KONCEPCJA MYŚLENIA NEDA HERRMANNA

JAN PRZEWOŹNIK

Oto koncepcja Neda Herrmanna, którą stworzył na podstawie badań ponad 500.000 ludzi rozwiązujących problemy i uczących się (Lumsdaine, Lumsdaine 1995).

herrmann (264 kB)

Ned Herrmann wyróżnia u ludzi cztery typy myślenia i uczenia się. W ramach każdego rodzaju myślenia i uczenia się można wprowadzić adekwatne ćwiczenia rozwijające. I tylko na nich skupiona zostanie w tym artykule uwaga. Poniżej podano wybrane przykłady, jak je rozwijać (na podstawie Lumsdaine, Lumsdaine 1995).

TRENING MYŚLENIA ANALITYCZNEGO

 1. Ucz się zbierania informacji na temat problemu.
 2. Kategoryzuj informacje według określonych kategorii.
 3. Wizualizuj informacje przez rysunki, wykresy, grafikę.
 4. Postrzegaj całości i części w ich wzajemnym powiązaniu. Analizuj istotę części i istotę funkcjonowania całości.
 5. Analizuj zachowania różnych decydentów: polityków, graczy giełdowych, szachistów.
 6. Rozwiązuj łamigłówki, zadania logiczne, itp.
 7. Wykorzystuj komputerowe programy do rozwiązywania różnych problemów.
 8. Graj rolę „adwokata diabła” w procesach grupowego podejmowania decyzji.
 9. Pisz krytyczne artykuły na interesujące cię tematy.

Zdolność myślenia analitycznego jest wymagana na pierwszych etapach procesu rozwiązywania problemów. Gdy chcemy określić problem i zdefiniować przestrzeń problemową, gdy szukamy możliwych rozwiązań, a także gdy oceniamy pomysły i decydujemy się na jeden z nich.

TRENING MYŚLENIA SEKWENCYJNEGO

 1. Planuj wykonywanie różnych zadań w różny sposób.
 2. W oparciu o program komputerowy, realizujący zasady programowego uczenia się, zapoznaj się z jakąś nową dziedziną wiedzy.
 3. Zaprojektuj wykonanie jakiegoś zadania krok po kroku i zrealizuj go.
 4. Zrób plan budżetowy na miesiąc i zrealizuj go.
 5. Zorganizuj systematycznie swoją biblioteczkę domowa, płyty, nagrania, itd.

Sekwencyjny charakter myślenia jest szczególnie przydatny, gdy planujemy wcielić przyjęte rozwiązanie krok po kroku w życie, gdy przewidujemy zagrożenia. Także wtedy, gdy planujemy całościowe rozwiązywanie problemu, podjęcie decyzji i wcielenie jej w życie.

TRENING MYŚLENIA INTERPERSONALNEGO

 1. Dziel się swoimi myślami, ideami, odczuciami z przyjaciółmi.
 2. Ucz się słuchać innych.
 3. Ucz się komunikacji w grupie.
 4. Znajdź czas na wspólne spożywanie posiłków w rodzinie, w pracy.
 5. Ucz się i pracuj w grupie, jeśli to możliwe.
 6. Skomponuj piosenkę i poproś kogoś o jej zaśpiewanie.
 7. Weź udział w jakiejś imprezie sportowej.
 8. Baw się z dzieckiem według reguł przez niego ustalonych.
 9. Zaadoptuj jakieś zwierzę domowe.
 10. Przemyśl, co ludzie zrobili dla ciebie i jak mógłbyś się odwdzięczyć.
 11. Ucz innych jakiegoś przedmiotu.

Zdolności myślenia interpersonalnego są szczególnie przydatne we wszelkich pracach zespołowych, w pracach i problemach, gdzie istnieje styczność z klientem.

TRENING MYŚLENIA WYOBRAŻENIOWEGO

 1. Patrz na problemy, obrazy, sytuacje, całościowo.
 2. Badaj aktualne trendy w dowolnych dziedzinach i staraj się przewidzieć kilka możliwych kierunków dalszego rozwoju.
 3. Zadawaj pytania typu "a gdyby tak..." i udzielaj wielu odpowiedzi.
 4. Pozwalaj sobie na snucie marzeń, myślenie życzeniowe.
 5. Szkicuj obrazami własne pomysły.
 6. Stosuj często burzę mózgów.
 7. Dostrzegaj piękno wzorców: budynków, konstrukcji teoretycznych.
 8. Staraj się określić, kiedy jesteś najbardziej twórczy w ciągu dnia. Właśnie wtedy rozwiązuj problemy.

Zdolności myślenia twórczego, wyobrażeniowego, są szczególnie przydatne w fazach wytwarzania pomysłów. Także wtedy, gdy trzeba w twórczy, nowatorski sposób wcielić decyzję w życie.

Literatura

Lumsdaine, E., Lumsdaine, M. (1995). Creative Problem Solving. New York: McGraw-Hill.

http://www.herrmanninternational.com/home/index.php

http://www.herrmannsolutions.com/

* * *

Przewoźnik, J. (2014). Koncepcja myślenia Neda Herrmanna. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/herrmann.php. [2014, May 15].

Cytat
Żeby odnieść sukces
robimy wszystko,
co możemy,
by sprawiać wrażenie,
że go odnieśliśmy.

La Rochefoucauld, 1678
Ciekawostka
Według Ervinga Gofmanna prawdziwe życie składa się z tego, co na scenie, i z tego, co za kulisami, jak w teatrze. Ludzie stosują różne techniki autoprezentacji, aby wywrzeć dobre wrażenie.
Aktualny temat
Błąd dostępności polega na tym, że tworzymy sobie obraz świata na podstawie łatwości, z jaką przychodzą nam do głowy jakieś przykłady.
Pytanie tygodnia

Znany z psychologii społecznej efekt uporczywości polega na tym że:

przekonania ludzi utrzymują się nawet wtedy, gdy dane wspierające te przekonania zostały podważone
negatywne myśli pojawiają się w najmniej pożądanych chwilach
trzymanie się za wszelką cenę mylnych poglądów prowadzi do obniżenia inteligencji
ciągle myśli o seksie podwyższają potencję

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2014