MINIATURY

J. Przewoźnik - P. Hammer

Malta, La Valetta (Olimpiada)1980

1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 Gg4 5.Ge2 e6 6.0-0 Ge7 7.c4 Sb6

8.b3 0-0 9.Sc3 d:e5 10.S:e5 G:e2 11.H:e2 S8d7 12.Gb2 Sf6 13.Wad1 c6

14.Wd3 Hc7 15.Wg3 Wfd8

16.We1 Gf8 17.Hf3 He7

18.Ga3 H:a3 19.H:f6 Wd7 20.c5

1-0


M. Bakalarz - J. Przewoźnik

Gdynia 1985

Ofiara hetmana zazwyczaj cieszy oko. Tutaj dwa razy.

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.S:e5 d6 4.Sf3 S:e4 5.d4 d5 6.Gd3 Sc6 7.0-0 Ge7 8.We1 Gg4 9.c3 f5 10.Hb3

10...0-0 11.Sbd2 Kh8 12.H:b7

12...Wf6 13.Hb3 Wg6 14.Gb5

14...S:d2 15.S:d2 Gd6 16.Sf1 Se7 17.Ge2 G:e2 18.W:e2 f4 19.f3

19...c5 20.Gd2 Hd7 21.d:c5 G:c5+ 22.Kh1 Wf8 23.a4

23...Hh3 24.c4 Sf5 25.Hd3

25...H:h2+

0-1


C. Meleghegyi - J. Przewoźnik

Warszawa 1986

Na uwagę zasługuje atak czarnej wieży Wf8-d8-d6-g6. To w dużym stopniu dzięki niej możliwe były dalsze ofiary.

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.d3 Sc6 4.Ge2 d5 5.Sbd2 Gc5 6.0-0 a5 7.c3 Ga7

8.b3 0-0 9.Gb2 He7 10.a3

10...Wd8 11.Hc2 d:e4 12.d:e4

12...Sh5 13.b4 Sf4 14.Wfe1

14...Wd6 15.Sf1 Wg6 16.Sg3 h5 17.Gc1 a:b4 18.c:b4

18...Sd4 19.S:d4 G:d4 20.Wb1 Hh4 21.Gf3

21...Sh3+ 22.Kf1

22...Wc6 23.He2 S:f2 24.Ge3 Sg4

0-1


S. Conquest - J. Przewoźnik

Poznań 1986

Czarne grały bez figury, ale z ""zamurowanym"" na b1 białym skoczkiem.

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Gg2 d:c4 5.Sf3 a6 6.0-0 b5 7.Se5 Sd5 8.a4 Gb7 9.b3

9...c3 10.a:b5 a:b5 11.W:a8 G:a8 12.e4

12...b4 13.e:d5 G:d5 14.Hg4 G:g2 15.K:g2 Hd5+ 16.Kg1

16...f6 17.We1 f:e5 18.W:e5 Hd7 19.d5

19...Gd6 20.d:e6 He7 21.Wf5 Wf8 22.W:f8+ K:f8 23.Gg5 He8 24.Kg2 Kg8 25.h4

25...c2 26.Gf6 Hg6 27.e7 H:g4 28.e8H+ Gf8

0-1


J. Przewoźnik - R. Redzepagic

Nałęczów1987

Bardzo oryginalny marsz skoczka: Se2-f4-h5-g7-e8!

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sd2 d:e4 4.S:e4 Sf6 5.S:f6+ g:f6 6.Gc4 Gf5 7.Se2

7...h5 8.Ge3 e6 9.Sf4 h4 10.He2 Gd6 11.0-0-0 Hc7

12.Sh5 Ke7

13.Sg7 Gh7 14.Hg4 Wg8 15.Gh6 Sd7 16.Whe1 Sb6

17.G:e6 f:e6 18.H:e6+ Kd8

19.Se8 Gf4+ 20.Kb1

1-0


J. Przewoźnik - J. Armas

Bad Mergentheim 1989

1.Sf3 Sf6 2.c4 c5 3.Sc3 Sc6 4.d4 c:d4 5.S:d4 Hb6 6.Sc2 e6 7.e3 Ge7 8.Ge2 0-0 9.0-0 Wd8 10.e4 d6 11.b3 a6 12.Ge3 Ha5

13.He1 Wb8 14.Sd4 Kf8 15.S:c6 b:c6

16.c5 d:c5 17.f3 c4 18.G:c4 Gb4 19.Wc1 Sd7

20.Hh4 Sf6 21.Sa4 Gd2 22.Gc5+ Kg8 23.Wcd1 Hc7 24.a3 Gh6 25.W:d8+ H:d8 26.e5

1-0


L. Ostrowski - J. Przewoźnik

Mikołajki 1991

1.Sf3 Sc6 2.e4 d6 3.d4 Sf6 4.Sbd2 Gg4 5.Gb5 a6 6.G:c6+ b:c6 7.h3 Gh5 8.0-0 e6 9.c4 Ge7

10.We1 0-0 11.Ha4

11...c5 12.d:c5

12...Sd7 13.c:d6 G:d6 14.Hd1

14...f5 15.e:f5 e:f5 16.Hc2 Hf6 17.Hd3 Wae8 18.Wf1 Kh8 19.Sb3

19...f4 20.Gd2 Se5 21.S:e5 G:e5 22.Gb4 Wd8 23.He4 Wfe8 24.Wae1

24...f3 25.g3

25...G:g3 26.Ge7 H:b2

27.Hf5 W:e7 28.Wb1 He5 29.H:e5 G:e5

0-1


D. Boetzer - J. Przewoźnik

Niemcy 2001

Bardzo oryginalny marsz skoczka: Sb8-c6-e5-c6-d8-f7-e5!

