektywnie wydawało mi się jednak,
że więcej wrażeń estetycznych mogą dostarczyć uderzenia taktyczne.

Pierwsza partia w tym zbiorze ma dla mnie ogromne znaczenie.
Dzięki niej zostałem indywidualnym mistrzem Polski!
W Technikum Górniczym w Katowicach
rozdawałem kolegom autografy z dopiskiem -
mistrz Polski.
I sprawdziło się.

Jest jeszcze jedna historia za kulisami tej partii.
Pół roku rozpocząłem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
i zamierzałem zakończyć karierę szachową.
Przez pół roku w ogóle nie trenowałem!
Do Tarnowa pojechałem, dając sobie jeszcze "nagrodę"
za dobre zaliczenie sesji - ostatni start w Mistrzostwach Polski...


A. Maciejewski - J. Przewoźnik

XXXVI Mistrzostwa Polski, Tarnów 19791.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Gc4 e6 4.Sc3 d6 5.0-0 Sf6 6.d4 c:d4 7.S:d4 Ge7 8.Ge3 0-0 9.Gb3

9...Sa5 10.f4 S:b3 11.a:b3 a6 12.Kh1 Gd7

13.e5 Se8 14.Hh5 Hc7 15.Wf3 d:e5 16.H:e5 H:e5 17.f:e5

17...Sc7 18.Wg3 Wfd8 19.Se4 Sd5 20.Gh6 g6 21.Wf1 Ge8 22.Sf3

22...Sb4 23.Sfg5 S:c2 24.S:h7 K:h7 25.Wh3

25...Wd3 26.W:d3 K:h6 27.Sd6 G:d6 28.e:d6

28...Sb4 29.Wd4 Sc6 30.Wd3 Se5 31.We3 Gb5 32.Wc1 Sd7 33.Wc7 Gc6

34.Wc3 Wd8 35.h4 Kg7 36.Kh2 Sb6 37.W3:c6 b:c6 38.W:c6

38...Sc8 39.d7 Sa7 40.Wd6 Sb5 41.Wd3 Kf6 42.g4 Ke7 43.h5 g:h5 44.g:h5 Sd6

0-1J. Przewoźnik - J. Gdański

XLVII Mistrzostwa Polski, Warszawa 1990W poniższej partii powstawały takie pozycje, jakby ktoś przypadkowo rozsypał pionki i figury na szachownicy.

1.Sf3 c5 2.c4 Sc6 3.d4 c:d4 4.S:d4 Sf6 5.Sc3 Hb6 6.Sc2 e6 7.e3 Ge7 8.Ge2 0-0 9.0-0 a6 10.e4 d6

11.b3 Hc7 12.Ge3 b6 13.Wc1 Se5 14.Sd4 Gb7 15.f3 Wac8 16.He1 Hb8 17.Hf2 Gd8 18.Wfd1 Gc7 19.Kh1

19...Kh8 20.b4 Wg8 21.Sb3 Sed7

22.g4 g5 23.h4 g:h4 24.H:h4

24...d5 25.c:d5 Gg3 26.Hh3

26...W:c3 27.W:c3 e:d5 28.g5 Ge5 29.Sd4 d:e4

30.Sc6 e:f3 31.G:f3 He8 32.S:e5 H:e5 33.G:b7 H:c3 34.g:f6 Sf8

35.Hh6 H:b4 36.Wg1 Sg6 37.Wg5 He1+ 38.Gg1 Hd1 39.Gd5 Hf1

40.H:h7+

1-0K. Kojder - J. Przewoźnik

XXXVI Mistrzostwa Polski, Tarnów 1979

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Gg7 4.Sc3 0-0 5.e4 d6 6.Ge2 e5 7.0-0 Sc6 8.d5 Se7 9.Ge3 Se8

10.c5 f5 11.c:d6 c:d6 12.Sg5 Sc7 13.e:f5 S:f5 14.Gd2

14...Sd4 15.Gd3 b5

16.S:h7

16...Sf3+ 17.g:f3 K:h7 18.Kh1 Wh8 19.Wg1 Gf5 20.G:f5 g:f5

21.Gg5 He8 22.Hd3 Hf7 23.Wg2 b4 24.Se2 Kg8 25.Wag1 Wh7 26.Sg3 Wf8

27.Hc4 Kh8 28.Hc6 Se8 29.Wc1

29...f4 30.Se4 Hh5 31.Ge7 Wg8 32.Wcg1

32...Wh6 33.Sg5

33...e4 34.Hd7 e:f3 35.Sf7+ H:f7 36.Wg5 Sf6 37.G:f6

0-1


J. Przewoźnik - J. Bednarski

XXXVI Mistrzostwa Polski, Tarnów1979

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 Se7 4.Sf3 b6 5.c3 Hd7 6.Sbd2 a5 7.Gd3

