DOBRE PRAKTYKI W EKONOMII SPOŁECZNEJ

JAN PRZEWOŹNIK

W niniejszym artykule podsumowano najważniejsze odkrycia w zakresie dobrych praktyk w ekonomii społecznej, jakich dokonaliśmy w ostatnich latach w projektach EFS, realizowanych przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" (Przewoźnik, Araszczuk 2011, Przewoźnik, Koniarek, Furmanek 2012).

Komunikacja

Forma załatwiania reklamacji, sposób komunikacji, ma wpływ na relacje pomiędzy organizatorem projektu a beneficjentami. Ale za najważniejszy czynnik sprzyjający sprawnemu przeprowadzeniu projektu uważamy profilaktyczne informowanie wszystkich ludzi zaangażowanych w projekcie: uczestników, trenerów, wykładowców, administratorów, o celach, terminach i ewentualnych niedogodnościach. System ankiet umożliwia kontrolowanie na bieżąco poziomu kształcenia, jakości zakwaterowania i wyżywienia - udzielanie informacji zwrotnych sprzyja podwyższaniu jakości.

Zajęcia psychoedukacyjne

Beneficjenci wielokrotnie podkreślali w ankietach, że zajęcia psychoedukacyjne umożliwiają nabycie nowych kompetencji interpersonalnych, wzmacniają poczucie własnej wartości, podwyższają samoocenę.

Pakiet doradczy

Możliwość spotkania się z doradcami personalnymi i zawodowymi, jako przejaw indywidualnego wsparcia uważamy za jedno z kluczowych dla skuteczności projektu. Do dobrych praktyk zaliczamy wprowadzenie w projekcie pakietu doradczego:
 • badania metodą Thomas International,
 • badania metodą "Człowiek w pracy",
 • badania metodą "Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji",
 • spotkania indywidualne z doradcą personalnym,
 • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym,
 • coaching podczas trwania II etapu projektu,
 • tworzenie przez Beneficjentów biznesplanów.
 • Coaching

  Zaobserwowaliśmy, że same szkolenia mogą nie dać wystarczających efektów edukacyjnych. Często w indywidualnych przypadkach potrzebny jest dalszy coaching już na stanowisku pracy, gdzie wykorzystywana jest mądrość konsultantów i beneficjentów.

  Model kształcenia

  Spośród bardzo wielu sposobów przeprowadzania szkoleń dla dorosłych, model Davida Kolba stwarza okazję do zastosowania w pracy z bardzo różnorodnymi grupami uczących się.

  Wymagania egzaminacyjne

  Zlecanie zadań domowych, egzaminy wewnętrzne, końcowe są niezwykle pożytecznymi działaniami, sprzyjającymi jakości kształcenia. Wymagają jednak prowadzenia dialogu z uczestnikami projektu. Korygują one nieraz przekonania wykładowców o skuteczności ich nauczania…

  Wielokanałowe nauczanie

  Niektórzy z nas lepiej zapamiętują informacje, jeśli są zapisane; inni, gdy je usłyszą, a jeszcze inni jeśli wchodzą z nimi w interakcję - dlatego wielokanałowe (multisensoryczne) nauczanie jest obligatoryjne w szkoleniach dla dorosłych. Uczenie się przebiega łatwiej, jeśli słowa wsparte są obrazami.

  Profesjonalna obsługa klienta

  Ponieważ część beneficjentów rozpoczyna działalność gospodarczą, w programie szkoleniowym warto zwrócić uwagę na zagadnienie profesjonalnej obsługi klienta - jako jedno z priorytetowych działań w zakresie szkoleń "miękkich".

  Pozytywne myślenie i wewnętrzne poczucie kontroli

  Sugerujemy, aby w tego typu projektach, dotyczących zachowań przedsiębiorczych, przeprowadzać badania optymizmu - pesymizmu już na etapie rekrutacji.

  Nauczanie przez zabawę

  Nasze doświadczenia potwierdzają, że uczenie się z elementami zabawy, gier, humoru, sprzyja przyjaznemu przeżywaniu czasu na zajęciach. I przyjemniejsze będą potem wspomnienia!

  Spotkania integracyjne

  Spotkania integracyjne wzmacniają spójność grup. Warto zwracać uwagę na dobór miejsc szkoleniowych z punktu widzenia walorów wypoczynkowych.

  Ruch

  Ruch sprzyja zdrowszemu przeżywaniu czasu nauki, która w przeważającej mierze odbywa się na siedząco.

  Literatura

  Przewoźnik, J., Araszczuk, E. (2011). Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu "Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim". Gorzów Wlkp.: NCKU "Rozwój".

  Przewoźnik, J., Koniarek, J., Furmanek, J. (2012). Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu "Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim". Gorzów Wlkp.: LSRR "Rozwój".

  * * *

  Przewoźnik, J. (2012). Dobre praktyki w ekonomii społecznej. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/dobre_praktyki.php. [2012, September 30].

  Cytat
  Gdybym był filozofem, napisałbym rozprawę o uśmiechu - o tym, jak zmienia twarz kobiety czy mężczyzny, jak sprawia, że twarde rysy twarzy kogoś nieuważnego, nieobecnego, wycofanego, niekiedy może pełnego niecięci, albo po prostu głęboko obojętnego, zmęczonego, zdeprymowanego, nagle miękną i ślą do innych sygnał mówiący: jestem człowiekiem, nie jestem taki zły. Może nawet mówi coś więcej: jestem wolny.

  Adam Zagajewski: Substancja nieuporządkowana.
  Wydawnictwo "Znak", Kraków 2019.
  Ciekawostka
  Badacze stresu wywołanego przez takie wydarzenia jak trzęsienie ziemi, huragany lub powodzie zalecają stosowanie modelu reakcji 3C (Control – Kontrola, Coherence – Spójność, Connectedness – Bycie w kontakcie).
  Aktualny temat
  Można zasugerować siedem obszarów, które warto kontrolować w pandemii:
  Pytanie tygodnia

  Jak żyć? :)

  Dobrze!
  Nieważne jak, ważne z kim!
  Nieważne z kim, ważne jak!
  Nieważne jak, ważne po co!

  Ankieta

  Co sądzisz o stronie?

  0 - zupełnie nieciekawa
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - bardzo ciekawa

  Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013