1.Sf3 Sc6 2.c4 e5 3.Sc3 d6 4.d4 e:d4 5.S:d4 g6 6.e4 Gg7 7.Ge3

7...Sge7 8.Ge2 0-0 9.0-0 f5 10.e:f5 S:f5 11.S:f5 G:f5 12.Hd2 Kh8 13.Wad1

13...Se5 14.b3 a6 15.Gh6 G:h6 16.H:h6 Hf6 17.Sd5 Hf7 18.f4 Sc6 19.Gf3 Wae8 20.g3

20...Sd8 21.Wfe1 c6 22.Se3 Ge4 23.Gg4 Hf6 24.Hg5

24...Hc3 25.Wc1 Hb2 26.Gd7

26...Sf7 27.Ha5

27...Se5 0-1


J. Przewoźnik - R. Skrobek

XXXVII Mistrzostwa Polski, Łódź 1980

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 g6 4.0-0 Gg7 5.He2 e5 6.Sc3 Sge7 7.d3 0-0 8.Gg5 h6 9.Gh4 d6 10.h3

10...g5 11.Gg3 Sd4 12.S:d4 c:d4 13.Sd1 d5 14.e:d5 H:d5 15.Gc4 Hd6 16.We1 Sg6

17.c3 Kh8 18.c:d4 H:d4 19.Sc3 Gd7

20.Hh5 Kh7 21.Se4 f6 22.Kh1 b5 23.Gb3 H:b2

24.d4 Gc6 25.Wab1 H:d4 26.Wbd1 Hb6

27.Wd6 Hb7 28.S:g5+

1-0


K. Pańczyk - J. Przewoźnik

XXXVIII Mistrzostwa Polski Warszawa 1981

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.e3 0-0 5.Gd3 d5 6.Sf3 c5

7.0-0 c:d4 8.e:d4 d:c4 9.G:c4 b6 10.We1 Gb7 11.Gg5 Ge7 12.He2 Sc6 13.Wad1

13...Sa5 14.Gd3 Wc8 15.Se5 h6 16.Gc1 Sd5

17.Sg6 We8 18.S:e7+ W:e7 19.Se4 f5 20.Sg3

20...W:c1 21.W:c1 Sf4 22.Hd1 S:g2 23.Wf1

23...Sh4 24.Ge2 f4 25.Sh1 Wd7 26.Gg4 Hg5 27.f3

27...G:f3 28.Wc8+ Kf7

0-1


J. Przewoźnik - T. Binham

Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Świata, Graz 1981

1.Sf3 c5 2.e4 Sc6 3.c3 Sf6 4.e5 Sd5 5.d4 c:d4 6.c:d4 d6

7.e:d6 e6 8.Sc3 G:d6 9.Gd3 Sf4 10.G:f4 G:f4 11.0-0 0-0 12.We1 g6

13.Ge4 Gd7 14.d5 e:d5 15.S:d5 Gh6 16.Hb3 Ge6 17.Wad1 Wb8

18.Ha4 G:d5 19.G:d5 Hb6

20.Hh4 Gg7 21.Sg5 h6

22.S:f7 Kh7 23.Sg5+ Kh8 24.Se6

1-0


M. Kisłow - J. Przewoźnik

Drużynowe Mistrzostwa Polski, Augustów 1996

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.He2 b5 6.Gb3 Gc5 7.c3 d6 8.a4 Wb8 9.a:b5 a:b5 10.d3

10...b4 11.Sbd2 0-0 12.0-0 b:c3 13.b:c3

13...Sh5 14.Ga4 Sf4 15.Hd1 Gb7 16.d4 e:d4 17.Sb3

17...Hf6 18.c:d4 Gb6 19.g3 Se6 20.Ge3 Se7 21.d5 G:e3 22.f:e3 Sg5 23.S:g5 H:g5 24.Hd3

24...f5 25.e:f5 S:f5 26.e4

26...Ga6 27.H:a6 He3+ 28.Wf2

28...S:g3 29.Waa2 W:f2 30.W:f2 Wf8

0-1


J. Przewoźnik - T. Popek

Drużynowe Mistrzostwa Polski, Lubniewice 1998

1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Gg7 4.e4 d6 5.d4 0-0 6.Ge2 c5 7.0-0 Sa6 8.Gg5 c:d4 9.S:d4 Sc5 10.f3 Se6 11.S:e6 G:e6 12.Hd2 Wc8 13.b3 We8

14.Gh6 Gh8 15.f4 Hb6+ 16.Kh1 Gg4 17.Wac1 Ha5

18.f5 G:e2 19.H:e2 Gg7 20.G:g7 K:g7

21.Sd5 S:d5 22.e:d5 Hc5 23.Wc3 b5 24.Wh3 b:c4

25.Hd2 h5 26.f:g6 f:g6

27.W:h5 g:h5 28.Hg5+ Kh8 29.H:h5+

1-0