7...Ga6 8.G:a6 S:a6 9.Sf1 c5 10.Sg3 c:d4 11.S:d4 Sc6 12.S:c6 H:c6 13.0-0

13...Hc4 14.f4 h5 15.h3 h4 16.Se2 g6 17.Ge3 Sc5

18.G:c5 b:c5 19.Kh1 Ge7 20.b3 He4 21.Hd2 Hf5 22.c4 d4

23.Wae1 Kf8 24.a3 Kg7 25.Wf3 Whd8 26.Kh2 He4

27.f5 H:e5+ 28.Sf4 H:f5 29.S:e6+ H:e6 30.W:e6 f:e6

31.He2 Gd6+ 32.Kg1 e5 33.He4 Wf8 34.Kf1 W:f3+ 35.g:f3 Wb8 36.Hd5 Wb6

37.b4 a:b4 38.a:b4 Kf6 39.b:c5 Wb1+ 40.Ke2 Wb2+ 41.Kd1 Ge7

42.f4 Wb1+ 43.Kc2 We1 44.c6

1-0


J. Przewoźnik - Z. Księski

XXXVII Mistrzostwa Polski, Warszawa 1981

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 c:d4 4.S:d4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Ge3 Hc7 7.Ge2 e6 8.0-0 Ge7 9.a4 0-0 10.f4 Sc6

11.Kh1 S:d4 12.G:d4 e5 13.Ge3 e:f4 14.G:f4 Ge6 15.Gg5 h6 16.Gf4 Wac8 17.Hd2 Sd7

18.G:h6 g:h6 19.H:h6 Se5

20.Wf3 Sg6 21.Waf1 Hd8 22.Wg3 Gf6

23.W:g6+ f:g6 24.H:g6+ Kh8 25.Hh6+ Kg8

26.e5 W:c3 27.e:f6 Wc7 28.Wf3 Wh7 29.Hg6+ Kh8 30.Gd3 Hd7

31.We3 Gd5 32.Hg5 H:a4 33.h3 Hh4 34.H:d5 Wh6 35.f7 Wf6 36.We4 Hh6 37.Hd4 Hc1+ 38.Kh2 Kg7 39.Wg4+ K:f7

40.Hd5+ Ke8 41.H:b7

1-0


J. Przewoźnik - P. Stempin

XLIV Mistrzostwa Polski Wrocław 1987

1.e4 c5 2.b3 e6 3.Gb2 a6 4.Sf3 Sc6 5.d4 c:d4 6.S:d4 Ha5+ 7.Sd2 Sf6 8.Gd3 S:d4 9.G:d4 Gc5

10.Gb2 d6 11.0-0 e5 12.Kh1 Hc7 13.f4 Sg4 14.Hf3 e:f4 15.h3

15...h5 16.G:g7 Wg8 17.Gc3 Ge3 18.Sc4 b5 19.Ga5 He7

20.e5 b:c4 21.H:a8 Hd7 22.Ge4 S:e5

23.Gc3 Ke7 24.G:e5 d:e5 25.Wad1 Hc7 26.b:c4 Wg3 27.Wf3 Wg7

28.Wb1 f5 29.G:f5 Wg8 30.G:c8 W:c8 31.H:a6 Wb8

1-0


J. Woda - J. Przewoźnik

XLVII Mistrzostwa Polski, Warszawa 1990

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sc3 Sc6 4.Gb5 Gb4 5.0-0 0-0 6.d3 G:c3 7.b:c3 d6 8.h3 Se7 9.We1 Sg6 10.d4 He7

