MOTYWACJA DO NAUKI

Jan Przewoźnik

Jeśli szkolisz innych, to zapewne jesteś też otwarty na różne idee szkoleniowe i sam chętnie się uczysz. Jeśli chcesz, żeby inni się rozwijali, zapewne sam chcesz się rozwijać. I kiedy znajdziesz ciekawe materiały lub wyniki badań, zapewne chętnie chcesz się nimi dzielić na zajęciach. Być może jest właśnie tak. A na pewno tak jest ze mną. "Jeśli chcesz poprawiać świat, to zacznij od siebie".

I zazwyczaj, kiedy odkrywam jakieś fascynujące wyniki badań w biznesie, szybko staram się zapoznać z nimi innych. Mam zawsze nadzieję, że inni podzielą mój entuzjazm lub zainteresowanie, skorzystają z informacji, coś nowego wcielą w życie, coś wartościowego będą kontynuować, może zaprzestaną pewnych praktyk.

Z takim entuzjazmem podszedłem na przykład do omówionych poniżej badań Instytutu Gallupa...

* * *

Przez 25 lat Instytut Gallupa przeprowadzał wywiady z ponad milionową rzeszą pracowników, a także z około 80.000 menedżerów. Każdemu respondentowi zadawano setki pytań, dotyczących różnych aspektów pracy. Z każdym menedżerem rozmawiano około 1,5 godziny, po czym zebrano materiał 120.000 godzin nagrań.. Praca "Metaanaliza i analiza użyteczności w badaniach nad związkiem pomiędzy opiniami pracowników i wynikami osiąganymi przez firmę", Jamesa Hartera i Ame Creglow, pozwoliła wyodrębnić 12 najważniejszych pytań dla skuteczności w biznesie. Oto pytania, które dostarczają najwięcej i najważniejszych informacji.

1. Czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy?

2. Czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania pracy?

3. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej?

4. Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni poczułem się choć raz doceniony lub czy byłem pochwalony za swoją pracę?

5. Czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy, czy ktoś zauważa mnie jako osobę?

6. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do tego, abym się dalej rozwijał?

7. Czy w pracy liczy się moje zdanie?

8. Czy misja mojej firmy daje mi poczucie, że praca, którą wykonuję, jest ważna?

9. Czy moim współpracownikom zależy na tym, żeby pracować jak najlepiej?

10. Czy mam w pracy swojego najlepszego przyjaciela?

11. Czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy rozmawiałem z kimś o postępach, jakie poczyniłem?

12. Czy miałem w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju?

Według badaczy Instytutu Gallupa, tych dwanaście pytań pozwala najprościej i najdokładniej ocenić jakość miejsca pracy. Zdaniem "Wielkich Menedżerów", najistotniejszych jest sześć pierwszych pytań.

Ponieważ od ponad sześćdziesięciu lat Instytut Gallupa jest światowym liderem w pomiarze i analizie nastawień, opinii i zachowań, miałem jasność, że warto zapoznawać menedżerów z tymi badaniami. Jak dotąd � na największą skalę w biznesie. I tak też czyniłem, organizując warsztaty na ten temat.

* * *

Aż pewnego dnia zdarzyła się grupa kierowników średniego szczebla, która dała mi wiele do myślenia i odczucia...

- Głupie jakieś te pytania. Zwłaszcza to o przyjacielu � usłyszałem nagle z sali.

- Hm, o przyjacielu? � sam zaskoczony, zareagowałem po "rogersowsku".

Patrzyłem na nieco zblazowanych menedżerów, autokratycznie nastawionych do zarządzania, nieświadomie wyznających teorię "X" McGregora...

- Chyba mamy właśnie na sali do czynienia z konfliktem przekonań � pomyślałem w podupadającym nieco duchu.

Przypomniałem sobie, że czasem od działania lepsze jest... nie-działanie. Znasz może, Trenerze, taki fragment z Anthony de Mello:

"Mistrz z naciskiem podkreślał, że to, czego uczy,

jest niczym i że niczym jest również to, co robi.

Jego uczniowie stopniowo odkrywali,

że Mądrość przychodzi do tych,

którzy nie uczą się niczego

i którzy oduczają się wszystkiego.

Przemiana jest skutkiem nie jakiegoś czynu,

ale tego, z czego się zrezygnowało."

(Anthony de Mello: Minuta mądrości. WAM, Kraków 1992, s.227)

Popracowałem twórczo nad tym dobrze znanym mi fragmentem.

- Dobrze. To nie opracowujemy tych pytań. Zrobimy inaczej. Udzielmy negatywnych odpowiedzi i zobaczmy, jak nam się to spodoba. � zarządziłem autokratycznie z pozycji prowadzącego zajęcia.

1. Nie wiem, czego oczekują ode mnie w pracy.

2. Nie mam do dyspozycji materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania pracy.

3. Nigdy nie mam w pracy możliwości wykonywania tego, co potrafię najlepiej?

4. W ciągu ostatnich siedmiu dni ani razu nie poczułem się choć raz doceniony lub pochwalony za swoją pracę.

5. Szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie nie zależy i nikt nie zauważa mnie jako osoby.

Zrobiło się wesoło. I jednocześnie trochę zaczęło powiewać grozą.

Zajęcia jakoś ruszyły dalej. A ja pomyślałem sobie: "Słusznie, Jasiu. Nigdy nic na siłę na szkoleniach".

Co notabene też można zakwestionować. J

Literatura:

Buckingham M., Coffman C.: Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej. MT Biznes, Warszawa 2001.

Przewoźnik, J. (1999). Motywacja do nauki. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/motywacja_do_nauki.php. [1999, December 31].

Cytat
Gdybym był filozofem, napisałbym rozprawę o uśmiechu - o tym, jak zmienia twarz kobiety czy mężczyzny, jak sprawia, że twarde rysy twarzy kogoś nieuważnego, nieobecnego, wycofanego, niekiedy może pełnego niecięci, albo po prostu głęboko obojętnego, zmęczonego, zdeprymowanego, nagle miękną i ślą do innych sygnał mówiący: jestem człowiekiem, nie jestem taki zły. Może nawet mówi coś więcej: jestem wolny.

Adam Zagajewski: Substancja nieuporządkowana.
Wydawnictwo "Znak", Kraków 2019.
Ciekawostka
Badacze stresu wywołanego przez takie wydarzenia jak trzęsienie ziemi, huragany lub powodzie zalecają stosowanie modelu reakcji 3C (Control – Kontrola, Coherence – Spójność, Connectedness – Bycie w kontakcie).
Aktualny temat
Można zasugerować siedem obszarów, które warto kontrolować w pandemii:
Pytanie tygodnia

Jak żyć? :)

Dobrze!
Nieważne jak, ważne z kim!
Nieważne z kim, ważne jak!
Nieważne jak, ważne po co!

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013