Pomiar efektów dydaktycznych w szachach

Jan Przewoźnik

W numerze 6 (62) 2016 czasopisma MAT, oficjalnego pisma Polskiego Związku Szachowego, ukazał się artykuł, traktujący o zastosowaniu metody A-B-C-D w pomiarach dydaktycznych.

 
Pomiar efektów dydaktycznych w szachach - pobierz       

Zamieszczona tutaj literatura stanowi uzupełnienie artykułu. Jako autor życzę szachistom udanych wdrożeń w tym niewątpliwie trudnym przedsięwzięciu!

LITERATURA

 • Awerbach, J. (1983). Szachmatnyje okonczanija. Pieszecznyje.
  Moskwa: Fizkultura i sport.
 • Bondarenko, F. (1973). Etiud w pieszecznom okonczanii.
  Moskwa: Fizkultura i sport.
 • Gagne R., Briggs L., Wager W. (1992). Zasady projektowania dydaktycznego.
  Warszawa: WSiP.
 • Galloway C. (1988). Psychologia uczenia się i nauczania.
  Warszawa: PWN.
 • Gardner, H. (2009). Inteligencje wielorakie.
  Warszawa: Laurum.
 • Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Joyce, B., Calhoun, E., Hopkins, D. (1999). Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kasparian, G. (1972). Szachmatnyje etiudy. Dominacija. Tom 1.
  Erewań: Izdatielstwo „Ajastan”.
 • Kasparian, G. (1974). Szachmatnyje etiudy. Dominacija. Tom 2.
  Erewań: Izdatielstwo „Ajastan”.
 • Kirkpatrick, D. (2001). Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń.
  Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 • Konikowski, J. (2006). Sprawdź się w końcówkach pionkowych.
  Warszawa: Wydawnictwo Szachowe Penelopa.
 • Kozak-Czyżewska, E., Kępa, B. (2001). Wykorzystanie zadań testowych do sprawdzania osiągnięć uczniów klas początkowych.
  W: B. Niemierko, W. Małecki (red.). Dawne i nowe formy egzaminowania.
  Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.
 • Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia.
  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Niemierko, B. (1999). Pomiar wyników kształcenia.
  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Niemierko, B., Małecki, W. (2001, red.). Dawne i nowe formy egzaminowania.
  Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.
 • Niemierko, B., Mulawa, B. (red.). Diagnoza edukacyjna.
  Zadania wyboru wielokrotnego. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Wałbrzychu.
  Wałbrzych: Wydawnictwo Bimart.
 • Niemierko, B. (2002). Opowieści dydaktyczne dla profesorów i studentów.
  Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.
 • Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ochenduszko, J. (2016). Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania (zachęta do krytycznej refleksji).
  [dostęp 16 maja 2016].
  Dostępny w internecie: http://pomiar1.cen.bydgoszcz.pl/Referat,%20Kalisz.htm
 • Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Perrott E. (1995). Efektywne nauczanie.
  Warszawa: WSiP.
 • Philips, J., Stone, R. D., Philips, P. P. (2003). Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
  Kraków: Human Factor.
 • Praca zbiorowa. (2013). Kompetencje kluczowe drogą do kariery - poradnik realizacji projektu edukacyjnego.
  Bydgoszcz: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Jarosław Skrzypczak.
 • Przewoźnik, J. (2003). Myśl – Działaj – Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce.
  Gorzów Wlkp.: Integracja.
 • Przewoźnik, J. (2014). Gra w szachy i osobowość młodego człowieka – szanse i zagrożenia.
  Kwartalnik Edukacyjny, 1(76) wiosna 2014, 3-26.
  [dostęp on-line: 22 lutego 2016].
  Dostępny w internecie: http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/szachy_osobowosc.php.
 • Przewoźnik, J. Porzak, R., Stefańska, K., Bochniarz, K., Pyda, K., Topolan, A. (2015).
  Rozwijanie umiejętności talentów szachowych poprzez trening sprawności poznawczej, kreatywności i innowacyjności myślenia młodych szachistów.
  MAT, nr 7 (55), 17-20.
 • Porzak, R., Przewoźnik, J., Stefańska, J., Kilijanek, A. (2016).
  Gra w szachy i trening poznawczy jako narzędzia kształtowania podstawowych kompetencji prozdrowotnych uczniów. W: Materiały pokonferencyjne: „Nowe wyzwania w profilaktyce”.
  Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press.
 • Przewoźnik, J. (2016). Ciekawie – Wesoło – Różnorodnie – Pożytecznie – Skutecznie.
  W: E. Przeździecka, Scenariusze lekcji szachowych, Warszawa: Polski Związek Szachowy.
 • Skala staninowa. [dostęp 22 lutego 2016].
  Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_staninowa
 • Spitzer, M. (2007). Jak uczy się mózg.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja.
  Warszawa: Dobra Literatura.
 • Stemplewska-Żakowicz, K. (2011). Diagnoza psychologiczna.
  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Sterna, D. (2014). Ocenianie kształtujące w praktyce.
  Warszawa: Wydawnictwo Civitas.
 • Włodarski, Z. (1996). Psychologia uczenia się (t. 1 i 2).
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (Koordynator projektu, 2013).
  Kompetencje kluczowe drogą do kariery – Program rozwijania kompetencji kluczowych oraz scenariusze zajęć.
  Bydgoszcz: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Jarosław Skrzypczak.
 • Zimmerman, B. J., Bonner, S., Kovach, R. (2008). Zdolny uczeń.
  Metody planowania samodzielnej nauki.
  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • * * *

  Przewoźnik J. (2016).
  Pomiar efektów dydaktycznych w szachach [Online].
  Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/mat_02.php.
  [2016, September 16].

  Cytat
  Krótko mówiąc, myślę,
  że ludzie ofiarni, odczuwający odpowiedzialność za cały świat i przy jego drwinach wciąż od nowa porywający się do donkiszotowskich przygód, powinni umieć - w interesie własnym i ogółu - żartować z siebie. Przy okazji - co się najczęściej zdarza, kiedy ironia szydercy zostaje skonfrontowana
  z autoironią wyszydzanego?
  Z twarzy szydercy znika uśmiech i pozostaje już na niej tylko grymas!
  Vaclav Havel, 4 X 2007, Hospodarske Noviny (pierwodruk)
  Vaclav Havel:
  Siła bezsilnych
  i inne eseje.
  Warszawa 2011.
  Ciekawostka
  W dzisiejszych czasach ważniejszy jest wizerunek czy charakter?
  Aktualny temat
  W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
  nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

  Pytanie tygodnia

  Mistrz świata Ding Liren do swych najulubieńszych piosenek zalicza...

  Blowing in the Wind - Bob Dylan
  Stairway To Heaven - Led Zeppelin
  We Are The Champions - Queen
  When I'm Back On My Feet Again - Michael Bolton
  Don't Give Up - Peter Gabriel (z Kate Bush)

  Ankieta

  Co sądzisz o stronie?

  0 - zupełnie nieciekawa
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - bardzo ciekawa

  Copyright © by Jan Przewoźnik, 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.