11.a4 a5 12.d:e5 d:e5 13.He2

13...Sh5 14.He3 Shf4 15.Ga3

15...He6 16.G:f8 S:g2 17.Sg5 S:e3 18.S:e6

18...G:e6 19.W:e3 K:f8 20.Wd1 Sf4 21.Kh2 g5 22.Gf1 h5 23.c4 Ke7 24.Wb1

24...Wd8 25.Gd3 b6 26.Wb5 Gd7 27.Wb2 Se6 28.Ge2 h4 29.Wd3 Sc5 30.Wd5 f6

31.W:c5 b:c5 32.Wb7 G:a4 33.W:c7+ Wd7 34.W:c5 Wa7 35.Gd3

35...Gd7 36.c3 a4 37.Gb1

37...Wb7 38.Gd3 Wb2 39.Kg2 Wb3 40.Ge2 W:c3 41.Gf3 G:h3+

0-1


V. Lukov - J. Przewoźnik

Nałęczów 1980

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 5.Gg5

5...Ha5+ 6.Hd2 H:d2+ 7.Sf:d2 b:c4 8.G:f6 g:f6 9.e4 Sa6 10.G:c4

10...Wb8 11.Sc3 W:b2 12.0-0-0 Wb8 13.Sb5

13...Gb7 14.Sb3 f5 15.d:e6 f:e6 16.Sd6+ G:d6 17.W:d6 Sb4 18.e:f5 Ke7 19.Wd2

19...G:g2 20.Wg1 d5 21.W:g2 d:c4 22.S:c5

22...Whc8 23.f6+ Kf7 24.Se4 Sd3+ 25.Kd1 Wb1+ 26.Ke2 Sf4+ 27.Kf3 S:g2

28.Wd7+ Kg6 29.Wg7+ Kh6 30.W:g2 c3 31.f7 c2 32.Sf6 c1H

33.Sg8+ Kh5 34.Sf6+ Kh4 35.Wg4+ Kh3 36.Wg3+ K:h2 37.Sg4+ Kh1 38.Wh3+ Kg1 39.Se3 Hc6+

0-1


I. Novikov - J. Przewoźnik

Poznań 1987

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 5.d:e6 f:e6 6.c:b5

6...Gb7 7.Sc3 Ge7 8.g3 0-0 9.Gg2 a6 10.0-0 a:b5 11.S:b5 Hb6 12.a4

12...d5 13.Gf4 Sa6 14.b3 Se4 15.Se5 Wad8

16.G:e4 d:e4 17.Hc1 Gd5 18.He3 Sb4 19.Wac1

19...Ga8 20.Sc4 Hc6 21.Se5 Hc8 22.Wcd1 Sd5 23.Hc1 S:f4 24.g:f4 W:d1 25.W:d1 Gd5 26.He3 Gf6 27.Wc1 Ge7 28.b4 c4 29.S:c4 G:c4 30.Sa3

30...e5 31.S:c4 e:f4 32.H:e4 G:b4 33.Wb1 Gc5 34.Hd5+ Kh8 35.Se5 Hf5 36.Wb7

36...f3 37.H:c5 f:e2 38.Sf7+ H:f7 39.W:f7 e1H+ 40.Kg2 He4+ 41.Kf1 Hb1+

0-1


P. Haba - J. Przewoźnik

Wuerzburg 1992

1.d4 Sc6 2.Sf3 d6 3.e4 Sf6 4.Sc3 Gg4 5.Gb5 a6 6.G:c6+ b:c6 7.Hd3

7...e6 8.Gg5 Ge7 9.Sd2 h6 10.Gh4 Gh5 11.Hc4 Hd7

12.e5 Sd5 13.G:e7 K:e7

14.Sb3 Whb8 15.Sa5 W:b2 16.Sa4

16...Wb4 17.H:c6 W:a4 18.e:d6+ c:d6 19.H:a8 W:a5 20.0-0

20...Hd8 21.Hb7+ Hc7 22.Ha8 H:c2 23.Wac1 H:a2 24.Wc8 Kf6 25.Wg8

25...Se7 26.Hd8 Wb5 27.We8 Wb7 28.H:d6

28...He2 29.Wc1 Sf5 30.Hc5 Wb5 31.Hc3 Hb2 32.Hc8

32...Wb8

0-1


J. Gralka - J. Przewoźnik

Drużynowe Mistrzostwa Polski, Gdynia 1982

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5 b5 5.Gg5

5...Ha5+ 6.Hd2 H:d2+ 7.Sb:d2 b:c4 8.G:f6 g:f6 9.e4 Sa6 10.G:c4 Gb7 11.0-0-0

11...Wg8 12.g3 Sc7 13.Whe1 d6 14.Kb1 0-0-0 15.Sb3

15...f5 16.Sa5 Ga8 17.e:f5 e:d5 18.Gf1 Gg7 19.Sg5

19...G:b2 20.S:f7 Gc3 21.S:d8 K:d8 22.Sb3 G:e1 23.W:e1 d4 24.Gc4 We8 25.W:e8+ K:e8 26.Kc1 Ke7 27.Gd3 Kf6 28.f4

