EFEKTYWNY TRENING W KARIERZE SZACHISTY

Jan Przewoźnik

Ponieważ żyjemy w erze informacyjnej, dlatego warto zwrócić uwagę na te modele i teorie psychologiczne, które w strategiach rozwiązywania problemów akcentują rolę przetwarzania danych i docierania do kluczowych informacji. Są ważne powody społeczne, dla których sposób obróbki danych i docieranie do ważnych informacji powinny wzbudzać zainteresowanie badaczy. Przede wszystkim, to pojęcia wydajności, skuteczności, efektywności, mające bardzo praktyczne znaczenie w życiu osobistym i zawodowym.

Wydajność pracy to ilość produktu (materialnego i niematerialnego) w jednostce czasu, przy dokładnym określeniu parametrów jakości tego produktu. Pojęcie to dobrze charakteryzuje zdanie "Robić dużo i dobrze". Skuteczność działania to wielkość rozbieżności między zamierzeniem (celem) działania a uzyskanym rezultatem. Dobrze określa skuteczność wzór:

Sk = C – W 
Gdzie:
Sk – skuteczność
C – cel działania
W – wynik działania.

Efektywność pracy wyraża się stosunkiem wyniku działania do poniesionych kosztów. Idea główna brzmi tak: "Osiągać znaczne rezultaty niskimi kosztami".
Ef = k/n
Gdzie:
Ef - efektywność
k - korzyści uzyskane
n - nakłady, jakie należy ponieść

Jak wspomniano wcześniej, pojęcia skuteczności, efektywności mają kluczowe znaczenie nie tylko w biznesie, przemyśle, ale są też ważne w wielu dalszych dziedzinach, takich jak pomaganie innym (orientacja na skuteczność za wszelką cenę może zaowocować wypaleniem zawodowym), uczenie się (gdzie szukanie dróg przyspieszających procesy nabywania wiedzy i doświadczeń zawsze będą w cenie), kreatywne działanie w różnych obszarach życia (gdy znalezienie odpowiedniej dźwigni może skierować działania z torów skuteczności na tory efektywności, jak przykładowo dzieje się, gdy klienci dokonują w sieci grupowych zakupów). I dlatego tak ważne jest systematyczne poznawanie strategii docierania do informacji.

Jest jeszcze jedna istotna przyczyna, dla której warto prowadzić obserwację zachowań człowieka w sytuacji informacyjnej. Otóż w dwudziestym wieku badacze zaobserwowali systematyczny i stały wzrost w testach, mierzących iloraz inteligencji. To zjawisko, które doczekało się swojej nazwy jako Efekt Flynna (Flynn 2008). Można obecnie wyrażać niepokój, jaki wpływ będzie wywierało nadmierne korzystanie z komputerów, ultrabooków, konsoli, smartfonów na umiejętność koncentracji ludzi dorosłych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży? Jak rozwijać się będzie ich kreatywność? Czy rzeczywiście jakość komunikacji interpersonalnej jest zagrożona, jak sugerują badacze (Wójcik 2012)? Czy powierzchowny i wielokanałowy charakter mediów, stanowi zagrożenie dla znaczenia i wartości słów (David Gelernter). Czy wielozadaniowcy mogą mieć problemy z oddzieleniem spraw istotnych od drugorzędnych? I czy ostatecznym efektem będzie tendencja odwrotna od tej, którą zaobserwował Flynn?

Carr (2013a, 2013b) i Clifford Nass (Nass, Corina 2010) ukazują już istniejące duże zagrożenia i przestrzegają przed ceną, jaką przyjdzie zapłacić pobieżnym czytaniem, chaotyczną nauką, byle jakim rozumowaniem. "Z czcicieli wiedzy i mądrości staliśmy się na powrót myśliwymi i zbieraczami, tym razem w elektronicznym lesie pełnym informacji" (Carr). Za dużo jest informacji, za mało interpretacji. Szybka reakcja staje się ważniejsza od głębokiej refleksji. Przed psychologią poznawczą zorientowaną na treść (content-oriented cognictive psychology) stoją ogromne i odpowiedzialne zadania. Na miarę XXI wieku.

W tej perspektywie tych realnych wyzwań XXI wieku należy zastanowić się, jakie aspekty myślenia powinny być szczególnie badane przez psychologów i w konsekwencji efektywnie kształcone w rozwoju człowieka ery informacyjnej? Kilka umiejętności wydaje się odgrywać kluczowe znaczenie:

 • Umiejętność zorganizowanego strukturyzowania ogromnej ilości danych i informacji, czyli porządkowania ich w ramach większych jednostek znaczeniowych, wokół wybranych, ważnych alternatyw, idei, wartości.

 • Umiejętność układania danych i informacji w pewne sekwencje i tak dalekiego ich badania w przód, aby odnajdywać najdalsze ważne konsekwencje.

 • Umiejętność znajdywania właściwej intensywności zachowań eksploracyjnych: od szerokiego i dalekiego przeszukiwania przestrzeni problemowej (odpowiednik empirycznego stylu przetwarzania danych), aż po mocno ograniczone kalkulacje, obliczania, a bazowanie na myśleniu dedukcyjnym (dedukcyjny styl przetwarzania danych).

 • * * *

  Chociaż to bezpośrednie spotkania generują w dyskusjach i dialogach nowe rozwiązania, jednakże mam nadzieję, że poniżej zamieszczony zakres tematyczny szkolenia na temat efektywności w szachach zainspiruje Czytelników do własnych przemyśleń i oryginalnych zastosowań .

   
  Efektywny trening w karierze szachisty - pobierz       

  LITERATURA

  Carr, N. (2013a). Does the Internet Make You Dumber?
  [dostęp: 15 lutego 2013]. Dostępny w internecie:
  http://online.wsj.com/article/
  SB10001424052748704025304575284981644790098.html

  Carr, N. (2013b). Is Google Making Us Stupid?
  What the Internet is doing to our brains.
  [dostęp: 15 lutego 2013]. Dostępny w internecie:
  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868

  Covey, S., Merrill, R., Merrill R.(1998). Najpierw rzeczy najważniejsze.
  Warszawa: Wydawnictwo MEDIUM.

  Flynn, J. (2008). Beyond the Flynn Effect, a lecture by Professor James Flynn.
  [dostęp: 15 lutego 2013]. Dostępny w internecie:
  http://www.psychometrics.cam.ac.uk/page/109/beyond-the-flynn-effect.htm

  Nass, C., Corina, Y. (2010). The Man Who Lied to His Laptop:
  What Computers Can Teach us About Human Relationships.
  London: Turnaround Publisher Services.

  Seiwert, L. (1998). Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu.
  Warszawa: Agencja Wydawnicza PLACET.

  * * *

  Przewoźnik J. (2013). Efektywny trening w karierze szachisty. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/efektywny_trening_szachy_2013_01.php. [2013, May 15].

  Cytat
  Kreatywność
  to stan umysłu.
  Ciekawostka
  Szachy mogą kształtować niektóre kompetencje, wymagane w XXI wieku. Także kreatywność.
  Aktualny temat
  W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
  nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

  Pytanie tygodnia

  Dlaczego super glue nie przykleja się do wnętrza swojej tubki?

  Ścianka tubki zawiera cząstki wody, przeciwdziałające przyklejeniu.
  Ścianka tubki zawiera azbest, przeciwdziałający przyklejeniu.
  Klej zawiera monomer cyjanoakrylu, który, aby polimeryzować, potrzebuje wilgoci.

  Ankieta

  Co sądzisz o stronie?

  0 - zupełnie nieciekawa
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - bardzo ciekawa

  Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone.