ATMOSFERA W MIEJSCU PRACY
ELEMENTEM WPŁYWAJĄCYM NA SUKCESY ORGANIZACJI

Jan Przewoźnik

Liderzy zespołów dążą do coraz większej skuteczności. Ich satysfakcja z pracy, poczucie sukcesu i reputacja zależą przecież w dużym stopniu od uzyskiwanych wyników. Aby jednak osiągnąć swe cele, muszą wzbudzić zaangażowanie uczestników zespołów. To wymaga:

 • ustalenia kluczowych obszarów sukcesu
 • pozyskiwania szacunku uczestników zespołów poprzez indywidualne podejście do ich talentów
 • umiejętnego balansowania pomiędzy kierowaniem przez kontrolę i kierowaniem przez zaangażowanie
 • demonstrowania osobistego przykładu.
 • W takim podejściu ogromną rolę odgrywa atmosfera, panująca w zespołach. Atmosfera w pracy to zespół spostrzeżeń i przekonań, które odzwierciedlają sposób, w jaki pracownicy postrzegają i oceniają środowisko pracy oraz atrybuty organizacji.

  Czym jest sukces? Pewne stany możemy zdefiniować jako powiązane z sukcesem, gdy działania przebiegają na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi ważnymi płaszczyznami życia.

  Z pojęciem sukces wiąże się też słowo skuteczność. Skuteczność to stopień, w jakim planowane działania zostały wykonane, a planowane wyniki osiągnięte. (Norma ISO 9000)

  Jak te dwa pojęcia mogą wpływać na siebie wzajemnie, przedstawiono w załączonej prezentacji, przygotowanej w celu przeprowadzenia wykładu interaktywnego z grupą konsultantów w instytucji, skoncentrowanej zarówno na atmosferze, jak i wynikach.

   
  Atmosfera w miejscu pracy
  elementem wpływającym na sukcesy organizacji - pobierz  
      

  * * *

  Przewoźnik J. (2015). Atmosfera w miejscu pracy
  elementem wpływającym na sukcesy organizacji.
  [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/atmosfera_wyniki.php.
  [2015, March 5].

  Cytat
  Gdybym był filozofem, napisałbym rozprawę o uśmiechu - o tym, jak zmienia twarz kobiety czy mężczyzny, jak sprawia, że twarde rysy twarzy kogoś nieuważnego, nieobecnego, wycofanego, niekiedy może pełnego niecięci, albo po prostu głęboko obojętnego, zmęczonego, zdeprymowanego, nagle miękną i ślą do innych sygnał mówiący: jestem człowiekiem, nie jestem taki zły. Może nawet mówi coś więcej: jestem wolny.

  Adam Zagajewski: Substancja nieuporządkowana.
  Wydawnictwo "Znak", Kraków 2019.
  Ciekawostka
  Badacze stresu wywołanego przez takie wydarzenia jak trzęsienie ziemi, huragany lub powodzie zalecają stosowanie modelu reakcji 3C (Control – Kontrola, Coherence – Spójność, Connectedness – Bycie w kontakcie).
  Aktualny temat
  Można zasugerować siedem obszarów, które warto kontrolować w pandemii:
  Pytanie tygodnia

  Jak żyć? :)

  Dobrze!
  Nieważne jak, ważne z kim!
  Nieważne z kim, ważne jak!
  Nieważne jak, ważne po co!

  Ankieta

  Co sądzisz o stronie?

  0 - zupełnie nieciekawa
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - bardzo ciekawa

  Copyright © by Jan Przewoźnik, 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.