28...Gd5 29.Sd2 G:a2 30.Se4+ Ke7

31.f6+ Kd7 32.Sg5 h6 33.Gf5+ Ke8 34.Se4 Kf7 35.Gg4 Sb5 36.Gd7

36...Gd5 37.S:c5 d:c5 38.G:b5 K:f6 39.Kd2 c4 40.g4 c3+ 41.Kd3

41...Ge4+ 42.Ke2 a5 43.Ga4 h5 44.g:h5 Kf5 45.Ge8 K:f4

0-1


C. Spisak - J. Przewoźnik

Drużynowe Mistrzostwa Polski, Lubniewice 1995

1.e4 Sc6 2.Sf3 d6 3.d4 Sf6 4.Sc3 Gg4 5.Ge2 e6 6.0-0 Ge7 7.h3 Gh5 8.d5 e:d5 9.e:d5

9...G:f3 10.G:f3 Se5 11.Ge2 0-0 12.Ge3 c5 13.a4 a6 14.Sb1 Hd7 15.c4 Wae8 16.Sc3

16...Gd8 17.a5 Sg6 18.Hb1 Hc8 19.We1 Sd7 20.Gd3 Gf6 21.Hc2

21...Ge5 22.f3 Gg3 23.G:g6 h:g6 24.We2 Ge5 25.Gf2 Sf6 26.g4

26...Sh5 27.g:h5 H:h3 28.We4 Gh2+ 29.Kh1 Gg3+ 30.Kg1

30...f5 31.We6 Gh2+ 32.Kh1 g:h5 33.Wae1

33...Ge5+ 34.Kg1 W:e6 35.d:e6 Gh2+ 36.Kh1 Gf4+ 37.Kg1

37...Wf6 38.Gg3 Wg6

0-1


M. Dziuba - J. Przewoźnik

Drużynowe Mistrzostwa Polski, Suwałki 1999

1.d4 e6 2.c4 c5 3.d5 e:d5 4.c:d5 d6 5.Sc3 g6 6.e4 Gg7 7.Sf3

7...Se7 8.Gb5+ Gd7 9.a4 a6 10.Ge2 Gg4 11.Sd2 G:e2 12.H:e2 0-0 13.Sc4

13...We8 14.Gg5 Hc7 15.0-0 Sd7 16.Hd2

16...Sc8 17.Se3 Ha5 18.f3 Scb6 19.Wfc1 Se5 20.He2 c4 21.Wc2 Wac8 22.Wa3 Sd3 23.Sg4

23...S:b2 24.He3 Sd1

25.Hc1 S:c3 26.Wc:c3 S:a4 27.Sf6+ Kh8 28.S:e8 G:c3

29.W:c3 S:c3 30.Gf6+ Kg8 31.Hh6

31...Hb6+ 32.Kf1 Hb1+ 33.Kf2

33...S:e4+ 34.f:e4 Hc2+ 35.Kg3 Hd3+ 36.Kf2 Hc2+ 37.Kf1 Hd1+ 38.Kf2 Hc2+ 39.Ke1 H:e4+

40.Kd1 Hb1+ 41.Ke2 W:e8+ 42.Kf2 Hf5+

0-1


J. Przewoźnik - Baillo

Graz 1981

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 5.Sf3 Hb6 6.a3 c4

7.g3 Gd7 8.Gh3 Sa5 9.Sbd2 Ge7 10.0-0

10...h5 11.Se1 g5

12.Gg2 0-0-0 13.h3 Sh6 14.Wb1 Sf5

15.Gf3 f6 16.e:f6 G:f6 17.Sg2 e5

18.G:d5 e:d4

19.b4 c:b3 20.S:b3 Sc6

21.Sd2 Ha5 22.Hb3 Hc7 23.Se4 Ge7 24.S:g5 Sa5 25.Ha2 Whf8

26.Se6 G:e6 27.G:e6+ Kb8 28.Sf4 Sh4

29.Gd5 Hd6 30.c:d4 Gg5 31.Se6 G:c1 32.Wb:c1 H:d5 33.H:d5 W:d5 34.S:f8

34...Sf3+ 35.Kg2 S:d4 36.Wfd1 Sac6 37.Se6 h4

1-0