AKTUALNY TEMAT

W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

Szczególnie ważne będzie rozgraniczanie w świadomości kadry pedagogicznej
i uczniów dwóch rodzajów pytań, za którymi stoją dwa odmienne rodzaje myślenia...
- Jak jest (Skalna logika)?
- Jak mogłoby być (Wodna logika)?

„Wodna logika” (de Bono 1994a, 1994b, 1994c, 1995, 1998),
rozumiana jako odpowiedzialne przewidywanie konsekwencji,
otwarcie się na różne nowe możliwości
i elastyczne myślenie w różnych kierunkach –
będą coraz bardziej w cenie.

Obydwa podejścia (logika skalna i logika wodna)
są ważne w rozwoju cywilizacji.

Isaac Newton postrzegał świat jako mechaniczny, ogromny zegar,
z perfekcyjnymi regularnymi cyklami i rytmami.
Możemy postrzegać go jako reprezentanta myśli zachodniej, logiki skały;
w edukacji będzie to nurt kładący nacisk na standaryzację
i testowe weryfikowanie wyników nauczania.

Albert Einstein, bazując na zabawach z wyobraźnią (Dilts 2012),
widział często względność w relacjach między obiektami tego świata.
Byłby zatem reprezentantem logiki wodnej;
w edukacji będzie to nurt kładący nacisk
na aktywność i wolność ucznia
(bez ekstremów spotykanych w antypedagogice, np. w wydaniu Schönebecka, 2007).

Pomimo wielkich zasług orędowników obydwu podejść,
coraz częściej podnoszą się głosy,
że oto nastaje w edukacji potrzeba czasu logiki wodnej.

LITERATURA:

De Bono E., Water logic, Penguin Books, London 1994a.
De Bono E., Serious creativity. Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas, Harper Collins Publishers, Londyn 1994b.
De Bono E., Naucz swoje dziecko myśleć, Wydawnictwo PRIMA, Warszawa 1994c.
De Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie, Wydawnictwo PRIMA, Warszawa 1995.
De Bono E., Myślenie równoległe, Oficyna Wydawnicza PRIMA, Warszawa 1998.
Dilts R., Myśl jak Albert Einstein, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
Schoenebeck H., Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać,
Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2007.
Cytat
Kreatywność
to stan umysłu.
Ciekawostka
Szachy mogą kształtować niektóre kompetencje, wymagane w XXI wieku. Także kreatywność.
Aktualny temat
W nowym świecie Ery Cyfrowej prawdopodobnie potrzebne będą nowe paradygmaty myślenia i postrzegania rzeczywistości edukacyjnej, potrzebne będzie inne,
nowe postrzeganie znanych elementów układanki i relacji między nimi.

Pytanie tygodnia

Autorem frazy: "Monotonia i samotność spokojnego życia pobudza twórczy umysł" jest...

Albert Einstein
Richard Feinman
Edward de Bono
Leszek Kołakowski
Wiesław Myśliwski
Platon
Arystoteles
Poseidonios z Apamei
Plotyn z Likopolis

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2022